Cenniki badań laboratoryjnych

1CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH - PAKIETY AUTORSKIE
Nazwa badaniaCena PLN
PAKIET ANEMII (NIEDOKRWISTOŚCI)105,00 zł
Morfologia
Żelazo w surowicy
Ferrytyna
Transferyna
PAKIET BADAŃ PODSTAWOWYCH42,00zł.
Morfologia
Glukoza
Choresterol całkowity
Badanie ogólne moczu
PAKIET BADAŃ ROZSZERZONY72,00 zł.
Morfologia
Glukoza
Choresterol całkowity
Badanie ogólne moczu
Odczyn Biernackiego
Kwas moczowy w surowicy
Kreatynina w surowicy
PAKIET KOBIETY W CIĄŻY135,00 zł
Morfologia
Glukoza
Badanie ogólne moczu
Żelazo w surowicy
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
Grupa krwi, Rh
PAKIET ZAKAŹNY KOBIETY W CIĄŻY420,00 zł
HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty - HIV 1/2, antygen p24)
Test kiłowy - przesiewowy (WR)
HBs - antygen HBs (WZW typu B)
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C)
Rubella (różyczka) - p/c IgG
Rubella (różyczka) - p/c IgM
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG
CMV - wirus cytomegalii p/c IgM
Toxoplazma gondi - p/c IgG
Toxoplazma gondi - p/c IgM
PAKIET CUKRZYCOWY95,00 zł
Glukoza
Badanie ogólne moczu
Mikroalbuminuria
Hemoglobina glikowana (HbA1c)
PAKIET NERKOWY82,00 zł
Badanie ogólne moczu
Sód w surowicy
Potas w surowicy
Kwas moczowy w surowicy
Kreatynina w surowicy
Mocznik w surowicy
Białko całkowite
PAKIET OGÓLNY158,00 zł
Morfologia
Badanie ogólne moczu
Odczyn Biernackiego
Sód w surowicy
Potas w surowicy
Choresterol całkowity
Choresterol HDL w surowicy
Choresterol LDL - wyliczany
Triglicerydy
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
Kreatynina w surowicy
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Glukoza
PAKIET REUMATYCZNY228,00 zł
Morfologia
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe
ASO (test ilościowy)
Czynnik reumatoidalny (RF)
Kwas moczowy w surowicy
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP)
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda II FT + miano)
PAKIET TARCZYCOWY150,00 zł
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
Wolna trijodotyronina (FT3)
Wolna tyroksyna (FT4)
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)
P/c antytyreoglobulinowe (ATG)
PAKIET TRZUSTKOWY50,00 zł
Glukoza
Amylaza w surowicy
Lipaza
PAKIET WĄTROBOWY72,00 zł
Albumina w surowicy
Fosfataza alkaliczna (ALP)
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Bilirubina całkowita
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
PAKIET WĄTROBOWY ROZSZERZONY140,00 zł
Albumina w surowicy
Fosfataza alkaliczna (ALP)
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Bilirubina całkowita
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C)
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B)
KRZYWA CUKROWA29,00 zł
Glukoza - " 0"
Glukoza - po 1 godzinie
Glukoza - po 2 godzinie
PAKIET - KRZYWA CUKROWA I INSULINOWA142,00 zł
Glukoza - " 0"
Glukoza - po 1 godzinie
Glukoza - po 2 godzinie
Insulina - " 0"
Insulina - po 1 godzinie
Insulina - po 2 godzinie
PAKIET - WSKAŹNIK INSULINOOPORNOŚCI52,00 zł
Glukoza
Insulina
Wskaźnik insulinooporności
LIPIDOGRAM39,00 zł
Choresterol całkowity
Choresterol HDL w surowicy
Choresterol LDL - wyliczany
Triglicerydy
PAKIET OGÓLNY DLA KOBIET195,00 zł
Morfologia
Badanie ogólne moczu
Odczyn Biernackiego
Sód w surowicy
Potas w surowicy
Choresterol całkowity
Choresterol HDL w surowicy
Choresterol LDL - wyliczany
Triglicerydy
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
Kreatynina w surowicy
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Glukoza
Żelazo w surowicy
PAKIET OGÓLNY DLA MĘŻCZYZN220,00 zł
Morfologia
Badanie ogólne moczu
Odczyn Biernackiego
Sód w surowicy
Potas w surowicy
Choresterol całkowity
Choresterol HDL w surowicy
Choresterol LDL - wyliczany
Triglicerydy
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
Kreatynina w surowicy
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Glukoza
PSA CAŁKOWITY
PAKIET WITAMINOWY140,00 zł
Witamina D (Witamina 25(OH)D Total)
Witamina B12
Kwas foliowy
PAKIET '' MAŁEGO SPORTOWCA"45,00 zł
Morfologia
Badanie ogólne moczu
Odczyn Biernackiego
Glukoza
PAKIET "MAŁEGO SPORTOWCA"- ROZSZERZONY100,00 zł
Morfologia
Badanie ogólne moczu
Odczyn Biernackiego
Sód w surowicy
Potas w surowicy
Kreatynina w surowicy
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Glukoza
2CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH - TYPOWE BADANIA
Propafenon226
PAKIET Biochemiczny PLUS - POCT (BADANIA POTWIERDZAJĄCE - BEZPŁATNE )
PAKIET Biochemiczny POCT (BADANIA POTWIERDZAJĄCE - BEZPŁATNE )
Panel Lipidowy - POCT (BADANIA POTWIERDZAJĄCE - BEZPŁATNE )
Panel Wątrobowy - POCT (BADANIA POTWIERDZAJĄCE - BEZPŁATNE )
17 ketosteroidy w DZM (M17)158
17-hydroksykortykosteroidy w DZM (L73)208
Antybiogram (84)
Antybiogram podstawowy (84)
Mikroalbuminuria56
Posiew podstawowy
11- dezoksykortykosteron (K49)826
11-dezoksykortyzol
17 - OH progesteron (L79)55
17 - hydroksypregnenolon (L81)470
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku angielskim309
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku niemieckim309
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku polskim264
Witamina D3 (25(OH)D3)
Wczesna diagnostyka boreliozy
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (M39)106
5 - Nukleotydaza (N23)711
6-merkaptopuryna258
Stężenie 6-Tioguaniny w krwinkach czerwonych340
8-hydroksy-2-deoksyguanozyna327
P/c przeciw aktynie (N91)109
P/c przeciw SM89
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu)180
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma)180
P/c przeciw amfifizynie142
Amyloid A w surowicy71
Atypowe p/c przeciwko cytoplazmie neutrofili107
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri)180
P/c antyrybosomalne109
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Yo)142
P/c przeciw CV2 (CRMP5)142
P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka109
EBV - wirus Epsteina Barr antygen jądrowy p/c IgG (mononukleoza) (F45)84
Antyhialuronidaza
P/c przeciw histonom (AHA) (N85)109
P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA)129
Giardia lamblia IgA, IgM i IgG359
P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego109
P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych173
P/c przeciw PM-1109
P/c przeciw sarkolemie109
Aktywność anty-Xa (monitorowanie leczenia heparyną)80
Alfa-1-glukozydaza w nasieniu87
Alfa-1-mikroglobulina w moczu83
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) (G01)129
Alfa-2-makroglobulina w DZM (M91)142
Alfa-2-makroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym (M91)
Alfa-2-makroglobulina w surowicy (M91)83
Monitorowanie terapii lekami: leki antyarytmiczne, LC-MS/MSa289
Deficyt alfa1-antytrypsyny - analiza sekwencji eksonów 3 i 5 genu SERPINA1 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze ANTYTRG567
Deficyt alfa1-antytrypsyny - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SERPINA1776
Pełzakowe zapalenie rogówki (Acanthamoeba)
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89)125
Acebutolol - badanie jakościowe w moczu142
Acetylokarnityna205
P/c przeciw centromerom180
Aceton w moczu161
Acetooctan (I01)
Aceton we krwi
Mikromacierz (aCGH) - badanie całogenomowe dedykowane pacjentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu2148
Identyfikacja mutacji p.Gly380Arg oraz innych mutacji występujących w eksonie 10 genu FGFR3452
Achondroplazja - analiza sekwencji eksonów 11-13 i 15-17 genu FGFR3 - drugi etap diagnostyki po analizie obecności mutacji p.Gly380Arg1326
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) (L15)27
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) (L16)52
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) (L17)44
Wskaźnik albumina/kreatynina
Campylobacter - p/c IgA (S53)142
Campylobacter - p/c IgG (S51)142
ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63)61
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni -identyfikacja mutacji p.Arg206His oraz innych mutacji występujących w eksonie 6 genu ACVR1567
Acyklowir
P/c cytoksyczne
Deaminaza adenozyny (ADA)243
Monitorowanie stężenia leku Adalimumab427
P/c przeciwko adalimumabowi317
Metaloproteinaza ADAMTS-13 (aktywność)274
Liczba Addisa33
Wykrywanie DNA adenowirusa metodą Real Time-PCR176
Ilościowe oznaczanie DNA adenowirusa metodą Real Time PCR263
Badanie w kierunku adenowirusów (F01)41
Monitorowanie terapii lekami: antydepresanty-1, LC-MS/MS433
Monitorowanie terapii lekami: antydepresanty-2, LC-MS/MS433
Glukuronian 3 alfa androstanediolu (3-alfa-diol-G, ADG)141
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) (O79)224
Adiponektyna185
Alergodip - panel pokarmowy134
Alergodip - panel wziewny134
Agregacja płytek krwi zależna od cyklooksygenazy
Adrenomedulina (ADM) (środkowy fragment propeptydu adrenomeduliny MR-proADM)
Agregacja płytek krwi indukowana ADP
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) (I05)142
Adrenalina w DZM (I05)142
Wskaźnik aldosteron/renina14
EBV - wirus Epsteina Barr  profil p/c met. IIF
P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA)121
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG361
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G197
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M197
Alfa - fetoproteina (AFP) (L07)45
AFP-MOM
Alfa - fetoproteina (AFP) – test potrójny42
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych C49
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( c )49
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych CW49
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych E49
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( e )49
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Fy ( a )138
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Fy ( b)138
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Jk ( a )74
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Jk ( b )74
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych K74
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( k )138
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Le74
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Le (b)64
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych MN49
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych N64
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych P149
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych S92
Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( s )138
P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) (N67)150
P/c przeciw gliadynie i transglutaminazie tkankowej w klasach IgA i IgG275
P/c przeciw gliadynie-IgA80
P/c przeciw gliadynie-IgG80
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig A (N83)104
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig A i IgG
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G (N81)109
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych271
Agregaty płytkowe
Wykrywanie RNA wirusa grypy typu A i/lub B oraz typowanie w kierunku grypy A/H1N1vmetodą Real Time-PCR.194
Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B172
Wykrywanie wir. grypy A/H1/N1v met. Real Time RT-PCR
Wykrywanie RNA wirusa grypy A oraz różnicowanie podtypów: AH3N2 oraz AH1N1 metodą Real Time-PCR212
HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) (V27)96
HAV - p/c przeciw HAV IgG (WZW typu A)245
HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) (V28)80
HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) (V33)86
HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31)92
HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) (V38)99
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42)36
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48)52
HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91)54
P/c przeciw keratynowe (AKA)142
P/c antykardiolipinowe klasy IgA (N89)70
P/c antykardiolipinowe klasy IgG (N89)70
P/c antykardiolipinowe klasy IgM (N89)70
P/c antykardiolipinowe klasy IgG i IgM
Aktywność reninowa osocza (I07)217
Glin (P39)129
Glin w dializacie (P39)
P/ciała Ascaris lumbricoides (Glista ludzka) (X01)75
Glin w moczu (P39)129
FoodProfil 268 IgG41734
FoodProfil 268 IgG1734
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM (M51)218
Zespół Alagille'a - badanie wybranych regionów genu JAG11136
Zespół Alagille- Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2, wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
P/c przeciw Giardia lamblia IgA
P/c przeciw Giardia lamblia IgG80
P/c przeciw Giardia lamblia IgM80
Albumina w surowicy (I09)21
Albumina w surowicy (do indeksu)
Albumina w PMR (I09)
Albendazol (Zentel)230
Pakiet wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)
Zespół Albrighta - typ Ib. Analiza wzoru metylacji w locus GNAS wraz z oceną delecji/duplikacji w obrębie genów STX16 i GNAS11136
Zespół Albrighta - typ 1a. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji2907
Adrenoleukodystrofia - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD12211
Fruktozemia - identyfikacja mutacji p.Ala150Pro i p.Ala175Asp oraz innych mutacji występujących w eksonie 5 genu ALDOB447
Aldolaza (I13)50
Aldosteron (I15)89
FoodProfil 22 IgG4242
FoodProfil 22 IgG242
FoodProfil 44 IgG4496
FoodProfil 88 IgG4912
FoodProfil 88 IgG912
FoodProfil Skrining - badanie wstępne, test przesiewowy77
FoodProfil 264 IgG/IgG41587
FoodProfil 44 IgG496
FoodProfil 45 IgG487
FoodProfil 87 IgG/IgG4937
ALEX- Panel 295 Diagnostyka molekularna alergii1297
P/c przeciw alfa-glukozydazie
Alkohole alifatyczne
Badanie antygenu ALK metodą IHC447
Badanie rearanżacji genu ALK metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w komórkach nowotworowych w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii inhibitorami ALK641
Alkohol izopropylowy
Alkaloidy tropanowe - badanie jakościowe w moczu142
P/c odpornościowe - test przesiewowy (E05)45
Zespół Alstroma - panel NGS: gen ALMS12780
Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11)15
Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG (C11)104
Fosfataza alkaliczna - izoenzymy150
Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna (L13)54
ALP izoenzym łożyskowy137
Fosfataza alkaliczna w płynie z jam ciała
Alprazolam187
Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny
Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) - Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem NGS3856
Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)12
Choroba Alzheimera - analiza sekwencji eksonów 5-8 i 12 genu PSEN1946
Choroba Alzheimera - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu PSEN11642
Choroba Alzheimera - analiza sekwencji eksonów 16 i 17 genu APP617
Choroba Alzheimera - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2 i APP z wykorzystaniem NGS3792
P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05)89
P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI (O05)78
P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 (O05)71
P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 (O05)194
P/c przeciw glikoproteinie związanej z mieliną (MAG)289
Amanityna, toksyna muchomora sromotnikowego
Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) - identyfikacji mutacji p.Tyr402His oraz innych mutacji występujących w eksonie 9 genu CFH364
Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) - identyfikacji wariantu p.Ala69Ser (rs10490924) w genie ARMS2 - diagnostyka uzupełniająca do procedury AMD-1364
Badanie kału w kierunku ameby71
Amfetamina w moczu test półilościowy33
Amfetamina - test narkotyczny w moczu (P07)54
Anty-Mullerian hormon (AMH)193
Amikacyna
Profil aminokwasów230
Amiodaron (T03)121
Amiodaron jakościowo w moczu
Amisulpryd187
Amitryptylina jakościowo w moczu111
Amitryptylina (T05)142
AML1-ETO (met. RT-PCR)
Przeciwciała przeciw glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (anty-MOG) w surowicy128
Amoniak (I23)33
Amoksycylina205
Badanie genetyczne mające na celu wykrycie mutacji odpowiedzialnych za chorobę rzadką lub ultrarzadką - analiza 2 amplikonów metodą PCR i sekwencjonowania DNA
Badanie genetyczne mające na celu wykrycie mutacji odpowiedzialnych za chorobę rzadką lub ultrarzadką - analiza 3-5 amplikonów metodą PCR i sekwencjonowania DNA
Amylaza w surowicy (I25)16
Amylaza w moczu (I25)20
Amylaza w płynie (I25)
Amylaza w ślinie58
Amylaza trzustkowa w surowicy (I27)22
Antybiogram - Achromobacter xylosoxidans
Antybiogram - Acinetobacter spp.
Antybiogram - Acinetobacter spp (rozszerzony)
Antybiogram - Aeromonas spp
Antybiogram - Aerococcus sanguinicola i urinae
Antybiogram - ATB UR EU
Antybiogram - Bacillus species, z wyjątkiem B.anthracis
Antybiogram - Beztlenowce
Antybiogram - Burkholderia spp.
Antybiogram - Campylobacter
Mechanizm oporności Test CIM
Antybiogram - Corynebacterium spp
Mechanizm oporności - karbapenemazy
Antybiogram - Enterococcus spp.
Antybiogram - Enterobacterales (Podstawowy)
Antybiogram - Enterobacterales (Rozszerzony)
Mechanizm oporności ESBL
Antybiogram - Haemophilus influenzae
Antybiogram - Kingella
Antybiogram - Moraxella catarrhalis
Mechanizm oporności MRSA
Antybiogram - Mycoplasma/Ureoplasma
Mykogram
Antybiogram - NON SPP
Antybiogram - Pasteurella multocida
Antybiogram - Pałeczki Gram (-) (mocz)
Antybiogram - Pałeczki Gram (-) (podstawowy)
Antybiogram - Pałeczki Gram (-) (rozszerzony)
Antybiogram - Listeria monocytogenes
Antybiogram - Pałeczki niefermentujące (mocz)
Antybiogram - Pałeczki niefermentujące (podstawowy)
Antybiogram - Pałeczki niefermentujące (rozszerzony)
Antybiogram - Pseudomonas spp.
Antybiogram - Pseudomonas spp (rozszerzony)
Antybiogram - Streptococcus pozostałe
Antybiogram - Staphylococcus aureus
Antybiogram - Staphylococcus koagulazo-ujemny
Antybiogram - Streptococcus beta A, B, C, G
Antybiogram - Streptococcus beta A, B, C, G (rozszerzony)
Antybiogram - Stenotrophomonas maltophilia
Antybiogram - Streptococcus pneumoniae
Antybiogram - Streptococcus pneumoniae (rozszerzony)
Mechanizm oporności VISA
Mechanizm oporności VRE
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21)71
P/c ANA panel ENA (O21)121
Profil Myositis ( Profil zapalenia mięśni)
Test ANA Screen (autop/c przeciw antyg. jądrowym) (O21)
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT) (O21)187
Test immunoblot (ANA/ENA BLOT)142
Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – p/c IgG224
Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) - przeciwciała IgG/IgM
Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) - p/c IgM241
P/c ANCA (N69)98
ANCA - metoda. immunofluorescencji
P/c ANCA (pakiet)
Androstendion (I31)71
P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG (N89)142
Zespół Angelmana - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu UBE3A - drugi etap diagnostyki po wykonaniu testu metylacji1326
Angiotensyna I
Angiotensyna II (I35)128
Konwertaza angiotensyny w surowicy (K89)
Ankieta
Anodoncja rodzinna (ang. Odontoonychodermal dysplasia)- badanie wybranych regionów genu WNT10A - I etap diagnostyki756
Anodoncja rodzinna (ang. Tooth agenesis, selective, 3)- badanie wybranych regionów genu PAX9 - II etap diagnostyki756
Antybiogram - Aeromonas spp.
Antybiogram - beztlenowce
Antybiogram - beztlenowce (rozszerzzony)
Antybiogram - Burkholderia cepacia
Antybiogram - Corynebacterium spp
Antybiogram - Enterococcus (mocz)
Antybiogram - Enterococcus
Antybiogram - Enterococcus
Antybiogram - gronkowiec (mocz)
Antybiogram - gronkowiec (podstawowy)
Antybiogram - gronkowiec (rozszerzony)
ATB HAEMPH
Antybiogram - Haemophilus influenzae (podstawowy)
Antybiogram - Haemophilus influenzae (rozszerzony)
Antybiogram kolistyna met. mikroroz. w bulionie
Antybiogram ATB Mycoplasma/Ureaplasma
Mykogram
Antybiogram - Neisseria meningitidis (nosicielstwo)
Antybiogram - oko
ATB PS.AERUG.
Antybiogram ręczny
Antybiogram ręczny (drobnoustrój 1)
Antybiogram ręczny (drobnoustrój 2)
Antybiogram ręczny (drobnoustrój 3)
Antybiogram ręczny (drobnoustrój 4)
Antybiogram ręczny (drobnoustrój 5)
Antybiogram - Salmonella spp
Antybiogram - Streptococcus pneumoniae (Podstawowy)
Antybiogram - Streptococcus pneumoniae (Rozszerzony)
Antybiogram - Streptococcus spp.
Antybiogram - Streptococcus sp. (Rozszerzony)
ATB STAPH
Antybiogram - Stenotrophomonas maltophilia
Antybiogram - uniwersalny
Antybiogram Vitek
Antybiogram podstawowy - beztlenowce
Antybiogram - Haemophilus
Antybiogram Walkaway
Anty-D (VI)
Oznaczanie antygenów grzybów w surowicy krwi
Badanie przeciwciał anty-HLA - Luminex screen
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale (I65)64
Alfa - 1 antytrypsyna genotyp251
Alfa 1 - antytrypsyna w surowicy (I65)83
P/c przeciw jajnikowe203
Polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP) - identyfikacja mutacji w genie APC: c.3927_3931delAAAGA, c.3183_3187delACAAA, c.3202_3205delTCAA i p.Tyr500 oraz innych mutacji w badanych fragmentach616
Polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP)- analiza sekwencji eksonów 4-13, 15-17 i fragmentu eksonu 18 genu APC - diagnostyka uzupełniająca po procedurze APC-14362
Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71)84
Apolipoproteina A2 (APO A2) (I73)114
Apolipoproteina B (APO B) (I67)84
Apolipoproteina E genotyp592
P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgG165
P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgM165
Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) - analiza eksonów 2, 3 TGM5693
Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) - analiza eksonów 5, 6, 8, 9 TGM51199
Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) - analiza pozostałych eksonów genu TGM5 (1, 4, 7, 10, 11, 12, 13)1199
Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) - analiza sekwencji kodującej genu CSTA693
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11)16
Test korekcji APTT
P/c przeciw akwaporynie 4289
Zespół niewrażliwości na androgeny - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AR, z jednoczesną identyfikacją płci genetycznej1768
Arabinitol289
Wykrywanie antygenów rotawirusów i adenowirusów (F37)42
Arsen (P11)121
Arsen w moczu121
Arylosulfataza A87
Arypiprazol187
Zespół Angelmana (AS) - Test metylacji (chromosom 15)630
Zespół Angelmana (AS) - analiza mikrosatelitów (chromosom 15q)1515
Zespół Angelmana (AS) - Test MS-MLPA (ME028) - analia metylacji oraz delecji/duplikacji regionu PWS/AS946
Zespół Alporta - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem NGS3297
P/c przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG)172
P/c przeciw  Scl - 7089
Anty-Streptolizyna
P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP)92
ASO (test ilościowy) (U75)39
ASO (test lateksowy)11
Wykrywanie DNA Aspergillus fumigatus metodą Real Time-PCR238
Test transformacji limfocytów (LTT) - Aspergillus met. Elispot578
Choroba Canavan - identyfikacja mutacji p.Tyr231, p.Glu285Ala, p.Ala305Glu oraz innych mutacji występujących w eksonach 5 i 6 genu ASPA567
Aspergillus - antygen (W01)325
P/c przeciwko Aspergillus fumigatus IgG
P/c przeciwko Aspergillus niger IgG
P/c przeciw SS-A/Ro89
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)12
Wykrywanie RNA Astrowirusa metodą Real Time - PCR, jakościowo
Anty-Staphylolizyna
Transaminazy
Szczep do ozn. lekowrażliwości
Ataksja- teleangiektazja - Badanie wybranych regionów genu ATM604
ATENOLOL142
TEST
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18)54
Panel CLL; 2 badania FISH (ATM+TP53)
Atomoksetyna187
Rybia łuska zwykła - identyfikacja najczęściej występujacych mutacji: p.Arg501Ter i c.2282_2285del4 w genie FLG567
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09)54
Antytrombina III (aktywność) (G03)59
Atropina
Zespół Alporta - panel NGS: geny COL4A3, COL4A4, COL4A53160
Złoto w surowicy157
Makrocefalia/autyzm - analiza sekwencji kodującej genu PTEN1579
Wykrywanie DNA Staphylococcus aureus metodą Real Time - PCR, jakościowo (U70)143
Autyzm - badanie metodą MLPA883
Badanie około 200 genów związanych z autyzmem i zachowaniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej met. NGS2527
Aviomarin jakościowo w wmoczu185
Moczówka prosta centralna - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AVP820
Niepłodność - analiza w kierunku mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (analiza 6 markerów STS zgodnie z zaleceniami EMQN)391
Akrylan (B1) - IgE swoiste (L91)53
Wełna owcza przetworzona (B20) IgE swoiste (L91)53
Wełna owcza nieprzetworzona (B21) - IgE swoiste (L91)53
Pył ze słomy (B23) - IgE swoiste (L91)53
Terylen(B25) - IgE swoiste (L91)53
Laktoza (B312) IgE swoiste (L91)53
Pył z młockarni(B4) - IgE swoiste (L91)53
Pył z siana(B7) - IgE swoiste (L91)53
Beta amyloid w PMR164
Beta- defensyny130
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) – diagnostyka ciąży i nowotworowa42
Beta-karoten (M13)217
Beta-2-mikroglobulina (M92)114
Beta-2-mikroglobulina w moczu (M92)96
Beta-2-mikroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym (M92)
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA289
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG187
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM187
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM258
Bar w moczu157
Bar we krwi157
Test transformacji limfocytów (LTT) - Babesia met. Elispot578
Wykrywanie DNA Babesia met. PCR477
Babesia - rozmaz grubej kropli + rozmaz podstawowy
P/c przeciw Babesia divergens (w klasie IgG)224
Babesia microti – p/c IgG291
Babesia microti – p/c IgM291
P/c przeciw Babesia sp. (B. microti, B. equi i B. bovis) IgG i IgM776
Materiał uzyskany z popłuczyn oskrzelowo pęcherzykowych
Materiał uzyskany z biopsji szczoteczkowej (oskrzela, żołądek) z jednej lokalizacji, mikroskopowa ocena preparatu
Bulion BACTEC
Badanie tkankowe - wycinek skóry
Badamy Geny - program oceny ryzyka zachorowania na raka (Warsaw Genomics)
Badanie funkcji płytek krwi
Baklofen187
Test transformacji limfocytów (LTT) - Bartonella met. Elispot578
Barbiturany w surowicy (P13)275
Barbiturany w moczu (P13)58
Zespół Bardeta- Biedla- Analiza całego regionu kodującego genu BBS101705
Białko Bence-Jonesa met. jakościową80
Barwienie cytochemiczne - FAG
Barwienie cytochemiczne - wolne żelazo
BCR-ABL (metoda-RT-PCR + nested PCR p190)
BCR-ABL (metoda-RT-PCR + nested PCR p210)
BCR-ABL (metoda-RT-PCR + nested PCR p230)
Barwienie cytochemiczne - PAS
Barwienie cytochemiczne - POX
BCR-ABL (metoda-RQ-PCR p210)
Analiza mutacji KD BCR - ABL (sekwencjonowanie)
BCR-ABL (metoda -RT-PCR p190)
BCR-ABL (metoda -RT-PCR p210)
BCR-ABL Panel RT-PCR (p190, p210, p230)
Barwienie cytochemiczne - NASAE +SAE
Barwienie cytochemiczne - SUDAN
Barwienie cytochemiczne - wolne toluidyny
Beryl157
Benzylpiperazyna jakościowo w moczu249
Benzodiazepiny w surowicy (P79)42
Benzodiazepiny w moczu (P79)58
Monitorowanie terapii lekami: benzodiazepiny, LC-MS/MS433
Miopatia Bethlem. Analiza sekwencji kodującej genów COL6A1, COL6A2 i COL6A3, wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
PANEL RESPIRATORY
Panel Biofire - posiew krwi
Panel Gastrointestinal
Panel Meningitis/Encephalitis
PANEL PNEUMONIA
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa – test potrójny45
BHI
Bizmut w moczu157
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE)317
Bizmut we krwi157
Białko C (G05)142
Białko S (G07)142
Białko S wolne (G07)142
APC - oporność na aktywne białko C187
Ilościowe oznaczanie w moczu: białko (A07)14
Białko do proteinogramu (I77)
Bilirubina bezpośrednia w surowicy (I87)16
Bilirubina noworodkowa (I87)
Bilirubina pośrednia w surowicy (I91)5
Bilirubina całkowita (I89)12
Bilans tłuszczowy w kale172
Białko Oligoklonalne i + Indeks immunoglobulin - Pakiet
Białko oligoklonalne452
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 10B
Kontrola grupy krwi biorcy
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 1A
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 1B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 2A
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 2B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 3A
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 3B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 4A
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 4B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 5A
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 5B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 6A
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 6B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 7A
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 7B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 8B
Pakiet Bioresearch - badania kliniczne 9B
Kontrole zewnętrzne BIORAD - Biochemia
Kontrole zewnętrzne BIORAD - Immunochemia
Bisoprolol jakościowo w moczu185
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa BKV metodą Real Time-PCR240
Glukuronid etylu met. LC-MS289
Glukuronid etylu we włosach met. LC-MS797
Alkohol etylowy met. GC-MS303
Biomarkery konsumpcji alkoholu-4, HPLC224
Pakiet Bioresearch - Dzień 7 Kobiety
Pakiet Bioresearch - Dzień 7 Mężczyźni
Bioresearch, badania kliniczne - PAKIET3
Bioresearch, badania kliniczne - PAKIET4
Bioresearch, badania kliniczne - PAKIET5
Wykrywanie DNA wirusa BK metodą Real Time-PCR143
Wykrywanie DNA Blastocystis hominis met. PCR
Flora mieszana
Zanieczyszczenie
Blood test
Zespół Blooma - analiza sekwencji eksonów 9, 10, 14, 15 i 16 w kierunku obecności 70 mutacji genu BLM najczęściej występujących u rasy białej, ze szczególnym uwzględnieniem populacji polskiej921
Zespół Blooma - identyfikacja defektu c.2207_2212delATCTGAinsTAGATTC w genie BLM (dla pacjentów z populacji Żydów aszkenazyjskich)377
Zespół Blooma - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu BLM z wykorzystaniem NGS3792
Blokada wydruków w internecie
Błonnica - p/c IgG (S87)187
BLOT MYOSITIS172
Ludzkie białko morfogenetyczne kości 2
Badanie genu BMPR1A metodą NGS
| P/c. p. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry metd. IIF
Peptyd Natriuretyczny Typu B (N34)142
Wykrywanie DNA wirusa Bocavirus metodą Real Time - PCR, jakościowo143
Badanie ogólne nasienia - rozszerzone
Test transformacji limfocytów (LTT) - Borrelia met. Elispot819
Borelioza - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Borrelia burgdorferi DNA - badanie kleszcza194
Antygen borrelia w kleszczu – test immunochromatograficzny
Borrelia burgdorferi DNA354
Borelioza - p/c IgG (S21)60
Borelioza - p/c IgM (S25)60
Borelioza p/c IgG w PMR (S21)
Borelioza -indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Test transformacji limfocytów (LTT) - Borrelia miyamotoi met. Elispot525
Antygeny krętkowe w moczu (borelioza) – badanie 3 próbek moczu391
Borelioza p/c IgM w PMR (S25)
Borelioza Plus IgG w surowicy met. Western-Blot
Borelioza Plus IgM w surowicy met. Western-Blot
Borelioza Plus IgG w PMR met. Western-Blot
Borelioza Plus IgM w PMR met. Western-Blot
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23)181
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot (S27)181
Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot
Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot
Borelioza p/c IgG w PMR met. Western-Blot (S23)163
Borelioza p/c IgM w PMR met. Western-Blot (S27)171
Zespół BPES- Badanie całego regionu kodującego genu FOXL2813
Barwienie preparatu met. panoptyczną
Brom w surowicy157
Badanie mutacji w genie BRAF (V600X) w kwalifikacji do terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych BRAF i MEK u chorych na czerniaka492
Rak piersi i jajnika - badanie 8 mutacji w genie BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej oraz mutacji rzadkich (około 150) występujących w eksonach 2, 5, 20 oraz we fragmencie eksonu 11 genu BRCA1517
Rak piersi i jajnika- badanie najczęstszej mutacji (6174delT) w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich265
Badanie mutacji somatycznych genów BRCA1 i BRCA2-badanie tkanki met.NGS
Bromazepam187
Zespół Brookes-Spiegler - badanie wybranych regionów genu CYLD 1 - I etap diagnostyki1225
Zespół Brookes-Spiegler - badanie wybranych regionów genu CYLD 1 - II etap diagnostyki1225
Borelioza p/c IgG w PMR (S21) (do indeksu)
Borelioza - p/c IgG (S21) (do indeksu)
Brucella p/c Ig A (S39)99
Brucella p/c Ig G (S41)150
Brucella p/c Ig M (S43)150
Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta78
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD)500
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) (E19)31
Deficyt biotynidazy - identyfikacja najczęstszych mutacji: c.98_104delinsTCC, p.Asp444His, p.Gln456His, p.Arg538Cys oraz innych mutacji obecnych w eksonie 2 i badanym fragmencie eksonu 4 genu BTD478
Deficyt biotynidazy - analiza sekwencji eksonów 1, 3 i nieobjętych procedura BTD-1 fragmentów eksonu 4 genu BTD - diagnostyka uzupełniająca po procedurze BTD-1630
Badanie kału w kierunku pasożytów tropikalnych (Entamoeba histolytica, coli, hartmanni; Lodamoeba butschlii, Endolimax nana, Chilomastixmesnili, Blastocystis spp., Cyclospora, Isospora belli, Cryptosp
Azot mocznika
Współczynnik BUP/NBUP, LC-MS/MS216
Burkholderia/Pseudomonas
BURK
Bursttest
Penicylina G (C-1) - IgE swoiste (L91)124
Prilocain (C-100) - IgE swoiste (L91)
Thiopental (C-102) - IgE swoiste (L91)
Penicylina V(C2) - IgE swoiste (L91)53
Suxamethonium (C202) - IgE swoiste (L91)59
ACTH (C206) - IgE swoiste (L91)59
Protamina (C207) - IgE swoiste (L91)59
Tatanustoxoid (C208) - IgE swoiste (L91)59
Chymopapain (C209) - IgE swoiste (L91)59
Aprotinin (C313) - IgE swoiste (L91)59
Heparyna (C403) - IgE swoiste (L91)
Ampicylina(C5) - IgE swoiste (L91)53
Kwas acetylosalicylowy (C51) IgE swoiste (L91)53
Cephalosporin(C55) IgE swoiste (L91)
Tetracyklina (C59) IgE swoiste (L91)
Amoxycylina (C-6) - IgE swoiste (L91)53
Gentamycyna(C60) - IgE swoiste (L91)53
Artikaina(C68) - IgE swoiste (L91)53
Cefaclor (C7) - IgE swoiste (L91)53
Insulina wieprzowa (C70) - IgE swoiste (L91)53
Insulina wołowa (C71) - IgE swoiste (L91)59
Insulina ludzka (C73) - IgE swoiste (L91)53
Gelatine (C74) - IgE swoiste (L91)59
Ibuprofen(C78) - IgE swoiste (L91)53
Diclofenac(C79) - IgE swoiste (L91)53
Lidokaina(C82) - IgE swoiste (L91)53
Procain/Novicain (C-83) - IgE swoiste (L91)
Paracetamol (C85) - IgE swoiste (L91)53
Benzocain (C-86) - IgE swoiste (L91)
Mepiwakaina(C88) - IgE swoiste (L91)53
Bupivacain (C-89) - IgE swoiste (L91)
Neomycyna(C95) - IgE swoiste (L91)53
Kodeina (C98) - IgE swoiste (L91)
Ciała ketonowe w surowicy
C-KIT D816 (met. PCR)
C - peptyd (N33)59
C1 inhibitor (aktywność) (L96)137
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20)507
C1q (K67)165
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) (M82)507
C3 składnik dopełniacza (K75)87
C3 – czynnik nefrytyczny129
Kompleksy immunologiczne C3D
C4 składnik dopełniacza (K77)87
Test C6 Lyme (IgG i IgM łącznie)295
Wapń całkowity w surowicy (O77)11
Wapń zjonizowany (O75)29
Wapń zjonizowany obliczony
CA - 50142
Wapń skorygowany (względem stężenia albuminy)
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej (O77)15
Wapń we krwi (O77)81
Wskaźnik wapnia do kreatyniny
Wapń w moczu (O77)15
CA 125 (I41)51
CA 15-3 (I43)61
CA 19-9 (I45)56
Wapń zjonizowany obliczony dla pH 7.404
CA 72-4 (I49)129
Dziecięca padaczka napadów nieświadomości (CAE) - Analiza sekwencji kodującej 6 genów: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, wykonywana z wykorzystaniem NGS3350
Opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego) - określenie liczby powtórzeń (CAG)n w eksonie 1 genu AR364
Nowotwory mieloproliferacyjne - badanie mutacji w eksonie 9 genu CALR
CAM
Wykrywanie DNA Campylobacter jejuni477
CAMP
Wykrywanie DNA Candida albicans, C. glabrata, C. krusei metodą Real Time-PCR176
Test transformacji limfocytów (LTT) - Candida met. Elispot578
P/c przeciw Candida albicans klasy IgA (W23)187
P/c przeciw Candida albicans klasy IgG187
P/c przeciw Candida albicans klasy IgM204
Candida mannan - test Platelia114
Candida albicans DNA228
CAN2
P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) (N69)59
Candida - antygen (W17)137
SARS-CoV-2 Antigen - POCT117
Nachweis von SARS-CoV-2 Coronavirus Antigen - POCT117
Wykrywanie antygenu SARS-CoV-2 - POCT97
Badanie w kierunku Candida i Trichomonas
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Identyfikacja najczęstszych mutacji c.550delA i p.Arg490Gln oraz innych mutacji występujących w eksonach 10 i 17 genu CAPN3573
Pneumocystis jirovecii (carinii) - DNA
CARBA (CARB)
TEST CARBA
Wykrywanie genów kodujących karbapenemazy
Pneumocystis jiroveci (cysty)164
Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgG met. IFA147
Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM met. IFA147
Kannabidiol- składnik marihuany leczniczej218
CBFB-MYH11 (RT-PCR)
Homocystynuria - Analiza sekwencji kodującej genu CBS, wykonywana z wykorzystaniem NGS2970
Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 - identyfikacja wariantu c.554_585del32 w genie CCR5
Kadm we krwi (P43)122
Limfocyty CD4 i CD8 immunofenotypowanie w BAL (popłuczyny pecherzykowo-oskrzelowe)
Kadm w moczu (P43)150
CD117
CD11b
CD15
CD19
CD22-cytoplazmatyczny
Borelioza CD57301
CD3/CD4
CD3/CD8
CD34
Komórki macierzyste krwi CD34331
Komórki macierzyste szpiku CD34
CD3/CD16+56
CD3CD19
CD4
Limfocyty CD4 i CD8550
CD59 erytrocytów478
CD64
Transferyna izoformy CDG - skrining med. Elektroforezy kapilarnej
Nowotwór żołądka, postać rozlana - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem NGS2780
CDIF
CDROM
Desialowane izoformy transferyny CDT metodą HPLC (O47)174
Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53)56
CEBPA - sekwencjonowanie
Cefuroksym
Centrum Estetyki Medycznej - pakiet jelitowy podstawowy
Centrum Estetyki Medycznej - pakiet jelitowy rozszerzony
Centrum Estetyki Medycznej - pakiet podstawowy + jelitowy
Centrum Estetyki Medycznej - pakiet podstawowy
Centrum Estetyki Medycznej - pakiet rozszerzony
Analiza sekwencji kodującej genu CDKN2A w przypadkach czerniaka typ CMM2 oraz zespołu czerniak-rak trzustki852
Ceruloplazmina (I95)96
CETR
Posiew z cewników, drenów tlenowy i beztlenowy
Mukowiscydoza (CF) - badanie dwóch dowolnych mutacji w genie CFTR630
Identyfikacja ponad 1900 znanych mutacji genu CFTR (analiza sekwencji wszystkich 27 eksonów genu oraz identyfikacja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T)3033
Mukowiscydoza (CF) - badanie nosicielstwa jednej dowolnej mutacji w genie CFTR503
Mukowiscydoza (CF) - test MLPA (P091) analiza delecji/duplikacji w genie CFTR1073
Mukowiscydoza (CF) - identyfikacja mutacji F508del i mutacji dele2,3(21kb) oraz wszystkich innych mutacji (ponad 70) w eksonie 10 genu CFTR440
Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) - analiza eksonów 6,11-17 genu BRAF1262
Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) - analiza sekwencji kodującej genu KRAS1009
Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) - analiza eksonów 2, 3, 6 genu MAP2K1630
Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) - analiza eksonów 2, 3, 7 genu MAP2K2630
Mukowiscydoza (CF) - identyfikacja ponad 500 rzadko występujących mutacji w genie CFTR - analiza eksonów 1-6b,8, 9,181579
Mukowiscydoza (CF) - identyfikacja ponad 500 rzadko występujących mutacji w genie CFTR analiza eksonów 12,14a-17a, 19, 22-241579
Niepłodność męska - badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęsciej identyfikowanych w niepłodnosci męskiej564
Całkowita aktywność dopełniacza CH50 (K58)274
CHA
Charge Zespół- Analiza wybranych regionów genu CHD7997
Charge Zespół- Analiza wybranych regionów genu CHD7- II etap diagnostyki958
Charge Zespół- Analiza wybranych regionów genu CHD7- III etap diagnostyki958
Chlordiazepoksyd187
Checkup Cx Raport
Badanie mutacji w genie CHEK2 - 4 mutacje p.I157T, c.1100delC, IVS2+1G>A, del5395536
Rak prostaty - identyfikacja 4 najczęstszych w populacji polskiej mutacji: c.1100delC, p.Ile157Thr, c.444+1G>A i rozległej delecji eksonów 10-11 oraz innych mutacji w eksonach 4, 5 i 12 genu CHEK2573
Choroba Hailey-Hailey - analiza eksonów 7, 12, 13, 17, 18, 24, 25 genu ATP2C11262
Choroba Hailey-Hailey - sekwencjonowanie pozostałych eksonów genu ATP2C1, drugi etap diagnostyki2401
Chitotriozydaza282
P/c przeciw chlamydii psittaci IgA291
P/c przeciw chlamydii psittaci IgG291
P/c przeciw chlamydii psittaci IgM291
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgA – test potwierdzenia (Western Blot)360
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgG – test potwierdzenia (Western Blot) 360
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgM – test potwierdzenia (Western Blot)360
Chlorprotexen - badanie jakościowe w moczu87
Chlorochina216
Chlorprotiksen187
Chlamydia pneumoniae - p/c IgA (S63)87
Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu (S59)129
Chlamydia pneumoniae - p/c IgG (S67)87
Chlamydia pneumoniae - p/c IgM (S65)87
Chlamydia trachomatis - p/c IgA (S71)71
Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu met. IIFT (S69)87
Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu met. immunochromatograficzną (S69)
Chlamydia trachomatis - p/c IgG (S73)97
Chlamydia trachomatis - p/c IgM (S75)97
CHOC
Cholesterol całkowity (I99)11
Cholinoesteraza (K93)44
Test transformacji limfocytów (LTT) - Chlamydia pneumoniae met. Elispot578
Wykrywanie DNA Chlamydophila pneumoniae oraz Mycoplasma pneumoniae metodą multipleks Real Time-PCR89
Chromosom Philadelphia- badanie cytogenetyczne
Badanie Chromatyny Plemnikowej
Zespół Escobara - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu CHRNG2085
Chromogranina A204
Test transformacji limfocytów (LTT) - Chlamydia trachomatis met. Elispot578
Cholestaza łagodna nawracająca wewnątrzwątrobowa typu2 - analiza fragmentów genu ABCB4883
Citalopram187
Wykonanie badań w trybie CITO
WYJAZD CITO
Kinaza kreatynowa (CK) (M18)17
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. (M19)48
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa (M19)39
Kinaza kreatynowa - izoenzym MM150
Cytokeratyna 18 – marker apoptozy hepatocytów M30
Chlorki w surowicy (I97)15
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej (I97)15
Chlorki w moczu (I97)15
Chlorki w pocie (I97)
Chlorki w płynie z jam ciała (I97)
Chlorki w PMR (I97)
Cerolidolipofuscynoza typu 2 - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Arg208 oraz c.509-1G>C (IVS5-1G>C) oraz innych mutacji występujących w eksonach 5 i 6 genu TPP1402
Ceroidolipofuscynoza typu 2. Analiza sekwencji eksonów 1-4, 7-13 genu TPP1 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze CLN2-11326
Ceroidolipofuscynoza typu 3. Analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3 wraz z uzupełniającą analizą całej sekwencji kodującej genu3223
Test kału w kier. toksyny A Clostridum diff. (S80)
Wykrywanie toksyn A i B Clostridioides difficile117
Xpert C.difficile BT- wykrywanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hiperepidemicznego Clostridioides (Clostridium) difficile metodą Real Time- PCR
Wykrywanie DNA Clostridium difficile metodą Real Time - PCR, jakościowo (S83)326
Wykrywanie antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridioides difficile (S81/S82)149
Wykrywanie antygenu GDH Clostridioides difficile (S82)87
Wykrywanie DNA Clostridium difficile (szczep hiprepidemiczny NAP1) metodą Real Time PCR
P/c przeciw Clostridium tetani IgG (tężcowi)187
P/c przeciw Clostridium tetani IgM (tężcowi)187
Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)- badanie najczęstszych mutacji (p.G11R i p.A88V) w genie GJB6 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich415
Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 2L (CMT2L). Identyfikacja najczęstszych mutacji p.Lys141Asn i p.Lys141Glu oraz innych mutacji występujących w eksonie 2 genu HSPB8542
Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 1A (CMT1A). Analiza rozległych duplikacji w genie PMP22 metodą MLPA1009
Test transformacji limfocytów (LTT) -CMV me.t Elispot578
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19)61
CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG (F22)160
Cytomegalia awidność PAKIET przeciwciał klasy IgG (F22)
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG + IgM (F25)
Cytomegalia awidność przeciwciał klasy IgG techniczne (F22)
Cytomegalia - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23)61
Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR (F26)165
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR (F26)309
Cytomegalia p/c IgG w PMR (F19)
Cytomegalia p/c IgM w PMR (F23)
CMV białko pp65 - antygen wczesny241
CNA
Kobalt we krwi (M25)150
Kobalt w moczu (M25)150
Zespół Coffin-Lowry - Analiza wybranych regionów genu RPS6KA31250
COL
Wykrywanie DNA Escherichia coli metodą Real Time - PCR, jakościowo124
Kontr.skaż.mikrobiol.powierzchni płytk.Conut Tact (78)
Wykrywanie RNA wirusa Coronavirus metodą Real Time – PCR (NL63, 229E, OC43, HKU), jakościowo322
Corynebacterium biotypowanie
Zespół Cornelii de Lange - Analiza wybranych regionów genu NIPBL1231
COS
Zespół Costello - Identyfikacja najczęstszych mutacji występujących w kodonach 12 i 13 oraz innych mutacji występujących w eksonie 2 genu HRAS377
COS beztlenowo
COUNT-TACK
Wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 (V99) - szybki test metodą Real Time-PCR.
SARS-CoV-2 IgG antibodies (quantitative)107
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. Ilościową107
Wykrywanie antygenu SARS-CoV-297
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98)92
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM (V98)92
KOMPLEKSOWA OCENA ODPORNOŚCI SARS-CoV-2 (HUMORALNA i KOMÓRKOWA)
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasach IgM i IgG (V98)177
SARS-COV-2 - ocena odpowiedzi komórkowej (test IGRA)326
Zestaw do pobierania materiału koronawirusa SARS-Cov-2 PCR
Wymazówka do pobierania materiału koronawirusa SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 IgG antibodies CMIA (semi-quantitative)
SARS-CoV-2 IgM antibodies CMIA (semi-quantitative)
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98) met. półilościową85
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM (V98) met. półilościową85
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasach IgM i IgG (V98) - met. półilościową129
SARS-CoV-2 Antigen117
Nachweis von SARS-CoV-2 Coronavirus Antigen117
Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (wariant Delta) - wynik w języku angielskim146
Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (wariant Delta) - wynik w języku niemieckim146
Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (wariant Delta) - wynik w języku polskim146
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG, S1 i N met. Polycheck107
SARS-CoV-2 IgG antibodies92
SARS-CoV-2 IgM antibodies92
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda RT-LAMP, COVID) wynik w języku angielskim
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda RT-LAMP, COVID) wynik w języku niemieckim
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda RT-LAMP, COVID) wynik w języku polskim
SARS-CoV-2 IgG and IgM antibodies177
Pakiet p/c przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasach IgM i IgG met. ilościową
Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (różnicowanie wariantów) - wynik w języku angielskim447
Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (różnicowanie wariantów) - wynik w języku niemieckim447
Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (różnicowanie wariantów) - wynik w języku polskim447
Coxsacki - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
P/c przeciw wirusom Coxsackie IgG w PMR (V71)
P/c przeciw wirusom Coxsackie (metoda neutralizacji)286
P/c przeciw Coxiella burnetii (gorączka Q)450
P/c przeciw Coxsackie w klasie IgA84
P/c przeciw Coxsackie w klasie IgG84
P/c przeciw Coxsackie w klasie IgM141
P/c przeciw wirusom Coxsackie IgM w PMR
Aceruloplazminemia - Analiza sekwencji kodującej genu CP, wykonywana z wykorzystaniem NGS2970
CPS
CPS-CNA
Deficyt palmitoilotransferazy karnitynowej typu II - identyfikacja mutacji p.Ser113Leu w genie CPT2377
Chrom w moczu (P19)150
Chrom we krwi (P19)150
Zespół Criglera-Najjara - analiza sekwencji całego regionu kodującego i promotora genu UGT1A11224
Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej137
Wykrywanie DNA Cryptosporidium parvum metodą Real Time-PCR567
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) (I81)38
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe (I81)27
Białko C reaktywne (CRP) - jakosciowe (I81)
Wykrywanie DNA Cryptospora cayetanensis met. PCR
Cryptosporidium parvum i Giargia lamblia – antygeny w kale
Cryptococcus neoformans antygen (W31)241
Badanie w kierunku antygenu Campylobacter (S49)
CSVD - Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, wykonywana z wykorzystaniem NGS3350
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae
Cystynoza - identyfikacja charakterystycznej delecji 57kb w genie CTNS w układzie homozygotycznym - weryfikacja rozpoznania klinicznego choroby693
Miedź w surowicy (G68)59
Miedź w dobowej zbiórce moczu (G68)78
Miedź w moczu (G68)92
Zespół Currarino- Badanie wybranych regionów (eksonów: 1,2, 3) genu MNX1 (inne nazwy genu: HLXB9, HB9)1022
Choroba Urbach'a-Wiethe'a, proteinoza lipoidalna - analiza sekwencji kodującej genu ECM12021
Cyfra 21-1 (I51)121
Cyklosporyna A met. LC-MS/MS (T11)216
Cyklosporyna (T11)172
Protoporfiryna cynkowa (N60)361
Ocena aktywności cytochromu P450 2C19 - identyfikacja wariantów allelicznych genu CYP2C19 (2, 4, 8) pod kątem leczenia klopidogrelem756
Ocena aktywności cytochromu P450 2C9 - Identyfikacja alleli 2 i 3 genu CYP2C9 - przy leczeniu candersartanem, irbesartanem, losartanem lub warfaryną756
Ocena aktywności cytochromu P450 2D6 - identyfikacja allela 4 genu CYP2D6 - przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem503
Ocena liczby kopii genu CYP2D6 metodą MLPA1123
Cystatyna C (K16)84
Cystyna w leukocytach krwi obwodowej
Cystografia - badanie RTG pęcherza moczowego z użyciem kontrastu
Steatocystoma multiplex- Badanie fragmentu genu KRT17567
Cystyna (K19)87
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (91.447) 2 zmiana
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z pobraniem (91.447) 3 zmiana
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (91.447)142
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa dla pracowników sektora medycznego (91.447)
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (91.447) NFZ
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (91.447) z pobraniem
Cytologia ginekologiczna - barwienie (Szkiełko cytologiczne)
Cytologia płynna oraz Badanie immunohistochemiczne P16/KI67 (podłoże Sure Path)434
Barwienie cytochemiczne - NSAE+SAE (akt. esterazy nieswoistej i swoistej w leukocytach)
Cytologia płynna ( do pakietu z badaniami genetycznymi )
Konsultacja nadesłanych preparatów142
Oznaczanie odsetkowe składu komórkowego popłuczyn lub wymazu z nosa
Cytologia nieginekologiczna na podłożu płynnym217
Cytologia cienkowarstwowa wykonana w technologii LBC na podłożu SurePath129
Cytometria przepływowa PMR
Barwienia cytochemiczne - wolne żelazo
Cytologia cienkowarstwowa (91.447)
Cytologia nieginekologiczna142
Cytologia nieginekologiczna plwociny
Cytologiczne badanie wymazu wykonane metodą konwencjonalną57
Cytryniany129
Cytryniany w DZM129
Cytryniany w nasieniu114
Cytologiczne badanie wymazu wykonywane w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy
Czynnik II (G26)226
Czynnik IX (G28)142
Krążący antykoagulant czynnika IX
Czynnik VII (G31)208
Czynnik VIII (G33)78
Czynnik X (G37)129
Czynnik XI (G39)208
Czynnik XII (G41)208
Czynnik XIII (G43)356
Czas krwawienia (G15)
Czynnik V (G29)142
Krążący antykoagulant czynnika VIII
Roztocze kurzu domowego (D1) - IgE swoiste (L91)53
Roztocze mączne (D2) - IgE swoiste (L91)53
Blomia tropicalis (D201) - IgE swoiste (L91)59
NDer p 1 Roztocze kurzu domowego (D-202) IgE swoiste (L91)53
RDer p 2 Roztocze kurzu domowego (D-203) IgE swoiste (L91)53
RDer p 10 Roztocze kurzu domowego, tropomiozyna (D-205) IgE swoiste (L91)53
RDer p 23 Roztocze kurzu domowego,( D209) IgE swoiste (L91)53
Acarus siro (D70) - IgE swoiste (L91)53
Lepidoglyphus destructor (D71) - IgE swoiste (L91)53
Tyrophagus putrescientiae (D72) - IgE swoiste (L91)53
D-Arabinitol w moczu250
POSIEW BEZTLENOWY DODATNI
D-dimery (G49)64
POSIEW W KIERUNKU GRZYBÓW DODATNI
Dopalacze (SPICE/K2)121
POSIEW MOCZU DODATNI
Dopłata do badania mukowiscydozy
Dopłata do Odpisu wyniku
Dopłata za przechowywanie szczepu
POSIEW TLENOWY DODATNI
Artrogrypoza dystalna typu 1A (DA1A)- Badanie całego regionu kodującego genu TPM21376
Data wydania
Debutylodronedaron187
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna dominująca (DDEB) - analiza eksonów 73-75 w tym identyfikacja najczęstszej mutacji p.Gly2043Arg w genie COL7A1567
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna dominująca (DDEB) - analiza eksonów: 1-27, 114-118 genu COL7A12021
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna dominująca (DDEB) - analiza eksonów: 28-72, 76-113 genu COL7A12654
Badanie Kliniczne DE-STRA-06
Deetyloamiodaron187
Wykrywanie pseudodeficytu arylosulfatazy A metodą PCR (element uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej)
Degranulacja bazofilii BAT
Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna, sprzężona z X- badanie mutacji najczęstszych w eksonach 2, 4, 6 i 7 genu EDA1110
Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna, sprzężona z X- analiza wybranych regionów genu EDA - II etap diagnostyki1225
Dekstrometorfan jakościowo w moczu206
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, chromosom 5
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, chromosom 7
Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa)49
Demoksepam187
Denga p.ciała
Wirus Dengi przeciwciała klasy IgG172
Wirus Dengi przeciwciała klasy IgM172
Inne genodermatozy - panel NGS2780
Wykrywanie DNA dermatofitów245
Badanie Kliniczne DEX-TRA-06, Prof. Wojtowicz, dr Mateńko
Dezypramina (T13)142
Niedosłuch wrodzony - analiza przesiewowa sekwencji kodującej 21 genów, których mutacje korelowane są z niedosłuchem wrodzonym, z wykorzystaniem NGS4045
Niedosłuch DFNA9- Badanie mutacji p.Pro51Ser i innych mutacji w eksonie 4 genu COCH472
Neuropatia słuchowa DFNB9- badanie wybranych fragmentów genu OTOF1326
Niedosłuch (DFNB1)- Badanie najczęstszych mutacji 35delG i 310del14 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich w części kodującej eksonu 2 genu GJB2472
Głuchota (DFNB) - test MLPA (P163) (geny GJB2, GJB6, GJB3, POU3F4, WFS1)946
Głuchota izolowana (DFNB4) oraz zespół Pendreda - analiza wybranych eksonów (9-12 i 14) genu SLC26A4946
Głuchota izolowana (DFNB4) oraz zespół Pendreda - Analiza eksonów: 2-8, 13, 15-21 genu SLC26A43160
P/c przeciw DFS70148
Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25)99
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) (K27)64
Dihydrotestosteron (DHT) (K55)89
Wykrywanie DNA Dientamoeba fragilis met. PCR
Diaminooksydazy DAO (surowica)197
Diazepam (P21)187
DIF
Digoksyna (T17)158
Diklofenak
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 1 (LGMD1A-G) - Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CAV3, DES, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT i TNPO3, wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3, wykonywana z wykorzystaniem NGS2844
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2 (LGMD2A-G,I,K-O,Q,S)-Analiza NGS sekwencji kodującej 15 genów:CAPN3, ANO5, DYSF, FKRP, FKTN, PLEC, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, TCAP i TRAPPC13476
D-ksyloza (M38)
Dystrofia LAMA2-zależna - Analiza sekwencji kodującej genu LAMA2 wykonywana z wykorzystaniem NGS2970
N-demetylocitalopram187
Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza przesiewowa sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji2907
Badanie nosicielstwa mutacji dla kobiety z rodziny dotkniętej dystrofią mięśniową Duchenne’a /Beckera (metodą MLPA, analizą sprzężeń)
Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera - analiza rozległych delecji, insercji i rearanżacji w genie DMD metodą MLPA984
Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa - analiza sekwencji kodującej genu EMD630
Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa - analiza sekwencji kodującej genu FHL11009
Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa - analiza sekwencji kodującej genu LMNA/C1895
Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa - test MLPA (P048)1009
Demetylofluoksetyna187
N-Demetyloolanzapina187
Dystrofia miotoniczna (DM). Analiza w kierunku obecności ekspansji powtórzeń CTG w genie DMPK oraz obecności ekspansji powtórzeń motywu złożonego(TG)n(TCTG)n(CCTG)n w genie CNBP1452
N-demetylosertralina187
O-demetylowenlafaksyna187
P/c przeciw wirusowi Dobrawa-Belgrad (DOBV) IgG96
Doksepina jakościowo w moczu98
Doksepina (T19)142
Dystonia z odpowiedzią na L-dopa - analiza sekwencji kodującej genu GCH11136
Dystonia z odpowiedzią na L-dopa - analiza sekwencji kodującej genu SPR630
Dystonia z odpowiedzią na L-dopa - analiza sekwencji kodującej genu TH1895
Dopamina w DZM230
Katynony i syntetyczne kannabinoidy- 5 parametrowy test przesiewowy
Dopamina w osoczu165
Lekowrażliwość rozszerzona
Dysplazja przynasadowa McKusicka - Analiza całego regionu kodującego RNA (RMRP)630
Zespół Dravet - Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1, wykonywana z wykorzystaniem NGS3350
Dystonia wrażliwa na dopaminę - zespół Segawa - Analiza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH, wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
Drżenie samoistne- identyfikacja wariantu p. Ser9Gly w genie DRD3
Dronedaron187
Zespół Dravet, padaczka uogólniona z drgawkami gorączkowymi - test MLPA (P137)756
Zespół Dravet, padaczka uogólniona z drgawkami gorączkowymi - analiza sekwencji kodującej genu SCN1A3539
P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) (N75)63
Dystonia typ 10 - identyfikacja mutacji c.649dupC w genie PRRT2408
Dystonia typ 10 - analiza sekwencji kodującej genu PRRT2883
Dysplazja tanatoforyczna typu I - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Arg248Cys, p.Tyr373Cys oraz innych mutacji występujących w eksonach 7 i 10 genu FGFR3693
Zespół Birt-Hogg-Dube syndrome (spontaniczne odmy opłucnowe)- analiza wybranych regionów genu FLCN - I etap diagnostyki1174
Zespół Birt-Hogg-Dube syndrome (spontaniczne odmy opłucnowe)- analiza wybranych regionów genu FLCN - II etap diagnostyki1351
Duloksetyna187
Dwuwęglany
Dysplazje ektodermalne - panel NGS2780
Dystonia typ 1 (DYT1) - analiza eksonu 5 pod kątem obecności mutacji c.907_909delGAG w genie DYT1440
Dystonia z odpowiedzią na L-dopa, dystonia z mioklonią (DYT11) - test MLPA (P099)1009
Dystonia z mioklonią (DYT11) - analiza sekwencji kodującej genu SGCE1705
Dystonia typ 4 (DYT4) - analiza sekwencji kodującej genu TUBB4A1199
Dystonia typ 1 (DYT1), dystonia z dyskinezą (DYT6) - test MLPA (P059)1009
Dystonia z dyskinezą (DYT6) - analiza sekwencji kodującej genu THAP1756
Dystonia typ 8 - analiza eksonu 1 (mutacje p.Ala7Val i p.Ala9Val genu MR1 (PNKD)440
49. Test Adeno
32. Aglutynacja SS
14. Antybiogram
Antybiogram MicroScan
15. Antybiogram Vitek
13. Lateks / EPEC
42. Identyfikacja API
37. Bankowanie szczepu
22. BC
43. Test Campylobacter
41. Test CARBA/Test CARBA NP
44. Test Chlamydia trachomatis
53. Desoksycholan
17. Dostawki
23. EF
40. Zgłoszenie e-mail
28. ESBL
25. E-Test
22. Test GDH
Test GenXpert
48. Test grypa A
47. Test grypa B
35. GV
42. Test Helicobacter
34. Wysłka szczepu do ośrodka referencyjnego
19. Serologiczna identyfikacja paciorkowców
10. Izolacja
31. Katalaza
19. Koagulaza
20. KOH
21. Kontrola testu
29. MBL, KPC
Dobowa zbiórka moczu
11. MALDI ID
27. MBL, KPC, OXA-48
58. MIC kolistyny met. mikrorozcieńczeń
MicroScan ID
30. Mycoplasma
16. Mykogram
45. Test Noro
36. Notatka
36. Notatka TB
54. Odczyt dzień 10
01. Odczyt dzień 1
51. Odczyt 2 tygodnie
02. Odczyt dzień 2
38. Odczyt 4 tygodnie
07. Odczyt dzień 5
03. Odczyt dzień 3
05. Odczyt dzień 7
04. Odczyt dzień 4
24. OPT
21. OX
09. Oxydaza
06. Preparat
08. Przesiew bulionu
07. Przesiew
50. Test Rota
09. Rozsiew
46. Test RSV
52. Serologia EHEC
30. Serologia Salmonella
20. Staphaurex Plus
32. Test Strep A
41. Test Streptococcus pneumoniae
56. Szorstkość szczepu
09. Test cefinazowy
33. Zgłoszenie telefoniczne
26. Test OXA-48
18. Test Slidex
26. TH-Test
23. Test Toksyna A
24. Test Toksyna B
12. VITEK ID
39. Zgłoszenie do PSSE
Sierść kota (E1) - IgE swoiste (L91)53
RCan f 1 Pies (E-101) IgE swoiste (L91)53
RCan f 2 Pies (E-102) IgE swoiste (L91)53
Naskórek psa (E2) - IgE swoiste (L91)53
Pióra kanarka (E201) - IgE swoiste (L91)53
NBos d6 BSA, albumina surowicy bydlęcej (E-204) IgE swoiste (L91)53
Naskórek szynszyli (E208) - IgE swoiste (L91)53
Pióra papugi(E213) - IgE swoiste (L91)53
Pióra gołębia (E215) - IgE swoiste (L91)53
Fretka (E217) - IgE swoiste (L91)59
NFel d 2 kot, albumina w surowicy (E-220) IgE swoiste (L91)53
NCan f 3 Dog Pies, albumina w surowicy (E-221) IgE swoiste (L91)53
NSus a świnia, albumina w surowicy (E-222) IgE swoiste (L91)53
RCan f 5 pies (E-226) IgE swoiste (L91)53
REqu c 1 koń (E-227) IgE swoiste (L91)53
RFeld d 4 Kot (E-228) IgE swoiste (L91)53
Pierze mieszane (E25) - IgE swoiste (L91)53
Sierść konia (E3) - IgE swoiste (L91)53
Odchody kanarka (E301) - IgE swoiste )L91)53
Papuga nimfa pióra (E303) - IgE swoiste (L91)59
Naskórek/sierść krowy (E4) - IgE swoiste (L91)53
Sierść psa (E5) - IgE swoiste (L91)53
Naskórek świnki morskiej (E6) - IgE swoiste (L91)53
Odchody gołębia (E7) - IgE swoiste (L91)53
Pierze (pióra gęsi) (E70) - IgE swoiste (L91)53
Odchody papugi falistej (E 77) - IgE swoiste (L91)53
Pióra papużki falistej (E78) - IgE swoiste (L91)53
Naskórek owcy (E81) - IgE swoiste (L91)53
Naskórek królika (E82) - IgE swoiste (L91)53
Naskórek chomika (E84) - IgE swoiste (L91)53
Pióra kurze (E85) - IgE swoiste (L91)53
Pióra kaczki (E86) - IgE swoiste (L91)53
Naskórek szczura(E87) - IgE swoiste (L91)53
Mysz - naskórek, mocz (E88)- IgE swoiste (L91)59
RFel d 1 Kot (E-94) IgE swoiste (L91)53
Odchody papugi(E97) - IgE swoiste (L91)53
Estradiol (E2) (K99)41
E2A-PBX1 (met. RT-PCR)
EBV VCA IgA (Mononukleoza IgA) (F44)
EBV - wirus Epsteina Barr antygen wczesny EA p/c IgG (mononukleoza)121
Test transformacji limfocytów (LTT) - EBV met. Elispot578
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53)92
EBV -indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56)97
Markery wirusa Epstein-Barr(EBV)
EBV - wirus Epsteina Barr - IgG w PMR
Wirus EBV antygen VCA przeciwciała IgG met. Western-Blot
EBV - wirus Epsteina Barr - IgM w PMR
Wirus EBV antygen VCA przeciwciała IgM met. Western-Blot
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR309
Wykrywanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR182
Wirus EBV antygen VCA p/c IgG met. Western-Blot (F54)
Wirus EBV antygen VCA p/c IgM met. Western-Blot
P/c Echinococcus granulosus IgG (Bąblowica) met.WB (X05)
P/c przeciw wirusowi ECHO
Wirus ECHO - przeciwciała w PMR
P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG - zestaw wysyłkowy126
Białko kationowe eozynofilów (ECP)
Dystrofia Emery-Dreifuss (EDMD). Analiza sekwencji kodującej genów EMD, FHL1 i LMNA wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
Zespół Rapp-Hodgkin - analiza eksonów 13 i 14 genu TP63997
Efedryna - badanie jakościowe w moczu142
EGFR ctDNA - badanie mutacji EGFR w osoczu (badanie obejmuje również mutację T790M)1262
Badanie mutacji w genie EGFR (49 różnych mutacji) w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR712
Badanie mutacji genu EGFR metodą real-time PCR (CE-IVD)
Enzymatyczna diagnostyka glikoproteinoz (aktywność beta-mannozydazy i alfa-fukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry)
Egzorfiny-kazomorfiny,gliadomorfiny
Test transformacji limfocytów (LTT) - Ehrlichia met. Elispot578
Erytrodermia ichtiotyczna pęcherzowa - analiza sekwencji kodującej genu KRT11452
Erytrodermia ichtiotyczna pęcherzowa - analiza sekwencji kodującej genu KRT101452
Epoksyd karbamazepiny142
Usługa medyczna EKG
Ecstasy (MDMA)55
Pigułki gwałtu – płynne ekstazy289
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG met. ELFA (F19)
CMV - wirus cytomegalii p/c IgM met. ELFA (F19)
Elektroforeza hemoglobin317
Toxoplazma gondi - p/c IgG met. ELFA (X45)
Toxoplazma gondi - p/c IgM met. ELFA(X45)
Trzustkowa elastaza 1 w kale (K83)180
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy (K83)150
ELF1089
Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 1/5; choroby Hurler/Scheie (aktywność alfa-iduronidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry)
Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 2; choroby Huntera (aktywność sulfatazy siarczanu kwasu iduronowego w surowicy lub osoczu)
Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 3 (choroby Sanfilippo) - podtypów A, B, C i D (aktywność enzymów lizosomalnych w leukocytach krwi lub fibroblastach))
Test ENA - 6 profil
Test ENA - 6 Screen
P/c ENA profil 7 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, SCl-70, Jo-1)
P/c przeciw ENA U1-RNP109
Encefalopatie padaczkowe - Analiza sekwencji kodującej 10 genów: SCN1B, SCN1A, GABRG2, PCDH19, CDKL5, GABRA1, KCNQ2, KCNT1, SYNGAP1 i STXBP1, wykonywana z wykorzystaniem NGS3476
P/c przeciw endomysium IgA (N79)109
P/c przeciw endomysium IgG (N79)109
Endotoksyna jakościowo
P/c przeciw endomysium IgG i IgM
Endotoksyna (LPS)283
Enzymatyczna diagnostyka neurolipidoz i /lub mukolipidoz (w tym leukodystrofii metachromatycznej, gangliozydoz GM1 i GM2, alfa-mannozydozy, choroby wtrętów komórkowych)
ENT
Wykrywanie DNA Entamoeba histolytica477
Enterowirus - p/c IgA141
Enterowirus - p/c IgG (F29)117
Enterowirus - p/c IgM (F28)117
Wykrywanie RNA enterowirusa metodą Real Time-PCR258
ENTEROCOCCOSEL
Eozynofilia (C55)19
Mieszanka naskórków I (EP1)- Zestawy alergenów (L91)
Badanie genu EPCAM metodą NGS
Epidermolysis bullosa - panel NGS: 18 genów2401
Bladder EpiCheck822
EPX Eozynofilowe białko X130
Erytrocyty dysmorficzne w moczu7
Erytropoetyna (K91)96
ESBL
Oznaczanie kwaśnej esterazy w leukocytach
Estazolam187
Esteraza octanu alfa-naftylu89
Estriol wolny wE3 (LO1)64
Estron (E1)107
E-test
Glukuronid etylu w moczu121
Glukuronid etylu w moczu met. LC-MS122
Etosuksymid (T23)142
Alkohol etylowy (P31)49
Everolimus (Certican)225
Ewerolimus216
EX1 Mieszanka alergenów63
EX2 Mieszanka alergenów63
EX3 Mieszanka alergenów63
EX4 Mieszanka alergenów63
Gryzonie (EX5) (L91)53
Pióra (EX6) (L91)63
Mieszanka gryzonie (EX70) - IgE swoiste (L91)63
Mieszanka pior (EX71) - IgE swoiste (L91)63
Mieszanka piór ptaków (EX72) - IgE swoiste (L91)63
Diagnostyczna analiza eksomu - sekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego8852
Eksom - analiza metodą NGS pod kątem wybranego rozpoznania klinicznego (w pierwszej kolejności analiza genów klinicznie znaczących)8726
Dodatkowa analiza NGS wariantów eksomu po analizie pod kątem wybranego rozpoznania2274
Eksom kliniczny - analiza metodą NGS na bazie panelu TruSight One pod kątem wybranego rozpoznania klinicznego6955
Dodatkowa analiza metodą NGS wariantów eksomu klinicznego po analizie pod kątem wybranego rozpoznania2274
Białko jajka (F1) - IgE swoiste (L91)53
Ziarno sezamu(F10) - IgE swoiste (L91)53
Gryka (F11) - IgE swoiste (L91)53
Mleko surowe(F116) - IgE swoiste (L91)53
Karp (F119) - IgE swoiste (L91)53
Groch (F12) - IgE swoiste (L91)53
Kukurydza cukrowa (F-121) - IgE swoiste (L91)
Grzyby, pieczarki (F127) - Ige swoiste (L91)63
Orzech ziemny (F13) - IgE swoiste (L91)53
Soja (F14) - IgE swoiste (L91)53
Fasola (F15) - IgE swoiste (L91)53
Cielęcina (F-165) - IgE swoiste (L91)53
Orzech leszczyny (F17) - IgE swoiste (L91)53
Porzeczka czerwona i czarna(F171) - IgE swoiste (L91)53
Orzech brazylijski (F18) - IgE swoiste (L91)59
Gouda (F198) - IgE swoiste (L91)
Mleko krowie (F2) - IgE swoiste (L91)53
Migdał (F20) - IgE swoiste (L91)53
Orzech pekan (F201) - IgE swoiste (L91)47
Orzech nerkowca (F202) - IgE swoiste (L91)52
Orzech pistacjowy (F203) - IgE swoiste (L91)53
Pstrąg (F204) - IgE swoiste (L91)53
Śledź (F205) - IgE swoiste (L91)59
Makrela atlantycka (F206) - IgE swoiste (L91)59
Cytryna (F32) - IgE swoiste (L91)53
Grapefruit (F209) - IgE swoiste (L91)53
Ananas (F210) - IgE swoiste (L91)59
Jeżyna (F-211) - IgE swoiste (L91)45
Pieczarka (F212) - IgE swoiste (L91)59
Mięso królika(F213) - IgE swoiste (L91)53
Szpinak (F-214) - IgE swoiste (L91)53
Kapusta (F216) - IgE swoiste (L91)59
Papryka(F218) - IgE swoiste (L91)53
Kawa (F221) - IgE swoiste (L91)53
Herbata (F222) - IgE swoiste (L91)53
Mak (F224) - IgE swoiste (L91)53
Dynia (F225) - IgE swoiste (L91)59
Pestki dyni (F226) - IgE swoiste (L91)59
Burak cukrowy (F227) - IgE swoiste (L91)59
Krab (F23) - IgE swoiste (L91)53
Mleko gotowane UHT(F231) - IgE swoiste (L91)53
Ovalbumin (F232) - IgE swoiste (L91)53
Ovomucoid (F233) - IgE swoiste (L91)53
Wanilia (F234) - IgE swoiste (L91)59
Soczewica (F235) - IgE swoiste (L91)53
Serwatka krowia (F236) - IgE swoiste (L91)59
Morela(F237) - IgE swoiste (L91)53
Krewetka (F24) - IgE swoiste (L91)53
Czereśnia (F242) - IgE swoiste (L91)53
Ogórek (F244) - IgE swoiste (L91)53
Jajko całe (F245) - IgE swoiste (L91)53
Miód (F247) - IgE swoiste (L91)53
Pomidor (F25) - IgE swoiste (L91)53
Orzech pini (F253) - IgE swoiste (L91)47
Śliwka (F255) - IgE swoiste (L91)53
Orzech włoski (F256) - IgE swoiste (L91)53
Kałamarnica (F258) - IgE swoiste (L91)59
Winogrona(F259) - IgE swoiste (L91)53
Wieprzowina (F26) - IgE swoiste (L91)53
Brokuł(F260) - IgE swoiste (L91)53
Szparagi (F261) - IgE swoiste (L91)59
Bazylia (F269) - IgE swoiste (L91)59
Wołowina (F27) - IgE swoiste (L91)53
Imbir (F270) - IgE swoiste (L91)59
Tymianek (F273) - IgE swoiste (L91)59
Koperek (F277) - IgE swoiste (L91)53
Pieprz czarny (F280) - IgE swoiste (L91)53
Curry (F281) - IgE swoiste (L91)59
Oregano (F283) - IgE swoiste (L91)59
Indyk (F284) - IgE swoiste (L91)53
Jagoda amerykańska (F288) - IgE swoiste (L91)59
Ostryga (F290) - IgE swoiste (L91)59
Guma arabska (F297) IgE swoiste (L91)63
Dorsz (F3) - IgE swoiste (L91)53
Mleko kozie(F300) - IgE swoiste (L91)53
Mandarynka (F-302) IgE swoiste (L91)53
Halibut (F303) - IgE swoiste (L91)59
Morszczuk (F307) - IgE swoiste (L91)59
Ciecierzyca pospolita (F309) - IgE swoiste (L91)59
Marchew (F31) - IgE swoiste (L91)53
Miecznik (F312) - IgE swoiste (L91)59
Fasola zielona (F315) - IgE swoiste (L91)59
Burak czerwony (F319) - IgE swoiste (L91)53
Rak(F320) - IgE swoiste (L91)53
Conalbumina (F323) - IgE swoiste (L91)53
Chmiel (F324) - IgE swoiste (L91)59
Pomarańcza (F33) - IgE swoiste (L91)53
Siemie lniane (F333) - IgE swoiste (L91)
Przegrzebek (F338) - IgE swoiste (L91)59
Oliwka czarna (F-342) - IgE swoiste (L91)
Malina (F343) - IgE swoiste (L91)53
Orzech macadamia (F345) - IgE swoiste (L91)47
Proso Quinoa (F347) - IgE swoiste (L91)59
Ziemniak (F35) - IgE swoiste (L91)53
RPen a 1 Krewetka (F351) IgE swoiste (L91)53
RAra h 8 PR-10 Orzech ziemny (F-352) IgE swoiste (L91)53
RGly m 4 Soja (F-353) IgE swoiste (L91)53
RBer e 1 Orzech brazylijski (F-354) IgE swoiste (L91)53
RCyp c 1 karp (F-355) IgE swoiste (L91)53
Orzech kokosowy (F36) - IgE swoiste (L91)59
Małż jadalny (F37) - IgE swoiste (L91)53
Mąka pszenna (F4) - IgE swoiste (L91)53
Tuńczyk (F40) - IgE swoiste (L91)53
Łosoś (F41) - IgE swoiste (L91)53
Mintaj (F413) - IgE swoiste (L91)53
RTri a 19 Pszenica, omega- 5 gliadyna (F-416) IgE swoiste (L91)53
RApi g 1.01 PR-10 Seler (F-417) IgE swoiste (L91)53
RPru p 1 PR-10 Brzoskwinia (F-419) IgE swoiste (L91)53
RPru p 3 LTP Brzoskwinia (F-420) IgE swoiste (L91)53
RPru p 4 Profilin Brzoskwinia (F-421) IgE swoiste (L91)53
RAra h 1 Orzech ziemny (F-422) IgE swoiste (L91)53
RAra h 2 Orzech ziemny (F-423) IgE swoiste (L91)53
RAra h 3 LTP Orzech ziemny (F-424) IgE swoiste (L91)53
Rcor a 8 LTP Orzech laskowy (F-425) IgE swoiste (L91)53
RGad c 1 dorsz (F-426) IgE swoiste (L91)53
RAra h 9 LTP Orzech ziemny (F-427) IgE swoiste (L91)53
RCor a 1 PR-10 Orzech laskowy (F-428) IgE swoiste (L91)53
RAct d PR-10 Kiwi (F-430) IgE swoiste (L91)53
NGly m 5 Soja, beta - konglicynina (F-431) IgE swoiste (L91)53
NGly m 6 Soja , glicynina (F-432) IgE swoiste (L91)53
RTri a 14 Pszenica zwyczajna (F-433) IgE swoiste (L91)53
RCor a 14 Orzech laskowy (F-439) IgE swoiste (L91)53
Truskawka (F44) - IgE swoiste (L91)53
NCor a 9 Orzech laskowy (F-440) IgE swoiste (L91)53
RJug r 1 Orzech włoski (F-441) IgE swoiste (L91)53
RJug r 3 Orzech włoski (F-442) IgE swoiste (L91)53
RAna o 3 Orzech nerkowca (F-443) IgE swoiste (L91)53
RAra h 6 Orzech ziemny (F447) IgE swoiste (L91)53
Drożdże (F45) - IgE swoiste (L91)53
Papryka (żółta, zielona, czerwona) (F46) - IgE swoiste (L91)
Czosnek świeży(F47) - IgE swoiste (L91)53
Cebula (F-48) - IgE swoiste (L91)53
Jabłko (F49) - IgE swoiste (L91)53
Mąka żytnia (F5) - IgE swoiste (L91)53
Makrela kolias (F50) - IgE swoiste (L91)59
Czekolada (F52) - IgE swoiste (L91)53
Proso (F56) - IgE swoiste (L91)59
Jęczmień (F6) - IgE swoiste (L91)53
Okoń (F60) - IgE swoiste (L91)59
Por (F66) - IgE swoiste (L91)53
Jogurt (F69) - IgE swoiste (L91)
Owies (F7) - IgE swoiste (L91)53
Jajko całe (F74) - IgE swoiste (L91)
Żółtko jajka (F75) - IgE swoiste (L91)53
Alfa laktoalbumina (F76) - IgE swoiste (L91)53
Beta laktoglobulina (F77) - IgE swoiste (L91)53
Kazeina (F78) - IgE swoiste (L91)53
Gluten (F79) - IgE swoiste (L91)53
Mąka kukurydziana (F8) - IgE swoiste (L91)53
Homar (F80) - IgE swoiste (L91)59
Ser cheddar (F81) - IgE swoiste (L91)53
Ser pleśniowy(F82) - IgE swoiste (L91)53
Kurczak (F83) - IgE swoiste (L91)53
Kiwi (F84) - IgE swoiste (L91)53
Seler (F85) - IgE swoiste (L91)53
Pietruszka (F86) - IgE swoiste (L91)53
Baranina (F88) - IgE swoiste (L91)53
Musztarda (F89) - IgE swoiste (L91)53
Ryż (F9) - IgE swoiste (L91)53
Słód (F90) - IgE swoiste (L91)
Mango (F91) - IgE swoiste (L91)59
Banan (F92) - IgE swoiste (L91)53
Kakao (F93) - IgE swoiste (L91)53
Gruszka (F94) - IgE swoiste (L91)53
Brzoskwinia (F95) - IgE swoiste (L91)53
Awokado (F96) - IgE swoiste (L91)52
NGliadyn Pszenica , gliadyna (F-98) IgE swoiste (L91)53
Wolna podjednostka B-HCG (L46)113
Chrzan (FF253) - IgE swoiste (L91)52
Fluor w moczu (P35)129
Fluor w surowicy (L09)109
Szczypiorek (FS12) - IgE swoiste (L91)52
Kolendra (F317) - IgE swoiste (L91)53
Wykrywanie mutacji p.Ala55Thr w genie FABP-2 kodującym jelitowe białko wiążące kwasy tłuszczowe.381
Fagotest
P/c przeciw Faktynie klasy IgG
Wolny aldosteron w moczu150
P/c przeciw Fasciola hepatica291
F-BHCG Wolna podjednostka B-HCG – test podwójny91
Wolna podjednostka B-HCG (L46) (KRYPTOR)
Zespół Marfana - analiza sekwencji eksonów 23-31 genu FBN1 w kierunku obecności najczęstszych mutacji1085
Zespół Marfana - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem NGS3792
Zespól Costello (FCS) - analiza sekwencji kodującej genu HRAS820
Żelatyna wieprzowa (F101) - IgE swoiste (L91)
Mięta (FD126) - IgE swoiste (L91)
Skrobia kukurydziana (F-125) - IgE swoiste (L91)
Lecytyna (F218) - IgE swoiste (L91)
Żelatyna bydlęca (F54) - IgE swoiste (L91)
Zespół FDH (ang. Focal Dermal Hypoplasia - zespół GOLTZ)- badanie wybranych regionów genu PORCN1351
FDP (G77)
Mieszanka owoców 2 (FXD10) (L91)
FX5 warzywa63
Żelazo w surowicy (O95)19
P/c przeciwko żółtej febrze IgG165
P/c przeciwko żółtej febrze IgM165
Felbamat142
Dla kobiet 20+ - ocena predyspozycji do rozwoju: zakrzepicy żył i nawracających poronień, przedwczesnego wygasania funkcji jajników oraz raka piersi i jajników (geny F2, F5, FMR1, BRCA1)1136
Dla kobiet 50+ - ocena predyspozycji do rozwoju: zakrzepicy żył, hemochromatozy, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz choroby Alzheimera (geny F2, F5, HFE, CFH, ARMS2, APOE)1136
Fenazepam187
Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym
Fenobarbital met. HPLC142
Fenol w moczu (metabolity benzenu) (P33)107
Fenotiazyny (P81)84
Fenytoina met. HPLC (T27)142
Fenytoina (T27)109
Ferrytyna (L05)47
Drożdże browarnicze (FF43) - igE swoiste (L91)53
Czynnik wzrostu fibroblastów FGF-23427
Krzywica fosfatemiczna - identyfikacja mutacji p.Arg176Gln, p.Arg176Trp, p.Arg179Gln i p.Arg179Trp w genie FGF23415
Hipercholesterolemia - analiza sekwencji eksonów 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 genu LDLR1756
Hipercholesterolemia - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Thr3519Ile, p.Arg3527Gln, p.Arg3527Leu, p.Arg3527Trp, p.Arg3558Cys, p.His3570Tyr, p.Arg4385Cys, p.Arg4385His, p.Val4394Ala w genie APOB616
Hipercholesterolemia - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji3160
Fibrynogen (G53)21
Fibronektyna (L08)129
FIP1L1-PDGFRA (metoda RT-PCR)
FIP1L1-PDGFRA (metoda RT-PCR + nested PCR)
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z sondami centromerowymi (pojedyncza próba)
Badanie metodą FISH ze znakowaną sondą locus specyficzną przygotowaną w Pracowni1389
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z sondami specyficznymi (pojedyncza próba)
Badanie metodą FISH z użyciem komercyjnej sondy locus specyficznej1262
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z sondami specyficznymi w MM (pojedyncza próba)
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z sondami specyficznymi w MM (dwie dowolne sondy w panelu)
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z sondami specyficznymi w MM (jako badanie uzupełniające, pojedyncza próba)
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z sondami specyficznymi (pojedyncza próba) na rozmazie krwi lub szpiku
Uzupełniające badanie FISH na wcześniej wykonanych preparatach cytogenetycznych
Nikiel (FK40) - IgE swoiste (L91)53
Wolny kortyzol w moczu (M33)71
Test FLAER - badanie przesiewowe351
OTOPALATODIGITAL SPECTRUM DISORDER - analiza wybranych regionów genu FLNA1326
Zespół Floating- Harbor- Analiza najczęstszych mutacji w genie SRCAP852
Flora bakteryjna jelit481
Mikrobiota genetyczna (FloraGEN)1487
Badanie mutacji FLT3-ITD
Flunitrazepam187
Fluoksetyna - badanie jakościowe w moczu121
Fluoksetyna180
Flurazepam187
Fluwoksamina187
Trimetyloaminuria (zespół odoru rybnego) - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu FMO31895
Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1278
Formalina we krwi185
Przeciwciała przeciwko fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA102
Przeciwciała przeciwko fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA102
Fenotyp limfocytów T regulatorowych
Ryby, skorupiaki, owoce morza (FP2)- Zestawy alerg (L91)
FoodProfil MAX1896
PSA wolny (I63)77
FoodProfil WEGAN1397
FoodProfil WEGE1747
P/c IgG przeciw Francisella tularensis (U02)185
P/c IgM przeciw Francisella tularensis (U02)185
P/c przeciw Francisella tularensis IgG i IgM (U02)399
Zespół łamliwego chromosomu X (FraX) - badanie przesiewowe mutacji w genie FMR1314
Zespół łamliwego chromosomu X (FraX) - określenie statusu metylacji metodą MS-MLPA (tylko płeć męska)883
Zespół łamliwego chromosomu X (FraX) - analiza premutacji/mutacji w genie FMR1883
Fragmentacja chromatyny plemnikowej
Ataksja Friedreicha (FRDA) - Identyfikacja mutacji dynamicznej946
Ataksja Friedreicha (FRDA) - Test MLPA (P316)1009
Ataksja Friedreicha (FRDA) - Analiza eksonów 1-51389
Fruktoza w nasieniu (L25)96
Fruktoza w osoczu (L25)96
Fruktozamina (L27)71
Folikulotropina (FSH) (L65)33
Wolna trijodotyronina (FT3) (O55)33
Wolna tyroksyna (FT4) (O69)33
Test kiłowy (FTA, FTA-ABS)66
Serologia kiły - FTA - ABS
Odczyn FTA-ABS IgM137
Białko fosfo-TAU w PMR164
Otępienie czołowo-skroniowe (FTD) - Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem FTD, wykonywana z wykorzystaniem NGS3413
FTL3 - ITD (met. PCR)
Wykrywanie Fusarium Oxyporum-DNA, metoda PCR414
Mieszanka orzechów (FX1) - IgE swoiste (L91)63
Mieszanka pokarmowa (FX10) - IgE swoiste (L91)53
FX11 Sery63
FX12 Mięso drobiowe63
Warzywa mix 1 (FX13) - IgE swoiste (L91)59
Warzywa mix 2 (FX14) - IgE swoiste (L91)59
Mieszanka owoców (FX15) - IgE swoiste (L91)63
Owoce mix 2 (FX16) - IgE swoiste (L91)59
FX2 Mąki63
Mieszanka zbóż (FX20) - IgE swoiste (L91)63
Owoce mix 4 (FX21) - IgE swoiste (L91)59
Mieszanka orzechów (FX22) - IgE swoiste (L91)63
Mięsa mix 1 (FX23) - IgE swoiste (L91)70
FX3 skorupiaki / ryby63
Pokarmy dziecięce (FX5) (L91)57
FX6 warzywa63
Przyprawy mix (FX60) - IgE swoiste (L91)49
Mieszanka pokarmów (FX7) - IgE swoiste (L91)63
Mieszanka przypraw (FX70) - IgE swoiste (L91)63
Mieszanka ryb (FX74) - IgE swoiste (L91)63
FX8 mięso63
Owoce mix 3 (FX9) - IgE swoiste (L91)59
Owoce mix (FX90) - IgE swoiste (L91)59
Mieszanka cytrusów (FX92) - IgE swoiste (L91)63
Strączkowe (FX93) - IgE swoiste (L91)59
Tomka wonna (G1) - IgE swoiste (L91)53
Żyto/pyłki (G12) - IgE swoiste (L91)53
Kłosówka wełnista (G13) - IgE swoiste (L91)53
Owies/pyłki (G14) - IgE swoiste (L91)53
Pszenica (G15) - IgE swoiste (L91)53
Cynodon palczasty (trawa) (G2) - IgE swoiste (L91)53
RPhl p 1 Tymotka łąkowa (G-205) IgE swoiste (L91)53
RPhl p 2 Tymotka łąkowa (G-206) IgE swoiste (L91)53
NPhl p 4 Tymotka łąkowa (G-208) IgE swoiste (L91)53
RPhl p 6 Tymotka łąkowa (G-209) IgE swoiste (L91)53
RPhl p 7 Tymotka łąkowa (G-210 ) IgE swoiste (L91)53
RPhl p 11 Tymotka łąkowa (G-211) IgE swoiste (L91)53
RPhl p 12 Tymotka łąkowa (G-212 ) IgE swoiste (L91)53
RPhl p 1 , r Phl p 5 b Tymotka łąkowa (G-213) IgE swoiste (L91)53
RPhl p 7, rPhl p 12 Tymotka łąkowa (G-214) IgE swoiste (L91)53
RPhl 5b Tymotka łąkowa (G-215) IgE swoiste (L91)53
NCyn d 1 Trawa bermudzka (G-216) IgE swoiste (L91)53
Kupkówka pospolita (G3) - IgE swoiste (L91)53
Kostrzewa łąkowa (G4) - IgE swoiste (L91)53
Życica trwała (G5) - IgE swoiste (L91)53
Tymotka łąkowa (G6) - IgE swoiste (L91)53
Trzcina pospolita (G7) - IgE swoiste (L91)53
Wiechlina łąkowa (G8) - IgE swoiste (L91)53
Dehydrogenaza glukozo 6 fosforanu (K29)553
Choroba Pompego - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA2274
Gabapentyna187
Galaktoza we krwi (L29)104
Galaktoza w moczu (L29)89
Test jakościowy Bautlera i Balludy w kierunku galaktozemii (sucha kropla krwi)
Choroba Krabbego - identyfikacja rozległej delecji IVS10del30kb w genie GALC440
Choroba Krabbego - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem NGS3792
Galaktozemia - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Gln188Arg i p.Lys285Asn oraz innych mutacji występujących w eksonach 6-9 genu GALT528
Galaktozemia - analiza pozostałych eksonów genu GALT, drugi etap diagnostyki693
GAR
Gastroskopia
Gastryna (L33)141
Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. aglutynacji (GAT)333
Enzymatyczna diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana/CESD (aktywność beta-glukozydazy i/lub aktywność lizosomalnej kwaśnej esterazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry)
Wykrywanie DNA Streptococcus agalactiae (GBS) metodą Real Time-PCR (U78)440
Choroba Gauchera - identyfikacja najczęstszych mutacji c.1226A>G, p.Asn409Ser (N370S), c.1448T>C, p.Leu483Pro (L444P), oraz innych mutacji występujących w eksonach 10 i 11 genu GBA488
Choroba Gauchera - identyfikacja najczęstszych mutacji c.1226A>G, p.Asn409Ser, c.1448T>C, p.Leu483Pro, c.84dupG, c.115+1G>A (IVS2+1G>A), oraz innych mutacji obecnych w eksonach 3, 10 i 11 genu GBA756
GDH
GX4 Pyłki zbóż63
Padaczka uogólniona z napadami gorączkowymi (GEFS+) - Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRD, SCN1B i SCN2, wykonywana z wykorzystaniem NGS3413
Wykrywanie obecności wariantu patogennego c.*97G>A (c.20210G>A) w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny, F2) metodą Real-Time PCR239
Gentamycyna (T30)198
Zespół diGeorge'a- Identyfikacja delecji regionu 22q11.2768
Drożdże browarnicze (GF43) - igE swoiste (L91)
Glikosfingolipidy erytrocytów567
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31)15
Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. fluorescencyjną (GIFT)489
Hiperbilirubinemia - Zespół Gilberta - badanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1240
Ocena obecności mutacji c.1509_1510insGCCTAT w genie KIT i 11 mutacji w eksonie 18 genu PDGFRA pod kątem terapii celowanej
Dysplazja oczno-zębowo-palcowa - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GJA1630
Głuchota (DFNB) - analiza eksonu 2 i mutacji IVS1+1G>A genu GJB2472
Niedosłuch wrodzony - identyfikacja najczęstszych rozległych delecji GJB6-D13S1830 i GJB6-D13S1854 w obrębie genu GJB6, diagnostyka uzupełniająca po procedurze DFNB1 lub GJB2364
Ilościowe oznaczanie w moczu: glukoza, aceton7
Test obciążenia glukozą (50g - 0, 1h)
Test obciążenia glukozą (50g - 0, 2h)
Test obciążenia glukozą (50g - 0, 1h, 2h)
Test obciążenia glukozą (75g - 0, 1h)
Test obciążenia glukozą (75g - 0, 2h)
Test obciążenia glukozą (75g - 0, 1h, 2h)
Test obciążenia glukozą (75g - 0, 30 min, 1h, 2h)
Test obciążenia glukozą (75g - 0, 1h, 2h, 3h)
Choroba Fabry,ego - analiza sekwencji eksonów 2, 5 i 6 genu GLA668
Choroba Fabry,ego - analiza sekwencji eksonów 1, 3, 4 i 7 genu GLA - diagnostyka uzupełniająca po procedurze GLA-1820
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) (K31)33
Glikol etylenowy (P27)230
Glikozuria (A15)
Glukoza (L43)12
Glukoza na czczo i po jedzeniu (L43)
Glukoza w dobowej zbiórce moczu (A15)11
Glukoza do wskaźnika insulinooporności (L43)
Glukoza w moczu (A15)
Glukoza z palca (L43)8
Glukoza w płynie (L43)
Glukoza w PMR (L43)
Doustny test tolerancji glukozy pediatryczny (3pkt)
Krzywa glukozy podczas dawkowania insuliny (6pkt)
Doustny test tolerancji glukozy pediatryczny (8pkt)
Glukagon (L41)142
Glukoza w moczu (A15)11
Glutation227
Glutation zredukowany/utleniony247
Glifosat – skł. herbicydów w moczu228
Gangliozydoza GM1 - Analiza sekwencji eksonów 3-7, 9, 15 i 16 genu GLB11389
Gangliozydoza GM1 - Analiza sekwencji eksonów 1, 8, 10, 11-14 i 17 genu GLB1 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze GLZD-11389
Gangliozydoza (choroba Tay-Sachsa) - identyfikacja mutacji c.1274_1277dupTAT, c.1421+1G>C, c.1073+1G>A, c.805G>A, p.Gly269Ser oraz innych mutacji występujących w eksonach 7, 9, 11 i 12 genu HEXA1199
P/c przeciw gangliozydowe GM-1587
Zespół McCune-Albright - identyfikacja mutacji p.Arg201His, p.Arg201Cys oraz innych mutacji występujących w eksonach 7-9 genu GNAS466
Zespół Gorlina- badanie regionu kodującego genu PTCH16196
Grypa A p/c IgG w PMR (F75) (F75)
Ocena preparatu barwionego metodą Grama (91.891)
GRAN
Grypa B p/c IgG w PMR (F80) (F80)
Grupa krwi noworodka (kwalifikacje)
Grupa krwi, Rh (E65)50
Wpis grupy do dokumentu39
Grupa krwi noworodka, Rh (E61)54
Grypa A - p/c IgG (F75)78
Grypa A - p/c IgM (F76)78
Grypa B - p/c IgG (F80)158
Grypa B - p/c IgM (F81)78
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa SARS CoV-2, grypy A, B i RSV- szybki test metodą Real Time-PCR
Badanie genetyczne w kierunku wirusów grypy A, B i RSV– szybki test metodą Real Time-PCR.274
Wykrywanie antygenu wirusa Grypy A/B, wirusa RS i Adenowirusa z wymazu
Grypa A - p/c IgA (F74)142
Grypa A/B szybki test - test immunochromatograficzny95
Grypa B - p/c IgA (F79)142
Odczyn precypitacji w kierunku grzybicy płuc364
GenXpert
Trawy wczesne (GX1) (L91)53
Mieszanka traw (GX2) - IgE swoiste (L91)59
GX3 Mieszanka pyłków traw63
Trawy późne (GX4) (L91)53
Kurz domowy (H-1) - IgE swoiste (L91)53
Kurz Hollister-stier (H2) - IgE swoiste (L91)53
Mieszanka kurzu domowego (Bencard) (H3)- IgE spec. (L91)51
Barwienie immunohistochemiczne AFP
Ocena histopatologiczna komórek zwojowych - aganglioza, Choroba Hirschsprunga
Badanie histochemiczne Alcjan
Barwienie immunohistochemiczne alfa-fetoproteina
Barwienie immunohistochemiczne ALK-1
Kompleksowe barwienie immunohistochemiczne nieprawidłowego białka ALK na komórkach nowotworowych wraz z przygotowaniem materiału do badania oraz oceną patomorfologiczną
Badanie immunohistochemiczne Basal Cell Cocktail AMACR+p63
Barwienie immunohistochemiczne AMACR
Barwienie histochemiczne Amyloid
Badanie histochemiczne Alcjan/PAS
Preparat niebarwiony na szkiełku adhezyjnym
Badanie sekcyjne
Badanie histopatologiczne wycinków z sekcji
Barwienie dodatkowe
Barwienie immunohistochemiczne Bcl-2
Barwienie immunohistochemiczne Bcl-6
Barwienie immunohistochemiczne BETA-CATENIN
Barwienie immunohistochemiczne BG8, LEWIS Y
1 bloczek
10 bloczków
11 bloczków
12 bloczków
13 bloczków
14 bloczków
15 bloczków
16 bloczków
17 bloczków
18 bloczków
19 bloczków
2 bloczki
20 bloczków
25 bloczków
3 bloczki
30 bloczków
4 bloczki
40 bloczków
5 bloczków
50 bloczków
6 bloczków
7 bloczków
8 bloczków
9 bloczków
Materiał histopatologiczny - błony płodowe
Barwienie immunohistochemiczne BOB.1
Badanie molekularne BRAF
Biopsja transbronchialna
Immunologia-wycinek nerka/skóra (IgG,IgA,IgM oraz składowa C3 dopełniacza)
Barwienie immunohistochemiczne Ca125
Barwienie immunohistochemiczne Ca 19.9
Barwienie immunohistochemiczne Calcitonina (polyclonal)
Barwienie immunohistochemiczne receptorów H-Caldesmon107
Barwienie immunohistochemiczne CALLA
Barwienie immunohistochemiczne Calponina
Barwienie immunohistochemiczne Calretynina107
Barwienie immunohistochemiczne CC1 ULTRA
Barwienie immunohistochemiczne CC2 ULTRA
Barwienie immunohistochemiczne CD68/PGM
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD10107
Barwienie immunohistochemiczne CD117107
Barwienie immunohistochemiczne CD138
Barwienie immunohistochemiczne CD15
Barwienie immunohistochemiczne CD19
Barwienie immunohistochemiczne CD 1a
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD20107
Barwienie immunohistochemiczne CD21
Barwienie immunohistochemiczne CD22
Barwienie immunohistochemiczne CD23
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD3107
Barwienie immunohistochemiczne CD30
Barwienie immunohistochemiczne CD31
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD34
Barwienie immunohistochemiczne CD38
Barwienie immunohistochemiczne CD3a
Barwienie immunohistochemiczne CD3c
Barwienie immunohistochemiczne CD4
Barwienie immunohistochemiczne CD43
Barwienie immunohistochemiczne CD5
Barwienie immunohistochemiczne CD56
Barwienie immunohistochemiczne CD57
Barwienie immunohistochemiczne CD65
Barwienie immunohistochemiczne CD68
Barwienie immunohistochemiczne CD7
Barwienie immunohistochemiczne CD79A
Barwienie immunohistochemiczne CD8
Barwienie immunohistochemiczne CD99
Barwienie immunohistochemiczne CDX2
Barwienie immunohistochemiczne CEA
Barwienie immunohistochemiczne receptorów chromograniny107
Barwienie immunohistochemiczne CINtec PLUS362
Badanie immunohistochemiczne CYTOKERATYNA 14
Barwienie immunohistochemiczne CK19
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CK20124
Barwienie immunohistochemiczne CK34ßE12
Barwienie immunohistochemiczne CK5
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CK5/6
Barwienie immunohistochemiczne CK6
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CK7107
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CKAE1/AE3107
Barwienie immunohistochemiczne receptorów basal cell cocktail CKHMW+p63107
Barwienie immunohistochemiczne CK HMW
Barwienie immunohistochemiczne c-kit
Badanie molekularne CKITM
Barwienie immunohistochemiczne CMV
Barwienie immunohistochemiczne CMV Blend
Badanie histochemiczne Congo Red/Amyloid
Barwienie immunohistochemiczne Cyclina D1
Barwienie immunohistochemiczne Cyclina
Barwienie immunohistochemiczne Cytokeratin 5/6
Barwienie immunohistochemiczne Cytokeratin (CAM 5.2)
Barwienie immunohistochemiczne D2-40
Barwienie immunohistochemiczne DESMINA
Duży materiał tkankowy
Badanie DILO
Barwienie immunohistochemiczne DOG1
Drobny materiał pooperacyjny-nieonkologiczny intra
Drobny materiał tkankowy (zero)
Drobny materiał tkankowy (kolejne naczynie)
Drobny materiał tkankowy z jamy macicy
Drobny materiał tkankowy124
Barwienie immunohistochemiczne E-cadheryna
Barwienie immunohistochemiczne EGFR
Badanie za pomocą mikroskopu elektronowego
Barwienie immunohistochemiczne EMA
Barwienie immunohistochemiczne Ep-CAM ( Ber-EP4 )
Barwienie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych (ER)107
Barwienie metodą FISH
Barwienie immunohistochemiczne Galektyna 3
Barwienie immunohistochemiczne GATA 3
Barwienie immunohistochemiczne GrossCystic Disease Fluid Protein-15
Barwienie immunohistochemiczne GFAP
Barwienie immunohistochemiczne GLUT
Barwienie immunohistochemiczne Glypican-3
Barwienie immunohistochemiczne Granzyme B
Barwienie dodatkowe na grzyby i pasożyty - metodą Grocott'a
Badanie materiału uzyskanego z biopsji gruboigłowej z jednej lokalizacji anatomicznej
Materiał uzyskany z biopsji gruboigłowej
Bad. histopat. mat. pooperacyjnego – guz sutka
Barwienie immunohistochemiczne HBME-1
Barwienie immunohistochemiczne hCG
Barwienie hematoksyliną i eozyną (grubość preparatu 10 mm)
Barwienie hematoksyliną i eozyną (grubość preparatu 5 mm)
Barwienie immunohistochemiczne HEP-PAR 1
Barwienie immunohistochemiczne receptorów HER2107
Barwienie immunohistochemiczne HHV-8
Barwienia histochemiczne dodatkowe
Barwienie immunohistochemiczne receptorów HMB45107
Barwienie immunohistochemiczne HPV
Barwienie immunohistochemiczne Hepatocyte Specific Antigen
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD20 z opisem
Barwienie immunohistochemiczne CD56 z opisem
Barwienie immunohistochemiczne IgD
Barwienie immunohistochemiczne IgG4
Barwienie immunohistochemiczne IgM
Barwienie immunohistochemiczne receptorów Ki67 z opisem
Paleta barwień immunohistochemicznych
Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD3 z opisem
Barwienie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych (ER)188
Barwienie immunohistochemiczne receptorów HER2313
PAKIET 4 receptorów ER, PgR, HER2, KI67
Barwienie immunohistochemiczne receptorów progesteronowych (PgR)188
Barwienie immunohistochemiczne Inhibina alpha
Barwienie immunohistochemiczne inhibina
Badanie śródoperacyjne
Materiał histopatologiczny - jądro
Materiał histopatologiczny - jajnik
Materiał histopatologiczny- jajowód
Materiał histopatologiczny - jelito
Barwienie immunohistochemiczne Kalcytonina
Barwienie immunohistochemiczne kappa
Barwienie immunohistochemiczne receptorów Ki67107
Konsultacja nadesłanych preparatów - Liczne preparaty377
Konsultacja nadesłanych preparatów124
Barwienie immunohistochemiczne lambda
Barwienie immunohistochemiczne Langerin
Barwienie immunohistochemiczne receptorów LCA107
Barwienie immunohistochemiczne LCS ULTRA
Barwienie immunohistochemiczne LMP/EBV
Materiał histopatologiczny - łożysko
Materiał histopatologiczny - mankiet pochwy
Materiał histopatologiczny - macica bez przydatków
Barwienie immunohistochemiczne receptorów Melan A107
Barwienie immunohistochemiczne Mezotelina
Barwienie immunohistochemiczne Mammoglobin
Materiał histopatologiczny - mięśniak
Ocena preparatu w mikroskopie świetlnym
Barwienie immunohistochemiczne Mieloperoksydaza (MPO)
Badanie histochemiczne Mucykarmin
Barwienie immunohistochemiczne MUC-4
Barwienie histochemiczne Mucykarmin
Barwienie immunohistochemiczne MUM.1
Barwienie immunohistochemiczne Mycobacterium tuberculosis
Barwienie immunohistochemiczne Myo D1
Materiał histopatologiczny - macica z przydatkami
1 narząd
10 narządów
11 narządów
12 narządów
13 narządów
14 narządów
15 narządów
16 narządów
17 narządów
18 narządów
19 narządów
2 narządy
20 narządów
25 narządów
3 narządy
30 narządów
4 narządy
40 narządów
5 narządów
50 narządów
6 narządów
7 narządów
8 narządów
9 narządów
Barwienie immunohistochemiczne Napsyna,
Materiał histopatologiczny - nerka
Barwienie immunohistochemiczne Neurofilament
Badanie molekularne NRAS
Barwienie immunohistochemiczne Oct 2
Materiał kostny
Barwienie immunohistochemiczne P16107
Barwienie immunohistochemiczne p40
Barwienie immunohistochemiczne p53
Barwienie immunohistochemiczne receptorów p63
Barwienie immunohistochemiczne PAN-CK
Dodatkowe opracowanie bloczka w parafinie
Barwienie histochemiczne PAS
Barwienie histochemiczne PAS+Alcjan
Barwienie immunohistochemiczne PAX-5
Barwienie immunohistochemiczne PAX-8
Barwienie immunohistochemiczne przeciwciałem PD-L1)
Materiał histopatologiczny - pęcherz moczowy
Materiał histopatologiczny - pęcherzyk żółciowy
Materiał histopatologiczny - pępowina
Barwienie immunohistochemiczne receptorów progesteronowych (PgR)107
Barwienie immunohistochemiczne PHH3
Barwienie immunohistochemiczne PLAP
Materiał histopatologiczny - płód
Barwienie immunohistochemiczne Pneumocystis Jiroveci (carinii)
Materiał histopatologiczny - wycinki z pochwy
Barwienie immunohistochemiczne Podoplanina
Duży materiał pooperacyjny-onkologiczny (Macica z przydatkami) intra
Duży materiał pooperacyjny - nieonkologiczny
Duży materiał pooperacyjny-nieonkologiczny intra
Duży materiał pooperacyjny - onkologiczny (Guzy)
Duży materiał pooperacyjny - onkologiczny (Guzy) intra
Duży materiał pooperacyjny (Macica z przydatkami)
Duży materiał pooperacyjny-onkologiczny (Macica z przydatkami) intra
Mały materiał pooperacyjny - onkologiczny
Duży materiał pooperacyjny - onkologiczny
Duży materiał pooperacyjny - onkologiczny (prostata)
Duży materiał pooperacyjny - onkologiczny (Szyjka z rakiem)
Duży materiał pooperacyjny-onkologiczny (Szyjka z rakiem) intra
Duży materiał pooperacyjny - onkologiczny (Macica/rak szyjki)
Duży materiał pooperacyjny - onkologiczny (Macica/rak trzonu)
Duży materiał pooperacyjny-onkologiczny (Macica/rak trzonu) intra
Duży materiał pooperacyjny-onkologiczny intra
Duży materiał pooperacyjny-onkologiczny (Macica/rak szyjki) intra
Dodatkowy preparat z bloczka
Bad. histopat. mat. pooperacyjnego – prostata
Materiał histopatologiczny - przydatki
Materiał histopatologiczny - przymacicza
Barwienie immunohistochemiczne receptorów PSA107
Badanie histochemiczne PTAH
Barwienie immunohistochemiczne PTH
Ocena histopatologiczna bł. śluzowej żołądka w kierunku obecności H. pylori
Barwienie immunohistochemiczne RCC
Barwienie immunohistochemiczne receptorów S-100107
Barwienie immunohistochemiczne SALL4
Barwienie immunohistochemiczne SATB2
Dodatkowe barwienie histochemiczne (siateczka Gonariego, azan lub inne)
Materiał histopatologiczny- sieć
Materiał histopatologiczny - zmiana skórna
Wykonanie preparatu ze skrawka tkankowego z bloczka parafinowego
Materiał histopatologiczny - śledziona
Barwienie immunohistochemiczne receptorów aktyna m.gładkich107
Badanie immunohistochemiczne MIOZYNA
SpheroTest - badanie wrażliwości nowotworu na chemioterapeutyki - podstawowe
SpheroTest - badanie wrażliwości nowotworu na chemioterapeutyki - rozszerzona
Materiał histopatologiczny- wycinki ze sromu
Barwienie immunohistochemiczne SSC Solution
Barwienie histochemiczne Sudan IV
Materiał histopatologiczny - sutek - guzek
Panel sutkowy wraz z oceną
Barwienie immunohistochemiczne receptorów synaptofizyna107
Materiał histopatologiczny - szyjka macicy
Materiał histopatologiczny - tarczyca
Barwienie immunohistochemiczne Tdt
Barwienie immunohistochemiczne Thyreoglobulina
Bad. histopat. mat. pooperacyjnego – tk.miękkie (endosk., wyc. z oskrz., małe wyc. z narządów)
Materiał histopatologiczny uzyskany z trepanobiopsji
Barwienie dodatkowe TRICHROM
Materiał histopatologiczny - trzon macicy
Barwienie dodatkowe AchE cholinesterazę metodą TSUTO (Acetylocholinesteraza)
Barwienie immunohistochemiczne receptorów TTF-1107
Barwienie immunohistochemiczne Tyreoglobulina
Barwienie histochemiczne Van Gieson
Barwienie immunohistochemiczne Czynnik VIII
Barwienie immunohistochemiczne Villina
Barwienie immunohistochemiczne107
Barwienie histochemiczne Warthin-Starry
Ocena histopatologiczna biopsji wątroby krojone seryjnie
Materiał histopatologiczny - węzły chłonne bez badań immunohistochemicznych
Materiał histopatologiczny rozrostu hematologicznego
Barwienie immunohistochemiczne WT-1
Bad. histopat. mat. pooperacyjnego – wyrostek robaczkowy
Bad. histopat. mat. pooperacyjnego – wyskrobiny z szyjki macicy/jamy macicy/tarczy
Badanie histopatologiczne
Barwienie immunohistochemiczne CZYNNIK XIII
Mały materiał pozabiegowy
Mały materiał pozabiegowy onkologiczny
Mały materiał pozabiegowy intra
Barwienie immunohistochemiczne ZAP-70
Barwienie dodatkowe ZEIHL NIELSEN
Barwienie histochemiczne Żelazo
Materiał histopatologiczny - żołądek
HAEM
Haloperidol jakościowo w moczu185
Haloperidol142
Haloperidol - badanie jakościowe w moczu121
P/c przeciw Hantawirusom IgG96
P/c przeciw Hantawirusom IgM114
Haptoglobina72
Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + płeć dziecka1987
Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test - Wariant podstawowy (trisomie: 13,18 i 21) z wykrywaniem mikrodelecji 22q11.22187
Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test - Wariant podstawowy (trisomie: 13,18 i 21)1987
Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test - Wariant z badaniem płci dziecka i wykrywaniem mikrodelecji 22q11.22187
Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + mikrodelecja 22q11.2 + płeć dziecka2187
Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + płeć dziecka2087
Wirus zapalenia wątroby typu A RNA367
Test wiązania plemników z hialuronianem HBA
Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55)40
Hemoglobina A2250
Wykrywanie materiału genetycznego wir. HBV/HCV/HIV metodą Real Time-PCR
Hemoglobina tlenkowęglowa - HbCO (P41)50
Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa (K45)22
HBe - antygen HBe (WZW typu B) (V35)80
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży w niedokrwiostościach (cytometrią przepływową)675
Hemoglobina w surowicy (hemoliza) (L57)
Hemoglobina w moczu
HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) (V41)52
HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39)33
Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą Real Time-PCR (V47)161
Wykrywanie mutacji wirusa HBV warunkujących powstanie oporności na entekawir679
Oznaczanie genotypu wirusa HBV482
Wirus zap. wątroby typu B oporność na lamiwudynę482
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa HBV metodą Real Time - PCR (V47)286
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) – diagnostyka ciąży45
HiperCKemia. Analiza sekwencji kodującej genów CAV3, GAA i DAG1, wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
Oznaczenie genotypu wir. HCV metodą RT-PCR oraz hybrydyzacji kw. nukleinowego286
Wykrywanie RNA wir. HCV metodą Real Time - PCR, jakościowo (V55)171
HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia metodą RecomLine (WZW typu C) (V53)361
Antygen HCV (V54)
Wykrywanie polimorfizmu NS3 Q80K wirusa HCV427
Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV metodą Real Time - PCR (V56)286
Cholesterol HDL w surowicy (K01)12
Wykrywanie RNA wir. HDV metodą Real Time - PCR, jakościowo
Ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza (I52)106
Heksokinaza
HEKT
Helicobacter pylori w klasach IgA/ IgM,/IgG – badanie jakościowe
Helicobacter pylori w kale - antygen (U15)39
Helicobacter pylori DNA430
Helicobacter pylori - p/c IgA (U07)99
Helicobacter pylori - p/c IgG (U12)49
Helicobacter pylori - test ilościowy (U12)
Helicobacter pylori - p/c IgM
Helicobacter pylori - szybki test paskowy (U06)
Test oddechowy na obecność Helicobacter pylori369
Wykrywanie DNA Haemophilus influenza metodą Real Time - PCR, jakościowo (U05)143
Próba hemolizy kr.czerw. w zakwa. glicerolu-AGLT50
Hemoglobina płodowa (F)114
Hematokryt
Stopień hemolizy erytrocytów w moczu
Hemineuryna - badanie jakościowe w moczu121
Hemoglobina (L57)
Hemogram4
P/c przeciw kompleksowi heparyna-PF41301
Hepcydyna185
HER-2 Onkoproteina333
Badanie liczby kopii genu HER2 metodą FISH w kwalifikacji chorych na raka piersi i raka żołądka712
Heroina, morfina (P68)
Panel Herpeswirusy. Wykrywanie obecności DNA wirusów: EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 metodą Real Time-PCR.402
P/c przeciw HEV IgG (V63)121
P/c przeciw HEV IgM (V64)129
Wykrywanie RNA wirusa HEV metodą PCR482
Wykrywanie RNA wirusa HEV metodą RT-PCR
HEV - p/c IgG met. Western - Blot286
HEV - p/c IgM met. Western - Blot286
HEV - p/c IgG i IgM met. Western-Blot756
Hemochromatoza - badanie najczęstszych mutacji: C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE592
Hemochromatoza- identyfikacja najczęstszych mutacji p.Cys282Tyr i p.His63Asp oraz innych mutacji występujących w eksonach 2 i 4 genu HFE490
Hemochromatoza - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem NGS3792
Rtęć we krwi (P89)150
Rtęć w moczu (P89)150
Hormon wzrostu (hGH) (L71)49
Wirus zapalenia wątroby typu G RNA869
Wykrywanie DNA wirusa HHV6 metodą Real Time-PCR130
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa HHV6 metodą Real Time-PCR263
Herpeswirus człowieka typu 8 wykrywanie DNA met. PCR390
Barwienie immunohistochemiczne CD138 z opisem
Barwienie immunohistochemiczne CD79A z opisem
Histamina w kale503
Histamina i jej metabolity w moczu.457
Histamina205
Wykrywanie RNA wirusa HIV-1 metodą Real Time-PCR (F92)471
HIV - wirus HIV test potwierdzenia (F90)404
Ilościowe oznaczenie RNA wir. HIV-1 metodą PCR (F92)471
13 bloczków
Antygen zgodności tkankowej HLA-B27 (met. cytometrii przepływowej)227
HLC  Antygen HLA –  ABC (klasa I)1503
HLA  Antygeny HLA –  ABC (klasa I) -metoda serologiczna
HLG Antygen HLA – AB DR (klasy I + II)1503
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) - Wykrywanie obecności genu HLA-B*27 metodą Real Time PCR217
Antygen zgodności tkankowej HLA-B27 , typowanie
Łuszczyca - Wykrywanie obecności genu HLA-Cw6319
Celiakia-wykrywanie obecności genu HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) oraz DQ8 (DQB1*0302) metodą Real-Time PCR286
HLY Antygeny HLA – DQB (klasa II)630
HLA DR-4
HLX Antygeny HLA – DRB (klasa II)630
Zespół hipoplazji lewego serca - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GJA1630
Sekwencjonowanie genu HNF1B
Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC) - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2 z wykorzystaniem NGS3792
Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC) - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów MLH1 i MSH2 z wykorzystaniem NGS3160
Odczyn precypitacyjny w chorobie "hodowców ptaków"204
Hodowla fibroblastów skóry437
Holo-transkobalamina163
Monitorowanie czynności serca za pomocą Holter EKG - dzień pierwszy188
Monitorowanie czynności serca za pomocą Holter EKG - dni następne100
Wskaźnik insulinooporności6
Homocysteina met. HPLC95
Homocysteina (L62)111
Panel hormony KOBIECE ŚLINA podstawowy301
Panel hormony KOBIECE ŚLINA rozszerzony554
Panel hormony MĘSKIE ŚLINA podstawowy301
Panel hormony MĘSKIE ŚLINA rozszerzony427
Rak prostaty dziedziczny - identyfikacja mutacji p.Gly84Glu oraz innych mutacji występujących w eksonie 1 genu HOXB13377
Oznaczenie genotypu antygenów płytkowych HPA-1
HPA-1a antygen, obecność155
Oznaczenie genotypu antygenów płytkowych HPA-1, -2, -3, -5, -5, -15
Hemopirollaktam (HPL) w moczu116
Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV (F38)197
Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV metodą Real Time-PCR (F38 )152
Wykrywanie DNA 14 typów wysokoonkogennych typów wirusa HPV wraz genotypowaniem (F38)170
Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV u meżczyzn (F38)197
Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45)311
Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV - 32 genotypy167
Hormony regulujące apetyt i metabolizm180
Hormony regulujące apetyt i metabolizm rozszerzony371
Test transformacji limfocytów (LTT) - HSV 1/2 met. Elispot578
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64)137
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65)129
HSV - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa HSV metodą Real Time-PCR176
Ilościowe wykrywanie DNA typów I i II wirusa HSV metodą Real Time-PCR
HSV 1 (Herpes simplex virus) IgG
HSV 1 (Herpes simplex virus) IgM
HSV 2 (Herpes simplex virus) IgG
HSV 2 (Herpes simplex virus) IgM
HSV p/c IgG płynie mózgowo rdzeniowym (F64)
HSV p/c IgM w płynie mózgowo rdzeniowym (F65)
HSV 1/2 p/c IgG met. Western-Blot (F64)
HSV 1/2 p/c IgM met. Western-Blot (F65)
Białko h-TAU w PMR
P/c przeciwko Wirusowi HTLV-I/II (F32)125
P/c przeciw wirusowi Hantaan (HTNV) IgG96
Diagnostyka genetyczna choroby Huntingtona865
Mieszanka kurzu domowego (HX2) (L91)63
Mieszanka alergeny domowe 4 (HX4) (L91)63
Hydrazyd kwasu izonikotynowego
Hydroksyzyna - badanie jakościowe w moczu142
Identyfikacja najczęstszej mutacji p.Asn540Lys oraz innych mutacji występujących w eksonie 13 genu FGFR3452
Hypochondroplazja - analiza sekwencji eksonów 11, 15, 16, 17 oraz fragmentu eksonu 10 genu FGFR3 - diagnostyka uzupełniająca po analizie obecności mutacji p.Asn540Lys1515
Jad pszczoły (I1) - IgE swoiste (L91)53
Fosfolipaza A(I11) - IgE swoiste (L91)53
Mucha końska (I204) - IgE swoiste (L91)59
RApi m 1 Pszczoła miodna, Fosfolipaza A2 (I-208) IgE swoiste (L91)53
RVesa v 5 Osa pospolita (I-209) IgE swoiste (L91)53
RPol d 5 (I-210) IgE swoiste (L91)53
RVes v 1 Osa pospolita , Fosfolipaza A1 (I-211) IgE swoiste (L91)53
RApi m 2 Pszczoła miodna, Hialuronidaza (I214) IgE swoiste (L91)53
RApi m 3 Pszczoła miodna, kwaśna fosfataza (I215) IgE swoiste (L91)53
RApi m 5 Pszczoła miodna, (I216) IgE swoiste (L91)53
RApi m 10, Pszczoła miodna (I-217) IgE swoiste (L91)53
Jad osy (I3) - IgE swoiste (L91)53
Osa klecanka (I4) – IgE swoiste (L91)59
Szerszeń- jad( Dolichovespula arenaria) (I5) - IgE swoiste (L91)
Karaluch - prusak (I6) - IgE swoiste (L91)53
Mrówka(I70) - IgE swoiste (L91)53
Jad komara (I71) - IgE swoiste (L91)53
Chironomus Thummi (I73) - IgE swoiste (L91)53
Jad szerszenia (I75) - IgE swoiste (L91)53
Ćma (I8) - IgE swoiste (L91)59
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) (N87)312
P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87)312
Ibuprofen - badanie jakościowe w moczu142
Ichthyosis follicularis, atrichia, and photophobia syndrome (IFAB syndrome)- badanie regionu kodującego (eksony 1-11) genu MBTPS22464
C - telopeptyd i kolagenu - ICTP165
Giez koński (ID-4) – IgE swoiste (L91)53
Identyfikacja - badanie czystościowe
Identyfikacja Vitek
Identyfikacja Automatyczna
Identyfikacja Salmonella
Identyfikacja szczepu w Sanepidzie217
Identyfikacja Salmonella ser. Enteritidis
Identyfikacja automatyczna MALDI
Identyfikacja
Identyfikacja Walkaway
Szczep do identyfikacji
Ichthyosis follicularis, alopecia, and photophobia (IFAP) - analiza całej sekwencji kodującej (eksony 1-11) genu MBTPS22527
Interferon gamma
Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85)40
Immunoglobulina IgA podklasy IgA1 i IgA2151
Wydzielnicza sIgA w kale93
Immunoglobulina IgD w surowicy (L87)80
Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy (L89)36
IgE specyficzna
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) (O32)141
IGFBP-3141
Immunoglobulina Ig G w surowicy (L93)40
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 (L93)165
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 (L93)165
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 (L93)165
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 (L93)165
Immunoglobulina IgG w surowicy (do indeksu)
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA
Immunoglobulina Ig M w surowicy (L95)40
IgM antygen cytoplazmatyczny
IgM antygen powierzchniowy
IL - 1 (surowica) - cytokina prozapalna (M01)427
IL - 10 (surowica) - cytokina przeciwzapalna191
Interleukina 12
Interleukina 17
IL-2 (surowica) cytokina przeciwzapalna (M03)
Interleukina 23
Prognozowanie terapii zakażenia HCV - wykrywanie obecności polimorfizmu rs12979860 genu Interleukiny 28B (IL28B)297
Prognozowanie terapii zakażenia HCV - wykrywanie obecności polimorfizmów rs12979860 oraz rs8099917 genu Interleukiny 28B (IL28B)379
IL - 4 (surowica) - cytokina przeciwzapalna
IL - 6 (surowica) - cytokina prozapalna (M05)124
Rozpuszczalny receptor interleukiny 2137
Imipramina - badanie jakościowe w moczu (T31)80
Imipramina (T31)142
Immunofenotypowanie limfocytów (C27)
Immunofenotypizacja
Panel IgG1/IgG2a, CD10/22, CD3/19, CD7/5, CD20/13, HLADR/CD33, CD45/14
Alkohol etylowy met. chromatografii gazowej
Indeks immunoglobulin w PMR
Indeks Apolipoproteina B (I67) / Apolipoproteina A1 (I71)-1
Ocena indeksu przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi płyn mózgowo-rdzeniowy/surowica
Indeks immunoglobulin
Podklasy immunoglobuliny G (IgG1, 2, 3, 4) (L93)
Indeks immunoglobulin
Infliximab
INH hydrazyd kwasu izonikotynowego
Inhibitor czynnika IX (G69)703
Oznaczenie inhibitora ADAMTS13 met. Chromogenną
Inhibina B275
Inhibina A128
Inhibition of the PCR reaction
Inhibitor C1 esterazy (L96)208
Inhibition der PCR Reaktion
Oznaczenie miana inhibitora czynnika VIII631
Inne badanie
Dowolny marker dowolnego genu693
Zespół nietrzymania barwinka (incontinentia pigmenti)- badanie rozległej delecji (11,7kb) w genie NEMO740
Indeks IgG w PMR (L93)
Insulina (L97)47
Test obciążenia insuliną (2pkt, 75g, 0,1)
Test obciążenia insuliną (2pkt, 75g, 0,2)
Test obciążenia insuliną (3pkt, 75g, 0,1,2)
Krzywa insulinowa po obciążeniu glukozą 3pkt (0,30,120)
Index sFlt-1/PLGF
IMMUNOCAP ISAC panel alergenów rekombinowanych (112 komponentów z 51 alergenów)1721
Monitorowanie terapii lekami: immunosupresanty-1, HPLC/PDA187
Monitorowanie terapii lekami: immunosupresanty-2, LC-MS/MS361
Izomeraza glukozofosforanowa (GPI)567
Izohemaglutyniny450
Izolacja materiału genetycznego
Izoniazyd we krwi249
JAK2 V617F (metoda ASO-PCR)
Jaskra - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu CYP1B1852
Jaskra - analiza sekwencji eksonu 3 genu MYOC503
Wykrywanie DNA wirusa JC metodą Real Time-PCR240
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa JCV metodą Real Time-PCR143
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) - analiza genów: LAMB3 (mutacje p.Arg635Ter, c.1439_1443delCGTGT, c.965_966+8del), LAMC2 (mutacja p.Arg349Ter), LAMA3 [mutacja p.Arg661Ter]820
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) - analiza sekwencji kodującej genu COL17A14931
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) - analiza sekwencji kodującej genu LAMA33792
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) - analiza sekwencji kodującej genu LAMB32717
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) - analiza sekwencji kodującej genu LAMC22654
Zespół Jervell i Lange-Nielsen - panel NGS: geny KCNE1, KCNQ12780
Asphyxiating thoracic dystrophy 3 (Jeune'a zespół) – badanie wybranych regionów genu DHC2 1 etap badania946
Asphyxiating thoracic dystrophy 3 (Jeune'a zespół) – badanie wybranych regionów genu DHC2 2 etap badania1705
Asphyxiating thoracic dystrophy 3 (Jeune'a zespół) – badanie wybranych regionów genu DHC2 3 etap badania1376
Jad kiełbasiany361
P/c przeciw JO - 189
Jod w moczu (M07)273
Jod w surowicy (M07)301
Jony w płynie dializacyjnym
Jonogram (NA+K+Lit)
Jonogram NA + K (pakiet)
Jonogram (DZM)
Jonogram (erytrocyty)
Jonogram (kał)
Jonogram (moczu)
Jonogram (Na, K , CL, Ca++) - Żelazna
Jonogram (PMR)
Jonogram (Surowica)
Jonogram
Potas w surowicy (N45)11
NCar p 1 Papaja (K-201 ) IgE swoiste (L91)53
NAna c 2 Ananas (K-202 ) IgE swoiste (L91)53
Maxatase Bacillus licheniformis (K-204 ) IgE swoiste (L91)53
Alkalase Bacillus spp. (K-205) IgE swoiste (L91)53
Savinase Bacillus spp (K-206 ) IgE swoiste (L91)53
NGal d 4 Lizozym (K-208 ) IgE swoiste (L91)53
NSus s (K-213) IgE swoiste (L91)53
RHev b 1 Lateks (K-215) IgE swoiste (L91)53
RHev b 3 Lateks (K-217) IgE swoiste (L91)53
RHev b 5 Lateks (K-218 ) IgE swoiste (L91)53
RHev b 6.01 Lateks (K-219 ) IgE swoiste (L91)53
RHev b 6.02 Lateks (K-220 ) IgE swoiste (L91)53
RHev b 8 Lateks (K-221 ) IgE swoiste (L91)53
RHev b 9 Lateks (K-222 ) IgE swoiste (L91)53
RHev b 11 Lateks (K-224 ) IgE swoiste (L91)53
Tlenek etylenu (K78) - IgE swoiste (L91)59
Bezwodnik ftalowy (K79) - IgE swoiste (L91)59
Formaldehyd (K80) - IgE swoiste (L91)59
Fikus (K81) - IgE swoiste (L91)53
Latex (K82) - IgE swoiste (L91)53
Nasiona słonecznika (K84) - IgE swoiste (L91)52
Chloramina T (K85) - IgE swoiste (L91)59
NAsp o 21 Alfa- amylaza (K-87) IgE swoiste (L91)53
Potas w moczu ze zbiórki dobowej (N45)19
Potas w moczu (N45)19
Potas w płynie
Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) (A21)21
Zespół Kabuki - panel NGS: geny KDM6A, KMT2D3160
Kafeteria 10
Kafeteria 10m
Kafeteria 11
Kafeteria 11m
Kafeteria 12
Kafeteria 12m
Kafeteria 13
Kafeteria 13m
Kafeteria 14
Kafeteria 14m
Kafeteria 15
Kafeteria 15m
Kafeteria 5
Kafeteria 5m
Kafeteria 6
Kafeteria 6m
Kafeteria 7
Kafeteria 7m
Kafeteria 8
Kafeteria 8m
Kafeteria 9
Kafeteria 9m
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)19
Kalcytonina (M11)96
Kalprotektyna w kale (badanie dostępne wyłacznie w pakiecie stanu zapalnego jelit PKDJEL)
Kalprotektyna w kale (ilościowo)117
Kalprotektyna105
Kalprotektyna w surowicy206
Kamień moczowy - analiza składu59
Kamień żółciowy - analiza składu78
Osad moczu – kamera
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu (M83)289
Łańcuchy wolne lekkie kappa w PMR (M83)
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy (M83)289
Kariotyp komórek szpiku kostnego
Karbamazepina w moczu (T33)80
Karbamazepina (T33)84
Karbamazepina met. HPLC (T33)142
Badanie kariotypu fibroblastów skóry987
Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) z płynu owodniowego
Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej422
Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej - CITO697
Wolna karnityna w surowicy met. GC/MS
L-karnityna w moczu
Karnityna w surowicy109
L-karnityna całkowita w surowicy
Wpis grupy do krew karty63
Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina) (M15)224
Katecholaminy w DZM (M15)325
Badanie kału w kierunku pasożytów topikalnych
Ataksja napadowa typu I - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu KCNA1946
Zespół Andersen-Tawila - analiza sekwencji kodującej genu KCNJ2744
Kell (E37)
Erythrokeratodermia- badanie regionów kodujących genów GJB3 i GJB41946
Ketamina jakościow w moczu185
Zespół Klippel-Feil- Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3, PAX1 i MEOX1, wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
Zespół KID - analiza eksonu 2 genu GJB2503
Kinaza pirogronianowa w krwince czerwonej
Kinaza pirogronianowa (PK)578
Ocena obecności mutacji somatycznej c.1509_1510insGCCTAT w genie KIT pod kątem terapii celowanej
Analiza mutacji genu KIT: exon 17 (mastocytoza)
Analiza mutacji genu KIT (panel: exon 8 i exon 17)
Wirus KI (KIV) met. PCR
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG i IgM met.ELISA
Krążące kompleksy immunologiczne C1q
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG met. immunoblot282
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgM met. immunoblot282
Panel: wykrywanie materiału genetycznego: Borrelia burgdorferi, KZM, Anaplasma phagocytophilum, Ehrichia chaffeensis/ E. murris – badanie kleszcza351
Klirens kreatyniny endogennej32
Klirens kreatyniny Cockroft-Gaulte'a
Klirens kreatyniny (pakiet)
Klobazam187
Klomipramina w moczu (T35)142
Klomipramina (T35)142
Klonazepam187
Klozapina187
Klozapina jakościowo w moczu206
Badanie mutacji w genach KRAS (4 kodony), NRAS (4 kodony) i BRAF (V600X) w kwalifikacji chorych na raka jelita grubego1213
Pakiet Koagulologii
Kodeina - badanie jakościowe w moczu142
Kofeina - badanie jakościowe w moczu142
Kokaina w moczu test półilościowy
Kokaina - test narkotyczny w moczu (P45)55
Identyfikacja do celów oznaczenia wrażliwości na kolistyne
Kolonoskopia
Komentarz
Badanie konsultacyjne - mielogram szpiku kostnego
Badanie konsultacyjne - ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej
Konsultacja wyniku ALEX365
Konsultacja w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
Konsultacja genetyczna 30 minut190
Konsultacja genetyczna 60 minut (pierwszorazowa)250
Przedłużona diagnostyka HCV
Konsola
Przedłużona diagnostyka
Kopeptyna238
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej (M27)114
Koenzym Q10176
Kortyzol – profil dzienny w ślinie (5 pomiarów)417
Kortyzol – profil poranny w ślinie (5 pomiarów)317
Kortyzol (M31)55
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej (M31)54
Kortyzol w moczu (M31)54
Kortyzol w ślinie (M31)158
Koci pazur (Bartonella henselae) met. PCR
Koci pazur - p/c IgG (Bartonella henselae i Bartonella quintana)224
Koci pazur - p/c IgM (Bartonella henselae i Bartonella quintana)241
Kotynina w moczu - jakościowo142
Kardiomiopatia (przerostowa/rozstrzeniowa) - analiza sekwencji eksonów 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 genie MYH71136
Kardiomiopatia (przerostowa/rozstrzeniowa) - analiza sekwencji eksonów 7-9, 16-28 genu MYBPC3 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze KP-11085
Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu LMNA - w kardiomiopatii rozstrzeniowej856
Kardiomiopatia - analiza sekwencji kodującej 17 genów związanych z kardiomiopatią przerostową, rozstrzeniową, z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC), z wykorzystaniem NGS3517
KPC
Karta stałego klienta
Kraniostenozy - badanie delecji test MLPA (P080)946
Badanie mutacji w genach KRAS (4 kodony) w kwalifikacji chorych na raka jelita grubego569
Staus mutacyjny genu KRAS w raku jelita grubego -analiza sekwencji eksonów 2-4 genu KRAS w kierunku obecności mutacji w kodonach 12,13, 59, 61, 117 i 146 genu - pod kątem terapii celowanej
Kreatynina w surowicy (M37)12
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej (M37)15
Kreatynina w moczu (M37)15
Kreatynina w płynie
Krew / płyny z jam ciała - ocena cytologiczna
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17)32
Krew utajona w kale met. ilościową47
Krioglobuliny
Test obciążenia żelazem (krzywa żel h
Wykrywanie DNA Bordetella pertussis oraz Bordetella parapertussis274
Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) (S05)96
Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) (S07)96
Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) (S09)96
Próba krzyżowa 1 jednostka
Próba krzyżowa 2 jednostki
Próba krzyżowa 3 jednostki
Próba krzyżowa 4 jednostki
Próba krzyżowa 5 jednostek
Próba krzyżowa 6 jednostek
Próba krzyżowa 7 jednostek
Próba krzyżowa 8 jednostek
Próba krzyżowa 9 jednostek
Próba krzyżowa 10 jednostek
Kwas hipurowy w moczu204
Kwas metylohipurowy w moczu231
Kwalifikacja ABBVIE WZW C
Kwalifikacja imm.anty-D (met. kolumnowa) (E29)
Kwalifikacja imm. anty-D
Kwetiapina187
Kwas foliowy (M41)53
Kwas hydroksymasłowy (M49)84
Kwas masłowy w kale183
Kwas mlekowy (mleczany) (N11)20
Kwas metylomalonowy342
Kwas mrówkowy438
Kwas mykofenolowy289
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS317
Witamina B13 (kwas orotowy)
Kwas ritalinowy187
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w kale (SCFA)118
Kwas trójchlorooctowy w moczu (R03)197
Kwasy żółciowe w kale (M53)80
Kwasy Żółciowe (M53)50
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG (F84)180
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM (F85)187
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Wykrywanie RNA wirusa KZM metodą PCR603
Kleszczowe zapalenie mózgu - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG w PMR (F84)
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM w PMR (F85)
Kortyzon w ślinie158
Krążący antykoagulant tocznia - LA (N89)172
Test obciążenia laktozą
Lakozamid198
Wykrywanie DNA Giardia lamblia477
Lamblie w treści dwunastniczej (X13)
Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13)55
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu (M85)289
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy (M85)289
Lamitrin129
Lamotrygina jakościowo w moczu185
Test łamliwości chromosomów w zespołach niestabilności chromosomowej
Lamotrygina142
Cytologia płynna LBC + oraz wykrywanie Chlamydia trachomatis - met. Real Time-PCR152
Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (HPV-HR) (F38)
Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR.296
PAKIET Cytologia płynna LBC + oraz wykrywanie Chlamydia trachomatis - met. Real Time-PCR
PAKIET Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysokonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR
Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysokonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR257
PAKIET Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (F38)
PAKIET Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR.
P/c przeciw LC-1256
LCHAD - identyfikacja mutacji p.Glu510Gln w genie HADHA364
Nietolerancja laktozy - wykrywanie obecności polimorfizmu 13910C>T w rejonie promotorowym genu LCT metodą Real Time PCR383
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33)16
Dehydrogenaza mleczanowa w płynie (LDH) (K33)
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03)14
LDL oksydowany
Cholesterol LDL - wyliczany (K03)6
Czynnik LE
LE - komórki mikroskopowo36
Komórki LE test lateksowy70
Legionella - antygen w moczu (U18)165
Legionella - p/c IgA274
Legionella - p/c IgG (U16)289
Legionella - p/c IgM (U17)289
Legionella pneumohila IgA, IgG, IgM (U19)
Zespół Legiusa - test MLPA (P295)946
Legionella pneumophila - test genetyczny (U18)274
Zespół Legiusa - analiza sekwencji kodującej genu SPRED11136
Wykrywanie DNA Leishmania donovani477
P/c przeciw Leishmania IgG (Leishmanioza trzewna)109
Ocena lekowrażliwości szczepu
Leki - badanie jakościowe
Skryning leków630
Skryning substancji psychoaktywnych (108 związków)326
Zespól Noonan z plamami soczewicowatymi (zespół LEOPARD) - analiza eksonów 7, 12, 13 genu PTPN11567
Zespól Noonan z plamami soczewicowatymi (zespół LEOPARD) - analiza eksonów 6, 13, 16 genu RAF1567
Leptospiroza - p/c IgG (U24)142
Leptospiroza - p/c IgM (U25)204
Leptyna (M62)317
Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD24 granulocyty770
Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD14 monocyty748
Leukocyty - liczba (C30)15
Lewetyracetam142
Lewomepromazyna187
Wykrywanie obecności wariantu patogennego c.1601G>A (mutacja typu Leiden) w genie F5 oraz obecności c.*97G>A(c.20210G>A) w genie protrombiny, F2 metodą Real-Time PCR311
Czynnik Leiden
Wykrywanie obecności wariantu patogennego c.1601G>A (mutacja typu Leiden) w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą Real-Time PCR239
Laktoferyna274
Dystrofia obręczowo-kończynowa (LGMD) - Analiza sekwencji kodującej 7 genów związanych z LGMD1 (typy 1A-G) oraz 15 genów związanych z LGMD2 (typy 2A-G, I, K-O, Q i S), wykonywana z wykorzystaniem NGS3856
Luteotropina (LH) (L67)41
Lidocaina (T37)
Lidokaina - badanie jakościowe w moczu (T37)142
Oznaczanie swoistych p/c IgG i IgM
LIME Q (Żółta)
Lipidy całkowite
Lipaza w płynie
Lipaza (M67)41
Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.) (M71)
Lipidogram (CHOL,HDL,TG,LDL-wyl, WSKATER) (M71)
Lipidogram pełny (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl., lipopr) (M71)
Wykrywanie DNA Listeria monocytogenes metodą Real Time-PCR (U27)221
Listerioza (U26)137
P/c przeciw Listerii monocytogenes IgA105
P/c przeciw Listerii monocytogenes IgG105
P/c przeciw Listerii monocytogenes IgM105
Lit (M73)50
Lizencefalia sprzężona z chromosomem X - analiza sekwencji kodującej DCX1262
Lizozym87
Lowenstein-Jensen
P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1)117
Profil: limfocyty T naiwne/pamięci
Lorazepam187
Lormetazepam187
Lipoproteina a - Lp(a) (M69)78
Elektroforeza lipoprotein142
Fosfolipaza A2 związana z lipoproteiną412
Lipoproteina x - Lp(x)78
Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3) -analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem NGS3160
Predyspozycja do zawału serca - wykrywanie obecności mutacji R952 w genie LRP8 oraz wariantu CYP1A2*1F510
LSD - test narkotyczny70
LSD w surowicy
Luka anionowa (M77)
Luka osmotyczna (M79)
Łuszczyca (łuszczycowe zapalenie stawów)- analiza HLA-Cw6*0602476
Łuszczyca (łuszczycowe zapalenie stawów)- analiza wariantów genetycznych genów NOD2 (CARD15), TNFA, TNFB (LTA)1073
Zespół Lyncha, predyspozycja do nowotworów trzonu macicy, raka jelita cienkiego i grubego. Badanie wybranych fragmentów genów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
Zespół Lyncha, predyspozycja do nowotworów jelita grubego, rodzinna polipowatość jelita grubego, zespół Lyncha Badanie wybranych fragmentów genów APC i/lub MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 lub EPCAM
Zespół Lyncha, predyspozycja do nowotworów jelita grubego, rodzinna polipowatość jelita grubego, zespół Lyncha Badanie delecji i duplikacji w genach MLH1 i MSH2 metodą MLPA
Zespół Lyncha, predyspozycja do nowotworów jelita grubego, rodzinna polipowatość jelita grubego, zespół Lyncha Badanie delecji i duplikacji w genach MLH1 i MSH2 metodą MLPA
Zespół Lyncha, predyspozycja do nowotworów jelita grubego, rodzinna polipowatość jelita grubego, zespół Lyncha Badanie delecji i duplikacji w genach PMS2 i PMS2CL metodą MLPA
Zespół Lyncha. Badanie wybranych fragmentów genu MLH1
Zespół Lyncha, predyspozycja do nowotworów jelita grubego, rodzinna polipowatość jelita grubego, zespół Lyncha typ I. Badanie wybranych fragmentów genu MSH2
Ocena ekspresji genów MLH1, MSK2, MSH6, PMS2
Badanie ogólne moczu wraz z oceną mikroskop. osadu (A01)
Penicillium chrysogenum (M1) - IgE swoiste (L91)53
Cladosporium fulvum(M17) - IgE swoiste (L91)45
Cladosporium herbarum (M2) - IgE swoiste (L91)53
RAsp f 1 Aspergillus fumigatus (M-218) IgE swoiste (L91)53
RAsp f 2 Aspergillus fumigatus (M-219 ) IgE swoiste (L91)53
RAsp f 3 Aspergillus fumigatus (M-220) IgE swoiste (L91)53
RAsp f 4 Aspergillus fumigatus (M-221 ) IgE swoiste (L91)53
RAsp f 6 Aspergillus fumigatus (M-222) IgE swoiste (L91)53
RAlt a 1 Alternaria alternata (M-229) IgE swoiste (L91)53
Aspergillus fumigatus (M3) - IgE swoiste (L91)53
Cladosporium cladosporides(M32) - IgE swoiste (L91)53
Mucor racemosus (M 4) - IgE swoiste (L91)53
Candida albicans (M5) – IgE swoiste (L91)53
Alternaria alternata (M6) - IgE swoiste (L91)53
Malassezia (M70) - IgE swoiste (L91)53
Helminthosporium halodes (M8) - IgE swoiste (L91)53
Staphylococcus Enterotoksyna A (M-80) IgE swoiste (L91)53
Staphylococcus Enterotoksyna B (M-81) IgE swoiste (L91)53
Erytrocyty/hemoglobina w moczy (ICD - A13)
Ciała ketonowe w moczu (ICD - A11)
Leukocyty w moczu (ICD - A14)
Makroprolaktyna (N59)137
Candida ablicans (M5) - IgE swoiste (L91)
Metylowana septyna 9 DNA770
Marker M2-PK388
Marker M2-PK w kale427
Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. enzymatyczną (MAIGA)856
Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicy/ na płytkach krwi met. immunoenzymatyczną (MAIPA)946
Izoenzymy kinazy kreatynowej MAKRO-CK172
Malaria - rozmaz grubej kropli + rozmaz podstawowy (X23)137
Malaria IOB serologia125
Malaria - rozmaz podstawowy (X23)111
Metamfetamina - test narkotyczny w moczu (P60)
Maprotylina142
Marihuana (haszysz, THC) w moczu test półilościowy
Marihuana (haszysz, THC)
Masa
Badanie z wielokrotnym materiałem
Badanie z materiałem do wyjaśnienia
MCAD - identyfikacja najczęstszej mutacji p.Lys329Glu (K304E) oraz innych mutacji występujących w eksonie 11 genu ACADM478
MCC
Test na skuteczność leczenie onkologicznego - Chronix Second Opinion5497
Test na skuteczność leczenie onkologicznego - Chronix Second Opinion - badanie kontrolne3297
Test raka piersi - Chronix Second Opinion5497
Test raka piersi - Chronix Second Opinion - badanie kontrolne.3297
Test raka prostaty - Chronix Secon Opinion5497
Test raka prostaty - Chronix Secon Opinion - badane kontrolne3297
Test na ryzyko obecności raka - Cancer Evaluation Test (CNI)5497
Test na ryzyko obecności raka - Cancer Evaluation Test (CNI) - badanie kontrolne3297
MCK
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HPV311
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HSV typ I i II311
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ Ureaplasma sp. metodą Multipleks Real Time-PCR206
Polio-mawirus komórek Merkela (MCV) PCR
Medazepam187
Mefedron jakościowo w moczu185
Melatonina - profil dzienny w ślinie984
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji eksonów 10, 11,13, 14, 15 i 16 genu RET1073
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MEN11958
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1) i typu 2 (MEN2A i MEN2B) - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów MEN1 i RET z wykorzystaniem NGS3792
Wykrywanie mat. gen.wirusów: HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, enterowirusa
Wykrywanie mat. gen: HSV1, HSV2, VZV, CMV, HHV6, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, enterowirusa, parechowirus,
Panel meningitis. Wykrywanie materiału genetycznego Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Heamophilus influenzae metodą Real Time-PCR
Panel neurologiczny. Wykrywanie materiału genetycznego wirusów: CMV, EBV, HSV1, HSV2, HHV6, HHV7, VZV, enterowirusa, adenowirusa, parechowirusa, parwowirusa B19630
MENINGO
Metanefryna w DZM224
Methemoglobina (P61)78
Metoksykatecholaminy w osoczu (metanefryna, normetanefryna).162
Metabolity metadonu, LC-MS/MS216
Metamfetamina jakościowo w moczu185
Metakwalon w moczu
Alkohol metylowy (P65)165
Kwas metylobenzoesowy w moczu met.GC
Methadon (P57)249
Metoprolol jakościowo w moczu185
Metoklopramid jakościowo w moczu185
Pakiet metabolitów wit. B457
Dysostoza żuchwowo- twarzowa z małogłowiem (MFDGA)- Badanie wybranych regionów genu EFTUD2958
Dysostoza żuchwowo- twarzowa z małogłowiem (MFDGA)- Badanie wybranych regionów genu EFTUD2 II etap diagnostyki1211
Metylofenidat187
Magnez w surowicy (M87)15
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej (M87)19
Magnez w erytrocytach (M87)
Magnez we krwi (M87)84
Magnez w moczu (M87)19
MGIT
P/c przeciw titinie, MGT-30245
MH
MHF
MHS
P/c przeciw MI-2289
Mianseryna - badanie jakościowe w moczu142
Mianseryna187
Midazolam187
Diagnostyka wybranych zespołów mikrodelecyjnych metodą MLPA - zestaw SALSA MLPA kit P-245
Diagnostyka wybranych zespołów mikrodelecyjnych metodą MLPA - zestaw SALSA MLPA kit P-297
Mielogram szpiku kostnego (C51)
Mieloperoksydaza w szpiku
Kwas migdałowy i kwas fenyloglikosalowy w moczu met. GC
Badanie genetyczne mikrobiomu
Ocena mikroflory jelitowej496
Mikroalbuminuria (I09)70
Panel Mikroelementów HiTech 4832
Panel Mikroelementów HiTech 1579
Panel Mikroelementów HiTech 2781
Panel Mikroelementów HiTech 3604
Mioglobina44
Miratazapina
Mirtazapina187
MIT LIME Q (Fioletowa)
Mitotan208
Metoksykatecholaminy w DZM (M99)197
Leukodystrofia metachromatyczna (MLD) - Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP,wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
MLL-AFF1 (met. RT-PCR)
Niepełnosprawność intelektualna - test subtelomerowy, analiza 22 genów z użyciem metody MLPA630
Mangan we krwi (M93)150
Miopatia nemalinowa - analiza sekwencji kodującej genu ACTA1946
Mangan w moczu (M93)150
Molibden we krwi (N15)289
Badanie ogólne moczu (A01)16
Badanie ogólne moczu wraz z oceną mikroskop.osadu (Enel-med)
Badanie ogólne moczu wraz z oceną mikroskop. osadu
MODY2 - cukrzyca, cukrzyca ciążowa - Badanie wybranych fragmentów genu GCK - I etap diagnostyki1136
MODY3 - cukrzyca - Badanie regionu kodującego genu HNF1A1136
MODY3 - cukrzyca - Badanie regionu kodującego genu HNF1A II etap diagnostyki567
Pakiet p/c. p. MOG i akwaporynie-4
EBV - wirus Epsteina Barr - test szybki (mononukleoza)32
Morfina - test narkotyczny w moczu (P68)40
Morfologia krwi (C55)13
Morfologia + Hemogram (pakiet)
Morfologia + Interpretacja Saventic.
Morfologia + rozmaz mikroskopowy
Morfologia podstawowa + rozmaz (pakiet)
Morfologia Podstawowa (C53)
Morfologia 5diff (C55)
Morfologia krwi z CRP
Morfina w surowicy201
Mukopolisacharydoza typu IVB (MPS IVB). Analiza sekwencji eksonów 2, 3, 8, 12, 14, 15 genu GLB1972
Mukopolisacharydoza typu IVB (MPS IVB). Analiza sekwencji eksonów 1, 4-7, 9-11, 13 i 16 genu GLB1 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze MORQ-11832
Mieszanka pleśnie i grzyby (L91)
MPL W515K/L (metoda ASO-PCR)
Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA-B, VI i VII, analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB z wykorzystaniem NGS3792
Wykrywanie RNA Metapneumowirusa metodą Real Time - PCR, jakościowo143
MRS
MRSA
Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) - analiza wszystkich eksonów genu ARX1642
Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) - Test MLPA (P015) (zespół duplikacji MECP2)820
Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) - Test MLPA (16 genów, P106)1073
Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) - identyfikacja najczęstszych mutacji w eksonie 2 genu ARX630
MSA
Zespół Lyncha- analiza eksonów 1, 2, 6, 8 i 18 genu MLH1 i eksonów 5 i 7 genu MSH21496
Mukopolisacharydoza typu VI (MPS VI). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ARSB1237
Choroba syropu klonowego - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu BCKDHA2085
Choroba syropu klonowego - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu BCKDHB - diagnostyka uzupełniająca po procedurze MSUD-12085
Analiza przesiewowa sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji.1452
Wykrywanie obecności mutacji c. 677C>T w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) metodą Real Time-PCR
Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej (MTHFR) metodą Real Time PCR312
Mycobacterium tuberculosis test jakościowy IgG/IgM
Metotrexat149
Mukowiscydoza - Identyfikacja 700 mutacji i wariantów genu CFTR (eksony 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23 i 24), w tym 16 mutacji najczęściej występujących w populacji polskiej1022
Mukowiscydoza -Analiza sekwencji pozostałych 19 z 27 eksonów genu CFTR - diagnostyka uzupełniająca po procedurze MUCF-32085
Mukopolisacharydy w moczu218
Mukoproteidy (Seromukoid)
Mukowiscydoza - identyfikacja 169 mutacji i wariantów genu CFTR (eksony 11, 12 i 24), w tym 8 najczęściej występujących w populacji polskiej624
Multiplex HCV, HIV, HBV
Dopłata Multiplex HCV, HIV, HBV- dodatni
Wykrywanie RNA wirusa Mumps metodą Real Time - PCR, jakościowo
P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK)258
MUTYH-zależna polipowatość jelita grubego (MAP). Identyfikacja najczęstszych mutacji p.Tyr179Cys (Y165C) i p.Gly396Asp (G382D) oraz innych mutacji w eksonach 9 i 15 genu MUTYH490
Badanie genu MUTYH metodą NGS
Kwas homowanilinowy w DZM (M43)224
Mix pleśni (MX1) (L91)63
Mix pleśni (MX2) (L91)63
WX5 Chwasty
Mycoplazma pneumoniae p/c IgA (U39)99
Wykrywanie DNA Mycoplasma hominis metodą Real Time - PCR, jakościowo124
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG (U41)87
Mycoplazma pneumoniae przeciwciała klasy IgA (met.Immunofluorescen.) (U39)
Mycoplazma pneumoniae przeciwciała klasy IgG (met.Immunofluorescen.) (U41)
Mycoplazma pneumoniae przeciwciała klasy IgM (met.Immunofluorescen.) (U43)
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM (U43)83
Mycoplasma/Ureaplasma
MYCOLINE
MYCOPLASMA
Mycoplasma pneumoniae IgM met. immunochromatograficzną
Mycoplasma pneumoniae - test przesiewowy
P/c przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA - met Western Blot273
P/c przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG - met Western Blot273
P/c przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM - met Western Blot273
Mycoplasma fermentans DNA452
Zespół Freemana-Sheldona - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Arg672Cys i p.Arg672His oraz innych mutacji występujących w eksonie 18 genu MYH3535
Mykogram (84)
Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa typ 1A (LGMD1A). Identyfikacja najczęstszych mutacji p.Ser55Phe i p.Thr57Ile oraz innych mutacji występujących w eksonie 2 genu MYOT630
Wykrywanie DNA Mycoplasma pneumoniae
Test transformacji limfocytów (LTT) - Mycoplasma pneumoniae met. Elispot578
Amfetamina w moczu metodą EMIT
Barbiturany w moczu met.EMIT
Benzodiazepiny w moczu met. EMIT
Ecstasy w moczu met.EMIT
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP, MDMA, BARB, METHA) met. EMIT
Kokaina w moczu met. EMIT
Morfina w moczu met. EMIT
THC (Marihuana) w moczu met. EMIT
Sód w surowicy (O35)11
Sód w moczu ze zbiórki dobowej (O35)20
Sód w moczu (O35)20
Sód w płynie
N-acetyloglukozaminidaza87
Nagalaza653
Diagnostyka w kierunku NAIH
Diagnostyka NAIH typu ciepłego (badanie kontrolne)
Diagnostyka NAIH rozszerzona
Diagnostyka NAIH typu zimnego
Sód i potas w DZM
Sód i potas w moczu
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, MOR, TCA, THC, BAR, MDMA, MTD, BZD, MET)
Narkotyki w moczu (test 4 składnikowy)
Narkotyki w moczu zestaw 5 składników met. ICHROM (LM BRUSS)
Narkotyki w moczu zestaw 8 składników met. ICHROM (LM BRUSS)
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP, MDMA, TCA, BARB, METHA) met. ICHROM91
Narkotyki w moczu zestaw 9 składników met. ICHROM (LM BRUSS)
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP)59
Badanie ogólne nasienia128
Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA) - Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP,wykonywana z wykorzystaniem NGS3350
Zespół Nijmegen - identyfikacja najczęstszej mutacji c.657_661del5 oraz innych mutacji występujących w eksonie 6 genu NBN440
Test NBT
NBT wg Paarka
NBT stymulowany PMA
Przeciwciała przeciw natywnemu DNA (nDNA) met. IIF (Crithidia luciliae).98
Wykrywanie DNA Neisseria meningitidis metodą Real Time - PCR, jakościowo143
Neopteryna w moczu (N19)150
Neopteryna (N19)150
Netromycyna
Zespół Nethertona - analiza pozostałych eksonów genu SPINK5, drugi etap diagnostyki2970
Zespół Nethertona - analiza eksonów 5, 8, 12-15, 18, 19, 22-26 genu SPINK52148
Zespół Nethertona- badanie wybranych eksonów genu SPINK51977
Zespół Nethertona - diagnostyka uzupełniająca3187
Zespół Nethertona - analiza sekwencji kodującej genu SPINK5, wykonywana z wykorzystaniem NGS
Panel neuroimm. (a-RI, a-Hu, a-Yo, a-GAD, a-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów: adenowirus, CMV, EBV, HSV-1, HSV-2, VZV
Wykrywanie RNA wirusowego: Enterowirusy, Parechowirus, Parvowirus b19, HHV-6, HHV-7
Wykrywanie DNA wirusów: adenowirus, CMV, EBV, HSV-1, HSV-2, VZV, HHV-6, HHV-7 oraz wykrywanie RNA: Enterowirusy, Parechowirusy
Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting
Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów NF1, NF2, SPRED1 z wykorzystaniem NGS3666
Badanie genu NF1 (3 amplikony) z możliwością wykrycia mutacji rzadkich z zastosowaniem techniki PCR i sekwencjonowania DNA
Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena) - analiza rozległych delecji i insercji w genie NF1 metodą MLPA832
NGAL - lipokalina związana z żelatynazą neutrofili546
Wykrywanie DNA Neisseria gonorrhoeae metodą Real Time-PCR (U46)165
Nieketotyczna hiperglicynemia - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AMT2274
Nieketotyczna hiperglicynemia - analiza sekwencji eksonu 19 genu GLDC440
Nikiel we krwi (P69)150
Nikiel w moczu (P69)150
Hodowla nicieni
Test nietolerancji fruktozy, Wodorowy test oddechowy (WTO)166
Test nietolerancji glukozy (SIBO), Wodorowy test oddechowy (WTO)166
Test nietolerancji laktozy, Wodorowy test oddechowy (WTO)166
Test nietolerancji sorbitolu, Wodorowy test oddechowy (WTO)166
NIL LIME Q (Szara)
Nitrazepam187
Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-1, LC-MS/MS433
Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-2, LC-MS/MS361
Białko NMP w moczu111
Wykrywanie RNA Norowirusa metodą Real Time - PCR, jakościowo
Noradrenalina (N21)180
Noradrenalina w DZM (N21)180
Wykrywanie materiału genetycznego Norovirusa G1 i G2 oraz Clostridium difficile225
Nordiazepam187
Nordoksepina142
Norklobazam187
Norklomipramina142
Norklozapina187
Normetanefryna w DZM180
Noremetasuksymid187
NORO
Wykrywanie antygenu norowirusa137
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) (T47)129
Nortryptylina (T47)142
Norowirusy
Badanie kału na nosicielstwo73
Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią CADASIL - analiza sekwencji eksonów 4 i 5 genu NOTCH3542
Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią CADASIL - analiza sekwencji eksonów 2, 3, 6 i 11 genu NOTCH3 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze NOT-11237
Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią CADASIL - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem NGS3666
Diagnostyka infekcji przewodu pokarmowego - panel genetyczny Novodiag Bacterial GE+478
Diagnostyka infekcji przewodu pokarmowego, panel pasożytniczy - 26 patogenów, met. RT-PCR
Mukowiscydoza, choroby CFTR-zależne - analiza sekwencji pozostałych 22 z 27 eksonów genu CFTR - diagnostyka uzupełniająca po procedurze wstępnej (CFTR)2363
Choroba Niemanna-Picka, typ C - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu NPC13160
Choroba Niemanna-Picka, typ C - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu NPC2 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze NPC-1756
Niepłodność męska - AZF (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk wg EMQN), CFTR (dele2,3, delF508)746
Niepłodność żeńska - Protrombina (20210G>A), Factor V (G1619A), CFTR (dele2,3, delF508), MTHFR (C677T, A1298C)766
NPM1 - sekwencjonowanie
Niewrażliwość na kortyzol - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu NR3C11768
Badanie mutacji w genach NRAS (4 kodony) w kwalifikacji chorych na raka jelita grubego536
Badanie mutacji genu NRAS i KRAS (trzy eksony: 2, 3, 4) metodą real time PCR (CE-IVD)
Zespół Noonan - analiza sekwencji dowolnego eksonu genów PTPN11, SOS1, RAF1 lub KRAS związanych z zespołem Noonan377
Zespół Noonan (NS) - analiza sekwencji kodującej genu KRAS984
Zespół Noonan - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1 i NRAS z wykorzystaniem NGS3792
Zespół Noonan (NS) - analiza sekwencji kodującej genu NRAS693
Zespół Noonan (NS) - analiza eksonów: 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15 genu PTPN111073
Zespół Noonan (NS) - analiza eksonów: 2-4, 7-9, 12, 13 genu PTPN11946
Zespół Noonan (NS) - analiza eksonów: 7, 12, 14, 17 genu RAF1579
Zespół Noonan (NS) - analiza eksonów:1-6, 8-11, 13, 15, 16 genu RAF12464
Zespół Noonan (NS) - analiza sekwencji kodującej genu RIT1984
Zespół Noonan (NS) - analiza eksonu 1 (mutacja p.Ser2Gly) genu SHOC2377
Zespół Noonan (NS) - analiza eksonów: 4, 5, 7-9,11-15, 17 genu SOS11705
Zespół Noonan (NS) - analiza eksonów: 2, 3, 6, 10, 16, 18-24 genu SOS12464
NSE (enolaza swoista dla neuronów) (K85)208
NSP i narkotyki w moczu metodą LC-MS/MS
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) (N24)148
Nie toleruję mleka podstawowy207
Nie toleruję mleka PLUS305
Nie toleruję mleka ROZSZERZONY625
Nerwiakowłókniakowatość typu II - Test MLPA (P044)946
Nerwiakowłókniakowatość typu II - analiza sekwencji kodującej genu NF22401
Bawełna (O1) - IgE swoiste (L91)53
MUXF3 CCD Bromelaina (O-214) IgE swoiste (L91)53
NGal-alpha-1,3- Gal (O215) IgE swoiste (L91)53
Odczyn Biernackiego (C59)9
OB Wykonywane metodą mikro
Otyłość monogenowa - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MC4R567
Ocena ryzyka występowania wad genetycznych91
Ocena wad genetycznych metodą FMF bez wykonania USG227
Zespół Lowe (zespół-oczno-mózgowo-rdzeniowy) - analiza sekwencji eksonu 15 genu OCRL503
P/c odporn.(ukł.Rh-C,c,E,e,B,Cw)(Kell,Fya,Kid,Yka)249
Wykrywanie RNA wirusa odry (MeV)586
P/c przeciw wirusowi odry IgM i IgG174
Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgG (F96)86
Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgM (F97)86
P/c przeciw wirusowi odry IgG w PMR (F96)
10-OH-Karbazepina142
9-OH-Rysperydon187
Wrodzona łamliwość kości (Osteogenesis imperfecta) - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem NGS3792
Ogniskowanie isoele. immunoglob. oligoklonalnych
Test na ojcostwo dla celów prywatnych (2 osoby)847
Test na ojcostwo dla celów prywatnych (3 osoby)1047
Test na ojcostwo dla celów prywatnych (4 osoby)1397
Test na ojcostwo dla celów sądowych (2 osoby)
Test na ojcostwo dla celów sądowych (3 osoby)
Test na ojcostwo dla celów sądowych (2 osoby)
Oksazepam187
Okskarbazepina142
Olanzapina jakościowo w moczu185
Olanzapina187
Omega 3205
OncoLung - test przesiewowy do oceny ryzyka nowotworu płuca na podstawie specyficznych markerów nowotworowych807
OncoOvarian - test przesiewowy do oceny ryzyka nowotworu jajnika na podstawie specyficznych markerów nowotworowych617
OncoCup - test przesiewowy dla kobiet do oceny ryzyka nowotworów na podstawie specyficznych markerów nowotworowych1123
OncoCup - test przesiewowy dla mężczyzn do oceny ryzyka nowotworów na podstawie specyficznych markerów nowotworowych1123
Onco - raport oceny ryzyka nowotworu
Badanie 78 genów (np. BRCA1, BRCA2) związanych z predyspozycjami onkologicznymi (nowotwory) oraz badanie predyspozycji do zakrzepicy, hipercholesterolemii oraz tętniaków met. NGS2307
Predyspozycja do nowotworów gruczołu krokowego (prostaty), trzustki i in. narządów; Badanie genów związanych z predyspozycjami onkologicznymi - panel 78 genów (w tym genów BRCA1 i BRCA2)1977
Panel NGS - rodzinne uwarunkowanie nowotworem piersi, jajnika i prostaty, analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 z wykorzystaniem NGS1977
Panel NGS - rodzinne uwarunkowanie nowotworem piersi, jajnika i prostaty, analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, CHEK2 i NBN, których mutacje korelowane są z rozwojem choroby3539
Panel NGS - rodzinne uwarunkowanie nowotworami (analiza sekwencji kodującej 70 genów korelowanych z predyspozycją do nowotworzenia4425
Opiate OP30033
Zespół Opitz-Fraiz - Badanie wybranych eksonów genu MID1744
Opiaty w moczu test półilościowy33
Opiaty i opioidy, LC-MS/MS303
Oporność osmotyczna erytrocytów (C03)29
Opr Mat. - Prograf, Tacrolimus
Opr. Mat. Bakteriologia
Opr. Mat. Biochemicznego
Opr. Mat. Badania Kliniczne
Opr.mat - BNP
Opr. Mat. Pr. Chromatografii
Opr.Mat - Cyklosporyna
Opr. Mat. - wit D3
Opr. Mat. - Farmakokinetyka
Opr. Mat. - Gancyklowir
Opr. Mat. Genetyka
Opr. Mat. - hormony
Opr. Mat. Immunologia
Opr. Mat. Izotopy
Opr. Mat. - Lipidy
Opracowanie materiału5
Opr. Mat. - Zaburzenia Metaboliczne
Opr. Mat. Patomormologia
Opr. Mat. – przesyłka krajowa (obejmuje przesyłki kurierskie i polecone priorytetowe)
Opr. Mat. - Proteinogram
Pr. Mat. - Pakiet: przesyłka w temp. 0-8 st. C (obejmuje: przygotowanie materiału opakowanie oraz wysyłkę)
Opr. Mat. - Pakiet: przesyłka w temp. pokojowej (obejmuje: przygotowanie materiału opakowanie oraz wysyłkę)
Opr. Mat. - Pakiet: przesyłka w suchym lodzie (obejmuje: przygotowanie materiału opakowanie oraz wysyłkę)
Opr. Mat. - Radioimmunoassay
Opr. Mat. - Serologia
Opr. Mat. - Skrining Selektywny
Opr. Mat. - Seromukoid
Opr. Mat. – przygotowanie preparatu (szkiełko)
Opr. Mat. - Hormony tarczycy
Opr. Mat. - Transport materiału przez kuriera ALAB z miejsca odbioru do laboratorium.
Opr. Mat. – odwirowanie
Opr. Mat. – zabezpieczenie materiału w temp. 0-8 st. C
Opr. Mat. – zabezpieczenie materiału w temp. pokojowej
Opr. Mat. – zabezpieczenie materiału w suchym lodzie
ORGANIX NEURO Kompleksowy test neuroorganiczny646
ORIE
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) (N26)80
Mikroskopowy osad moczu (A19)
Osmolalność moczu (N25)33
Osmolarność - obliczana
Osmolalność w kale biegunkowym (N25)
Osmolalność w surowicy (N25)33
Test na ojcostwo - osoba 1
Test na ojcostwo - osoba 2
Test na ojcostwo - osoba 3
Test na ojcostwo - osoba 4
Osteokalcyna (N27)141
Otoskleroza- badanie wybranych fragmentów genu TGFB1795
OWD w kierunku Ozeny
OWD w kierunku Twardzieli
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym (A21)30
Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23)12
Glista ludzka (P1) - IgE swoiste (L91)53
Tasiemiec (P2) - IgE swoiste (L91)
Anisakis simplex (P4) IgE swoiste (L91)53
Toxocara canis (P5) - IgE swoiste (L91)
P/ciała przeciw gliadynie IgM+IgG
Badanie na nosicielstwo patogenów alarmowych (91.821/831)42
Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) (91.821/831)58
Posiew rozszerzony wydzieliny oskrzelowej
Posiew kału w kierunku Campylobacter (91.821/831)142
Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - tlenowo (91.821/831)22
Posiew z dolnych dróg oddechowych - tlenowo (91.821/831)58
Posiew rozszerzony z dolnych dróg oddechowych216
Posiew w kierunku dermatofitów (91.821/831)84
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej (L23)15
Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (91.821/831)66
Posiew z dróg rodnych (91.821/831)
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) (91.821/831)61
Pakiet dla Małego Dziecka
Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej (91.821/831)66
Posiew na obecność werotoksycznych szczepów Escherichia coli (+PCR)377
P/ciała przeciw endomysium i gliadynie IgA+IgG
Posiew na obecność Streptococcus pyogenes, Streptococcus gr. C i Streptococcus gr. G (91.821/831)44
Posiew rozszerzony z górnych dróg oddechowych216
Posiew z górnych dróg oddechowych noworodka (91.821/831)54
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (91.821/831)66
Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus (91.821/831)38
Posiew krwi w kierunku grzybów (91.821/831)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów (91.821/831)
Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.821/831)37
Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.821/831)
Posiew kału w kierunku grzybów ilościowo (91.821/831)
Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z j.ustnej (91.821/831)
Posiew kału/odbytu w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.821/831)
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych noworodka (91.821/831)
Posiew z dróg mocz.-pł. w k. grzybów drożdżopodo. (91.821/831)
Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z ucha (91.821/831)
Posiew w kierunku Helicobacter pylori
Badanie jałowości płynów aptecznych
Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (91.821/831)49
Posiew kału u dziecka do lat 284
Posiew kału (91.821/831)72
Pakiet dla Kobiet
Panel Koinfekcje1371
Kontrola mikrobiologiczna (91.821/831)33
Posiew krwi pępowinowej - tlenowo (91.821/831)
Posiew krwi - tlenowo (91.821/831)-3
Posiew krwi ilościowo (91.821/831)
Fosforan nieorganiczny w moczu (L23)15
Pakiet dla Mężczyzn
Badanie kontrolne mleka58
Posiew moczu (91.821/831)47
Posiew moczu rozszerzony
Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus MRSA (91.821/831)50
Posiew z DMP na obecność Mycoplasma / Ureaplasma (91.821/831)96
P/c przeciw korze nadnerczy (N63) (N63)142
Posiew nasienia tlenowo (91.821/831)58
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (91.821/831)55
Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus (91.821/831)44
Posiew wymazu z nosa noworodka (91.821/831)54
Posiew z nosa rozszerzony (91.821/831)64
Posiew wymazu z odbytu/kału noworodka (91.821/831)49
Posiew wymazu z odbytu (91.821/831)63
Pakiet Ogólny
Posiew ogólny tlenowo (91.821/831)
Posiew wymazu z oka - tlenowo (91.821/831)58
Posiew wymazu oka noworodka (91.821/831)49
Posiew materiałów ortopedycznych – tlenowo (91.821/831)
Posiew płynów ustrojowych - tlenowo (91.821/831)47
Posiew plwociny (91.821/831)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - tlenowo (91.821/831)42
Posiew płynów - tlenowo (91.821/831)
Posiew preparatów krwiopochodnych (91.821/831)
Próba protaminowa
Posiew wymazu z rany - tlenowo (91.821/831)92
Posiew wymazu z rany tlenowo - Ilościowy
Posiew ropy - tlenowo (91.821/831)92
Skład odsetkowy elementów komórkowych
Badanie czystości powietrza klasa ABC
Próba sacharozowa
Kontrola jałowości powietrza (91.821/831)33
Posiew wymazu ze skóry (91.821/831)58
Posiew wymazu ze skóry noworodka (91.821/831)49
Badanie środowiskowe (91.821/831)
Posiew w kierunku Salmonella Shigella (91.821/831)54
Posiew ze stomii - tlenowo (91.821/831)
P/ciała Toxoplasma gondii w PMR IgM+IgG
Posiew z ucha zewnętrznego – tlenowo (91.821/831)49
Posiew wymazu z ucha noworodka (91.821/831)41
Posiew materiału z ucha środkowego tlenowo (91.821/831)77
Posiew na obecność werotoksycznych szczepów Escherichia coli (+PCR)
Badanie czystości powierzchni klasa ABC
Posiew z wkłucia (91.821/831)
Posiew tkanek, wydzielin - tlenowo (91.821/831)92
Kontrola czystości powierzchni – badanie ukierunkowane z identyfikacją – wymaz (91.821/831)
Kontrola czystości powierzchni – wymaz (91.821/831)19
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (91.821/831)71
Ocena czystości powietrza metodą zderzeniową
Ocena czystości powietrza metodą zderzeniową
Posiew ze zmian skórnych - tlenowo (91.821/831)58
Posiew ze zmiany trądzikowej - tlenowo (91.821/831)92
Posiew ze zmian wewnętrznych - tlenowo (91.821/831)
Posiew mieszaniny do żywienia pozajelitowego (91.821/831)
Oznaczanie białka 14-3-3 w PMR281
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, P53
Panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM)
Panel wątrobowy (AMA, LKM1)
Encefalopatie padaczkowe - panel NGS 49 genów2654
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-1, HPLC/PDA361
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-2433
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-3, LC-MS/MS433
Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-4, LC-MS/MS289
Paragrypa typ 1-3 - p/c IgA (V07)142
Paragrypa - p/c IgG158
Paragrypa - p/c IgM180
Fenyloketonuria - Wykrywanie mutacji R408W, R158Q, c.1315+1G>A, c.1066-11G>A oraz innych mutacji w eksonach 5, 11, 12 genu PAH567
Fenyloketonuria - analiza sekwencji eksonów 2, 3, 6 i 7 genu PAH - diagnostyka uzupełniająca po procedurze PAH567
Fenyloketonuria - analiza sekwencji eksonów 1, 4, 8, 9, 10 i 13 genu PAH - diagnostyka uzupełniająca po procedurze PAH-2820
Inhibitor aktywatora plazminogenu113
Polimorfizm inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1)561
Pakiet AGBM + A-PECHP
Pakiet ACR
Atopowe zapalenie skóry – pakiet alergenów445
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil
HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) PAKIET (V41)
PAKIET Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
Lipidogram + cukier (w surowicy)
Morfologia + żelazo (w surowicy)
PAKIET Posiew nasienia
Nieżyt nosa u dorosłych – pakiet alergenów400,2
Pakiet nosicielstwo (3 próbki)
PAKIET Wymaz z rany (odleżyna)
P/c neuronalne (NMDA-R, AMPA-R, GABAB-R, LGI1, CASPR2, DPPX)393
PAKIET Wymaz z rany (owrzodzenie)
Pakiet p/c PCZETRZ + A-NAJEG
PAKIET Posiew wymazu z pochwy
ALERGIA POKARMOWA377,8
Pakiet PCCAST + PCKOMOK
PAKIET Wymaz z rany
PAKIET Wymaz z ropy
PAKIET Wymaz z ucha
PAKIET Wymaz z ucha lewego
PAKIET Wymaz z ucha prawego
Pakiet p/c Yersinia spp
ALEX - Panel 295 Diagnostyka molekularna alergii z konsultacją1492
Badanie mutacji w genie PALB2 - 2 mutacje c.509_510delGA i c.172_175delTTGT272
AML1-ETO (met. RT-PCR + nested PCR)
Panel AML (CBFB-MTH11, AML1-ETO, PML-RARA) + FLT3 (met. PCR)
Panel AML (CBFB-MTH11, AML1-ETO, PML-RARA) + FLT3 (met. RT-PCR)
P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO) (N69)55
Rearanżacja genów Ig - panel (IGH, IGK, IGL)
Rearanżacja genów TCR - panel (TCRB, TCRG, TCRD)
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF
Panel wątrobowy (AMA, LKM1) met. IIF
Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA)
Panel wątrobowy (LKM-1, AMA-M2, LC-1, SLA/LP) met. ImmunoBlot
Panel wątrobowy rozszerzony (AMA-M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) met. ImmunoBlot
Panel wątrobowy specjalistyczny (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunoblot
Paroksetyna jakościowo w moczu185
PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) (I84)102
PAPP-A (Ciążowe osoczowe białko A) – test podwójny91
PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) (I84) (KRYPTOR)
Dystonia/Choroba Parkinsona - panel NGS. Geny TOR1A, TAF1, GCH1, TH, SPR, THAP1, MR1, PRRT2, SGCE, ATP1A3, PRKRA, SLC2A1, SNCA, LRRK2, VPS35, PARK2, PINK1, PARK7, ATP13A2, FBXO7, SLC6A36955
Wykrywanie DNA Parwowirusa B19 metodą Real Time-PCR194
Wykrywanie RNA parechowirusa metodą Real Time PCR143
Ilościowe oznaczanie Parwowirusa B19 met. Real Time-PCR
Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK1 i 4) - test MLPA (P051)946
Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK1 i 4) - analiza eksonów 2 i 3 (panel patogennych mutacji punktowych w genie SNCA)693
Paracetamol w surowicy (P75)241
Paragrypa - p/c IgM i IgG230
Paracetamol jakościowo w moczu155
Parakwat jakościowo w moczu185
Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK2, PARK6, PARK7)- test MLPA (P051, P052)883
Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK2) - analiza sekwencji kodującej genu PARK22148
Choroba Parkinsona - analiza sekwencji eksonów 2-7 genu PRKN (dawniejPARK2)1098
Choroba Parkinsona - analiza sekwencji eksonów 1, 8-12 genu PRKN (dawniej PARK2) - diagnostyka uzupełniająca po procedurze PARK2-11098
Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK6) - analiza sekwencji kodującej genu PINK11452
Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK7) - analiza sekwencji kodującej genu DJ11262
Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK8) - identyfikacja mutacji p.Gly2019Ser w genie LRRK2503
Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK8) - analiza eksonów 30, 31, 34, 35, 41, 48 (panel patogennych mutacji punktowych w genie LRRK2)1149
Paroksetyna187
Wykrywanie gikogenu w szpiku
Wykrywanie DNA pasożytów jelitowych met. PCR (G.lamblia, E.histolytica, Cryptosporidium spp., B.hominis, D.fragilis, C.cayetanensis)
Parvowirus IgG WB
Parvowirus IgM WB
Mieszanka sierści i piór (PAX1) - IgE swoiste (L91)63
Chemikalia (PAX5) - IgE swoiste (L91)53
Ołów we krwi (P71)89
Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - beztlenowo (91.821/831)50
Posiew kału w kierunku Clostridioides difficile (91.821/831)59
Posiew z dolnych dróg oddechowych beztlenowo (91.821/831)59
Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (91.821/831)59
Posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo (91.821/831)59
Posiew wymazu z jamy ustnej beztlenowo (91.821/831)59
Posiew kału- beztlenowo (91.821/831)50
Posiew krwi pępowinowej - beztlenowo (91.821/831)
Posiew krwi - beztlenowo (91.821/831)-3
Ołów w moczu (P71)89
Posiew nasienia beztlenowo (91.821/831)59
Posiew wymazu z nosa - beztlenowo (91.821/831)59
Posiew ogólny beztlenowo (91.821/831)
Posiew wymazu z oka - beztlenowo (91.821/831)59
Posiew materiałów ortopedycznych – beztlenowo (91.821/831)
Posiew płynów - beztlenowo (91.821/831)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - beztlenowo (91.821/831)
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych (91.821/831)
Posiew preparatów krwiopochodnych - beztlenowo
Posiew wymazu z rany - beztlenowo (91.821/831)
Posiew ropy - beztlenowo (91.821/831)
Posiew ze skóry - beztlenowo (91.821/831)59
Posiew ze stomii - beztlenowo
Posiew z ucha zewnętrznego – beztlenowo (91.821/831)59
Posiew materiału z ucha środkowego beztlenowo (91.821/831)
Posiew tkanek, wydzielin-beztlenowo (91.821/831)
Posiew ze zmian skórnych-beztlenowo (91.821/831)59
Posiew ze zmiany trądzikowej beztlenowo (91.821/831)
Posiew ze zmian wewnętrznych-beztlenowo (91.821/831)59
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM
P/ciała p. Borellia w PMR IgM i IgG
Wykrywanie przeciwciał związanych z płytkami krwi (test imunofluorescencyjny BIFT)
P/c przeciw Campylobacter jejuni i C. coli – IgG, IgA i IgM462
P/c przeciwko Echinococcus granulosus (tasiemiec bąblowca) IgG, IgM i IgA met.IIF
Przeciwciała przeciwko wirusowi ECHO216
Przeciwciała przeciwko erytropoetynie259
Przeciwciała przeciwko interferonowi beta
P/c przeciwko infliksimabowi565
P/c p/kanałom potasowym VGKC -met.IIF117
Przeciwciała przeciwko receptorowi LGI-1172
Przeciwciała przeciw Ma-2/Ta121
Malaria – test immunochromatograficzny70
P/c przeciwko antygenom mielinowym met.IIF513
Przeciwciała przeciwko antygenom móżdżku met. IF348
P/c przeciw Mycoplasma hominis i p/Ureaplasma urealyticum IgG/IgA/IgM (jakościowo)558
P/c przeciw receptorowi NMDA137
Przeciwciała onkoneuronalne w PNS ocena swoistości 12 przeciwciał: amfifizyna, CV2, PNMA2(Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr(DNER) met. BLOT337
P/c onkoneuronalne mozaika antygenów (Hu,Ri,Yo, CV-2, PNMA2 (Ma2/Ta), amfifizyna,anty-mielina,GAD,MAG,Tr (DNER),SOX-1, AQP-4)289
P/c przeciw płytkowe (O11)117
P/c przeciw wirusowi półpaśca
P/c przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (N93)150
P/c przeciwko Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium (badanie przesiewowe – IgG i IgA łącznie) met.ELISA
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)125
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG IgG)125
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i IgG
P/c IgG przeciwko Trypanosoma cruzi (Świdrowiec amerykański)165
P/c przeciwko 21-hydroksylazie102
PROGENSA PCA3 (PCA3 score)2273
P/c przeciw receptorowi acetylocholiny224
P/c przeciw metaloproteinazie ADAMTS-13623
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGG w surowicy (F05)59
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGM w surowicy (F07)59
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGG i IGM w surowicy (F09)89
Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej89
Przeciwciała przeciwko receptorowi AMPA-1141
Przeciwciała przeciwko receptorowi AMPA-2141
P/c przeciw retikulinie (ARA) (O17)208
Pakiet Life - Cardio-vascular
P/c przeciw Aspergillus (W09)89
Bąblowica (Echinococcus multilocularis) - p/c EM2 (X05)361
Bąblowica (Echinococcus) - p/c IgG met. Western-Blot (X05)391
Bąblowica (Echinococcus) - p/c met. ELISA (X05)142
P/c przeciw Bartonella sp. (B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii subsp. berkhoffi, B. vinsonii subsp. arupensis) w klasie IgG met. ELISA609
CBFB-MYH11 (RT-PCR + nested PCR)
Przeciwciała przeciwko receptorowi CASPR2172
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (N71)150
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) (N66)95
P/c przeciw Entamoeba histolytica w klasie IgG i IgM391
Przeciwciała przeciwko receptorowi GABA141
P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego)187
P/c przeciw gangliozydowe met. IB (GM1, GD1b, GQ1b) w klasie IgG391
P/c przeciw gangliozydowe met. IB (GM1, GD1b, GQ1b) w klasie IgM391
Oznaczanie na płytkach krwi antygenu z układu HPA-1
CHROM
P/c przeciw jąderkowe
P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych109
P/c przeciw Klebsiella pneumoniae
P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA)109
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (N97)117
P/c przeciw komórkom jąder Leydiga (IIF)218
P/c przeciw antygenom łożyska198
P/c przeciw białku zasadowemu mieliny221
P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91)96
Pakiet urogenitalny 6 patogenów: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo
P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji109
P/c przeciwko nukleosomom121
P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym109
Pakiet SARS-CoV-2, wirus grypy A, B, RSV - badanie genetyczne metodą real time RT-PCR487
Fencyklidyna109
Parwowirus B19 p/c klasy IgG137
Parwowirus B19 p/c klasy IgM137
Parwowirus B19  - p/c IgM i IgG (F35)241
P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgA122
Przeciwciała przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgA i  klasie IgG
P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgG83
P/c przeciwpłytkowe heparyno-zależne przeciw kompleksowi heparyna-PF41489
Malaria - p/c IgG + IgM259
P/c przeciw komórkom szpiczaka109
P/c przeciw plemnikowe129
P/c przeciw wirusowi Polio874
P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr)204
Badanie w kier. Chlamydiae pneumoniae met.PCR301
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis metodą Real Time-PCR (S79)86
P/c przeciwko receptorowi insuliny128
P/c przeciw sercowe klasy IgG (N95)180
P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA/LP) met. ELISA172
P/c przeciw komórkom ślinianek83
P/c przeciw SOX-1
Prokalcytonina PCT (N58)230
P/c przeciw pneumokokom (PCV-13) IgG204
P/c przeciw pneumokokom (PCV-13) IgM204
P/c przeciw kanałom wapniowym typu PQ i N273
P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99)204
HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) (V58)142
Profil cytokin TH1/TH2/TH17436
Profil cytokin stanu zapalnego - IL-1beta , IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-alfa326
P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki117
P/c przeciw Zink-4
Pallad289
Analiza 11 mutacji w eksonie 18 genu PDGFRA pod kątem terapii celowanej
Badanie ekspresji cząsteczki PD-L1 na komórkach nowotworowych i immunologicznych w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (oraz innych chorób nowotworowych)481
Pakiet Life - Dno oka
E2A-PBX1 (met. RT-PCR + nested PCR)
Pakiet elektrolitów: K, Na, Cl
Zespół Pendreda - panel NGS: geny FOXI1, SLC26A42780
Białko powiązane z parathormonem
Zespół Perrault - panel NGS: geny CLPP, HARS2, LARS2, HSD17B42780
Perazyna187
Metabolit spożycia alkoholu PETH - fosfatydyloetanol metodą LC-MS210
Ocena agregacji płytek EPI (pomiar automatyczny PFA-100 COL/EPI)142
Zespół Pfeiffera typ I - analiza sekwencji eksonu 7, w tym identyfikacja mutacji p.Pro252Arg w genie FGFR1491
Zespół Pfeiffera/Crouzona - analiza sekwencji eksonów 7 i 8 (8 i 10). Identyfikacja najczęstszych mutacji) w genie FGFR2668
Fosfofruktokinaza (PFK)693
Pakiet Life - Gastroprofil
Kinaza fosfoglicerynianowa (PGK)
Pakiet Life - Gastroprofil lite
Pakiet Life - Gastroprofil rozszerzony
Metabolizm klopidogrelu - genotypowanie CYP2C19690
Genetyczny panel NOSICIELSTWO - badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach1603
Genetyczny panel ODŻYWIANIE - badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach1441
Metabolizm statyn - genotypowanie genu SLCO1B1690
Metabolizm tamoksyfenu - genotypowanie genów biorących udział w metabolizmie tamoksyfenu1441
Genetyczny panel ZAPOBIEGAJ - badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach1441
Oznaczenie pH krwi pępowinowej
PH w płynie dializacyjnym
PH w kale biegunkowym
PH w moczu (A01)
PH w PMR
PH w płynie stawowym
Phadiatop met. Uni CAP. (PHAD) (L91)65
Krzywica fosfatemiczna sprzężona z X - analiza sekwencji eksonów 1, 7-9, 15, 17, 21 i 22 genu PHEX1958
Fenobarbital (T25)137
PIELOGRAFIA - badanie układu moczowego
Oznaczenie koncentracji pierwiastków w włosie197
Pojemność antyoksydacyjna ImAnOx190
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP)197
Pipamperon187
Kwas pirogronowy (N37)
Badanie płynu z jam ciała (A05)
Płyn z jamy ciała (pakiet)
Płyn z jamy ciała (Poznan)
PJC-K - pakiet
Płyn z jamy ciała (Koszalin)
Badanie rozmazu płynu z jam ciała (mikroskopowo) (A05)
Płyn z jam ciała (pakiet)
Badanie PJC - pakiet Lublin (A05)
Płyn z jam ciała (Siedlce)
P/c. p. Jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2)
Panel jelitowy (PCZETRZ, A-NAJEG, ASCA-AG, PANCA)
Pakiet - AFP, PAPP-A, F-BHCG
Pakiet AKAR-G + AKAR-M
Badanie na nosicielstwo patogenów alarmowych pakiet
Patogeny alarmowe - pakiet (Szpital Siedlce)
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - pakiet
Pakiet CANCA+PANCA
Monitoring diety bezglutenowej129
Panel biegunka poantybiotykowa ( do 8 tyg. po zakończeniu antybiotykoterapii) w kale - 3 badania
Pakiet p/c p/błonie podstawowej kłębuszków nerkowych i błonie pęcherzyków płucnych (A-PECHP+AGBM)
Pakiet celiakii (ENDO-A+PC-TGAG+PC-TGAA+AGLI-G+AGLI-A+ENDO-G)
P/ciała Chlamydia pneumoniae IgM+IgG
P/ciała Chlamydia trachomatis IgM+IgG
Pakiet przeciwciała COVID-19177
Pakiet - posiew z dolnych dróg oddechowych tlenowo i beztlenowo
Dla Dzieci
Sporty Drużynowe
Pakiet ENDO-A+ENDO-G
Fitness
Pakiet FRUTI
Pakiet Ginekologiczny (Kielce)
HIIT
P/ciała p.wirusowi opryszki HSV IgG i IgM
Pakiet jelitowo-żołądkowy (PCKOMOK+A-NAJEG+PCWTR+PANCA+ASCA-AG+CANCA)
Pakiet skryning substancji psychoaktywnych (108 związków) z badaniem fałszowania moczu
Pakiet metale ciężkie podstawowy297
Pakiet metale ciężkie rozszerzony458
P/ciała Mycoplasma pneumoniae IgM+IgG
Pakiet naczyniowy (ANA+PANCA+CANCA+AECA)
Pakiet nerkowy (DS-DNA+PANCA+CACNA)
Pakiet podstawowy NOVUM62,1
Pakiet rozszerzony NOVUM188,8
Pakiet zatrucia ołowiem307
Panel patogeny jelitowe dorośli i dzieci starsze w kale (5 badań)
Panel patogeny jelitowe u dzieci do 3 r.ż w kale (6 badań)
Pakiet środowisko pracy617
Pakiet FPSA/TPSA
Regeneracja
Pakiet p/ciała sercowe
Siła
Pakiet PC-TGAA+PC-TGAG
Pakiet tocznia (LA+PROFANA+ANCA-F+B2GLIKO+B2GLIKA)
P/ciała p. komórkom i wyspom trzustkowym razem
Sporty Walki
Pakiet wątrobowy (ANA-ENA+AMA+PCMG+LKM+PCKOHEP+A-KANZ)
Intensyfikacja wysiłku
Wytrzymałość
Pakiet 1 BioResarch Group
Pakiet 2 BioReasarch Group
Pakiet Alergia Mieszany (Laboratoria Przygoda)
ALERGIA NA MLEKO KROWIE187,4
Pakiet Alergia Pokarmowy (Laboratoria Przygoda)
Pakiet alergiczny mieszany264
Pakiet alergiczny pokarmowy264
Pakiet Alergia Wziewny (Laboratoria Przygoda)
ALERGIA WEWNĄTRZDOMOWA377,8
ALERGIA NA JAJO KURZE235
Pakiet zaburzenia płodności dla kobiet podstawowy
Pakiet Anemia (Laboratoria Przygoda)
PAKIET anemii
Pakiet anemii120
PAKIET anemii rozszerzony220
Pakiet antykoncepcja hormonalna119
Pakiet kobiety aktywnej
Pakiet kardiologiczny - ZOZ
Pakiet dla kobiet w ciąży (ARIES)
Pakiet badań podstawowych
Pakiet badań podstawowych55
Pakiet badań podstawowych rozszerzony93
Pakiet Bioresearch - Screening Kobiety
Pakiet Bioresearch - Screening Mężczyźni
Pakiet Bioresearch - Dzień 3
Borelioza - pakiet przesiewowy104
Borelioza - pakiet potwierdzenia310
Pakiet Bioresearch - Dzień 7 Kobiety
Pakiet Bioresearch - Dzień 7 Mężczyźni
Pakiet Bioresearch - Dzień 3
Pakiet Bioresearch - Farmakodynamika
Pakiet Bioresearch - Farmakodynamika 2
Pakiet Bioresearch - Farmakodynamika 3
Pakiet Bioresearch - Farmakodynamika 4
Pakiet Bioresearch - Screening Kobiety
Pakiet Bioresearch - Screening Mężczyźni
Pakiet trawienny rozszerzony
Pakiet - choroby przenoszone drogą płciową - podstawowy305
Pakiet - choroby przenoszone drogą płciową - rozszerzony479
Pakiet Ciąża (Kielce)
Pakiet przed ciążą podstawowy
Pakiet kobiety ciężarnej
Pakiet kobiety w ciązy KOMPLEKSOWY
Pakiet kobiety w ciąży536
Pakiet kobiety w ciąży rozszerzony.674
Pakiet Cukrzyca (Laboratoria Przygoda)
Diagnostyka stanu przedcukrzycowego129
Pakiet dietetyczny
PAKIET kontrola diety wegetariańskiej110
PAKIET kontrola diety wegetariańskiej rozszerzony378
Pakiet stanu zapalnego jelit465
Pakiet trawienny podstawowy
Pakiet dziecko (Kielce)
Pakiet małego dziecka
Pakiet małego dziecka201
Pakiet małego dziecka rozszerzony
Pakiet małego dziecka rozszerzony246
Pakiet elektrolitów70
Pakiet rekreacja i fitness podstawowy186
Pakiet rekreacja i fitness rozszerzony316
Pakiet Fresenius
Test obciążenia 75 g glukozy + Odczyn Coombsa + Toksoplazmoza IgM
Pakiet Generali
FSH + testosteron
INR+ Aspat + Alat
PAKIET Glutenowy226
Morfologia + HBs Ag +HIV + HCV+ WR
Morfologia + HBs Ag +HIV
Morfologia + Odczyn Coombsa
Morfologia+ Grupa krwi i Rh
Prolaktyna+ progesteron + testosteron
Prolaktyna+ progesteron + testosteron+ LH
Grupa krwi i Rh + Odczyn Coombsa +morfologia +glukoza +WR + HIV + HCV+ Toksoplazmoza IgG, IgM, Różyczka IgM
Mocznik + kreatynina+ kwas moczowy+ białko całkowite
Human Biome - pakiet bakteriologia
Human Biome - pakiet
Pakiet Hormonalny Kobiet (Laboratoria Przygoda)
Pakiet hormony kobiece podstawowy95
Pakiet hormony kobiece rozszerzony283
Pakiet hormony męskie podstawowy95
Pakiet hormony męskie rozszerzony132
Pakiet krzywa insulinowa
INSULINOOPORNOŚĆ - PLUS488
Pakiet jady owadów274
Pakiet Kości (Laboratoria Przygoda)
Pakiet problemy kardiologiczne
Pakiet dla kobiet w ciąży (Laboratoria Przygoda)
Pakiet dla dojrzałych kobiet (Laboratoria Przygoda)
Pakiet kobiety
Pakiet kobiety 40+ rozszerzony
Pakiet kobiety 40 +302
Pakiet kobiety264
Pakiet kobiety ROZSZERZONY
Pakiet osteoporozy
Pakiet kobiety 40 +
PAKIET Cytologia płynna LBC + oraz wykrywanie Chlamydia trachomatis - met. Real Time-PCR (gotówka)152
PAKIET Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysokonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR (gotówka)257
PAKIET Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (gotówka)187
PAKIET Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR (gotówka)296
Pakiet Kobieta Life (1/2)
Pakiet Kobieta Life (2/2)
Pakiet Life - pakiet badawczy 1
Pakiet Life - pakiet badawczy 2
Pakiet Life - pakiet badawczy 3
Pakiet lipidogram EXTRA48
Pakiet lipidogram PLUS125
Pakiet lipidogram rozszerzony278
Pakiet Mężczyzny Dojrzałego (Laboratoria Przygoda)
Pakiet dla mężczyzn biała sobota (Kielce)
Pakiet mężczyzny 40+ rozszerzony
Pakiet mężczyzny 40 +245
Pakiet mężczyzny202
Pakiet metaboliczny
Pakiet metaboliczny kompleksowy270
Pakiet metaboliczny podstawowy
Pakiet kobiety ROZSZERZONY
Pakiet miastenii (PCMG+PCACETY)
Pakiet oceny ryzyka miażdżycy
Pakiet mikrobiologiczny podstawowy (Laboratoria Przygoda)
Pakiet mikrobiologiczny rozszerzony (Laboratoria Przygoda)
Pakiet Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia 1- lipidogram+glukoza41
Pakiet Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia 2- lipidogram+glukoza+kwas moczowy+kreatynina.47
Pakiet Morfologia z rozmazem mikroskopowym (gotówka)20
Pakiet mężczyzny 40 +
Pakiet cera nastolatka229
Pakiet anemii
Pakiet Nerki (Laboratoria Przygoda)
Pakiet nerkowy97
Nieżyt nosa u dzieci – pakiet alergenów400,2
Pakiet dla dziecka NOVUM136
Pakiet zakażeń NOVUM75,6
Pakiet zdrowe jelita NOVUM95
Pakiet zakażeń rozszerzony NOVUM156
Nutrimed - pakiet
Pakiet Life - Kobieta 1
Pakiet Life - Kobieta 2
Pakiet Life - Panel kobieta
Pakiet alergiczny oddechowy264
Odporność224
SKUTECZNE ODCZULANIE CHWASTY206
SKUTECZNE ODCZULANIE PYŁKI DRZEW102
SKUTECZNE ODCZULANIE PYŁKI TRAW102
Odporność Plus348
Odporność Rozszerzony504
Panel ogólny - biała sobota (Kielce)
Pakiet ogólny
Pakiet ogólny175
Pakiet ogólny
Pakiet ogólny rozszerzony
Pakiet osteoporozy132
Pakiet osteoporozy rozszerzony185
Pakiet Podstawowy (Laboratoria Przygoda)
Pakiet planujących ciążę (Laboratoria Przygoda)
Pakiet kobiety przed ciążą465
Pakiet kobiety planującej ciążę
Pakiet pediatryczny (Laboratoria Przygoda)
Pakiet podstawowy - diagnostyka autyzmu (gotówka)187
Pakiet przed ciążą KOMPLEKSOWY
Pakiet przed zabiegiem (Laboratoria Przygoda)
Pakiet przygotowania do zabiegu
Panel przed zabiegiem operacyjnym - nosicielstwo S.aureus (3 badania)
Pakiet przed ciążą rozszerzony
Pakiet Reumatologiczny (Laboratoria Przygoda)
Pakiet reumatyczny rozszerzony
Pakiet reumatyczny podstawowy
Pakiet reumatyczny rozszerzony273
Pakiet reumatyczny120
Pakiet Rozszerzony (Laboratoria Przygoda)
Pakiet - SERCE POD KONTROLĄ293
Pakiet sercowy (TROP-I)
Pakiet sercowy TROP-T
Pakiet STRES - HORMONY KOBIECE PODSTAWOWY240
Pakiet STRES - HORMONY KOBIECE PLUS389
Pakiet STRES - HORMONY KOBIECE ROZSZERZONY474
Pakiet STRES - HORMONY MĘSKIE PODSTAWOWY245
Pakiet STRES - HORMONY MĘSKIE PLUS396
Pakiet STRES - HORMONY MĘSKIE ROZSZERZONY484
Pakiet p/c p.komórkom wątroby – Skarżysko
Panel wątrobowy – Skarżysko
Panel jelitowy – Skarżysko
Panel wątrobowy pełny – Skarżysko
PAKIET STRES - NIEDOBORY W DIECIE PODSTAWOWY434
PAKIET STRES - NIEDOBORY W DIECIE PLUS797
PAKIET STRES - NIEDOBORY W DIECIE ROZSZERZONY1018
Pakiet sercowy podstawowy (Laboratoria Przygoda)
Pakiet - SERCE POD KONTROLĄ KOMPLEKSOWY360
Pakiet sportowcy podstawowy294
Pakiet sportowcy rozszerzony503
PAKIET STRES PODSTAWOWY STAN ZDROWIA187
PAKIET STRES KOMPLEKSOWY1514
Pakiet STRES ROZSZERZONY580
PAKIET STRES415
Pakiet Tarczycowy (Kielce)
Pakiet Antykoncepcja hormonalna ROZSZERZONY333
Pakiet Tarczyca (Laboratoria Przygoda)
Pakiet tarczycowy przesiewowy i dla kobiet w ciąży62
Pakiet tarczycowy plus577
Pakiet tarczycowy94
Pakiet tarczycowy rozszerzony197
Pakiet COVID 19 - badania uzupełniające118
Pakiet COVID 19 - choroby współistniejące95
Pakiet glutenowy rozszerzony483
Insulinooporność - pakiet podstawowy228
INSULINOOPORNOŚĆ - pakiet kompleksowy932
INSULINOOPORNOŚĆ - pakiet rozszerzony826
Pakiet - Krzywa cukrowa i insulinowa162
Pakiet - Krzywa cukrowa i insulinowa Plus166
Pakiet - Krzywa cukrowa Plus41
Pakiet - Krzywa cukrowa37
Pakiet METYLACJA rozszerzony604
Pakiet METYLACJA338
Pakiet trzustkowy rozszerzony116
Pakiet trzustkowy64
Pakiet trzustkowy
Pakiet - Wskaźnik insulinooporności59
Fenyloketonuria (PKU) - test MLPA (P055)3645
Pakiet wątrobowy92
Pakiet Wątrobowy (Laboratoria Przygoda)
Pakiet wątrobowy rozszerzony160
Pakiet wątrobowy
Pakiet kobiety w ciąży
Pakiet zakażny wirusowy - diagnostyka autyzmu (gotówka)617
Witaminy - podstawowy294
Witaminy - ROZSZERZONY747
Pakiet wspomaganego rozrodu kobieta (Przygoda Płock)
Pakiet wspomaganego rozrodu mężczyzna (Przygoda Płock)
Pakiet zakaźny - diagnostyka autyzmu (gotówka)1922
Pakiet przed zabiegiem rozszerzony
Pakiet zakażenia (Laboratoria Przygoda)
PAKIET zdrowe jelita
Pakiet zdrowe jelita.137
Pakiet hormony – Żelazna
Pakiet zaburzenia płodności dla kobiet rozszerzony
Pakiet zaburzenia płodności dla mężczyzn podstawowy
Pakiet zaburzenia płodności dla mężczyzn rozszerzony
Pakiet standardowych badań (Ostrołęka)
Panel HCV badanie ilościowe + genotypowanie (ZOZ Dębica)
Pakiet kompleksowy (morfologia, glukoza, cholesterol całkowity, analiza moczu)
Panel nerkowy: mocznik, kreatynina, kwas moczowy
Panel podstawowy: morfologia, mocz badanie ogólne
Pakiet podstawowy (OB., morfologia, analiza moczu)
Płuco rolnika288
Panel tarczycowy (TSH, FT3, FT4)
Pakiet Próby wątrobowe (białko całkowite, bilirubina, ALT, AST)
Wykrywanie DNA Plasmodium spp.
Wykrywanie DNA Plasmodium falciparum477
P/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2142
Platyna289
Plazminogen (G79)129
Badanie na obecność plemników (mocz, wymaz)
Pleocytoza w płynie dializacyjnym
Pleocytoza w płynie stawowym
Łożyskowy czynnik wzrostu206
Panel HBV badanie ilościowe + lekopornośc entekawir (ZOZ Dębica)
Panel HBV badanie ilościowe + lekooporność YMDD (ZOZ Dębica)
Wykrywanie DNA Plasmodium malariae477
Wykrywanie DNA Plasmodium ovale477
Choroba Pelizaeusa-Merzbachera (PLP) - test MLPA (P022)756
Choroba Pelizaeusa-Merzbachera (PLP) - analiza sekwencji kodującej genu PLP11262
Badanie osadu w płynie stawowym (A05)
Badanie ogólne płynu stawowego (pakiet)
Badanie ogólne płynu stawowego (A05)
Wykrywanie DNA Plasmodium vivax477
Płytki krwi - liczba (C66)20
Pakiet Life - Mel life
Pakiet Life - Mężczyzna 1
Pakiet Life - Mężczyzna 2
Pakiet Life - Panel mężczyzna
P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA)
Pakiet Mężczyzna Life (1/2)
Pakiet Mężczyzna Life (2/2)
MLL-AFF1 (met. RT-PCR + nested PCR)
PML-RARA (met. RT-PCR)
Pakiet Life - Anti-ageing
Pakiet Life - Mel monitor
Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego (A03)
Badania ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego (A03)
Badania płynu mózgowo-rdzeniowego (A03)
Badania ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego
Wykrywanie antygenów rozpuszczalnych – test lateksowy
Płyn mózgowo-rdzeniowy - test lateksowy
Badanie rozmazu PMR (A03)
PMR-PAK
Badanie PMR - pakiet Lublin DSK
Badanie PMR - pakiet lublin (A03)
PMR Pakiet (Siedlce)
Immunoglobulina IgG w PMR (L93)
Immunoglobulina IgM w PMR (L95)
Pakiet Life - Mel serologia
Panel alergenów atopowych (L91)
Panel alergenów pediatryczny / mieszanych - metodą chemiluminescencji (L91)
Panel alergenów mieszany
Panel alergenów pokarmowych - metodą chemiluminescencji (L91)
Panel alergenów pediatryczny / mieszanych (L91)
Panel alergenów pokarmowy- mąka i mięso (10 alergenów)
Panel alergenów pokarmowy-nabiał i orzechy (10 alergenów)
Panel alergenów pokarmowy-owoce (10 alergenów)
Panel alergenów pokarmowych - pełny (L91)
Panel alergenów pokarmowych - 9 alergenów (L91)181
Panel alergenów pokarmowy- warzywa (10 alergenów)
Panel alergenów wziewnych - Panel alergenów pokarmowych - metodą chemiluminescencji (L91)
Panel wątrobowy (Kielce)
Panel alergenów wziewny-drzewa (10 alergenów)
Panel alergenów wziewny-alergeny domowe (10 alergenów)
Panel alergenów wziewny-trawy i chwasty(10 alergenów)
Panel alergenów wziewny-zwierzęta (10 alergenów)
Panel alergenów wziewnych - pełny (L91)
Panel alergenów wziewnych - 9 alergenów (L91)181
Panel alergenów wziewnych I - 10 alergenów metodą Polycheck124
Panel alergenów wziewnych II - 10 alergenów metodą Polycheck124
Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polycheck (L91)124
Panel alergenów pokarmowych IV - 10 alergenów metodą Polycheck124
Panel alveolitis allergica (dzieci)377
Panel alveolitis allergica (dorośli)377
Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów metodą Polycheck (L91)196
Panel alergenów atopowych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91)196
Panel alergenów atopowych - 30 alergenów metodą Polycheck (L91)217
Panel Celiakia IgA-metodą Polycheck142
Panel Celiakia IgG-metodą Polycheck142
Wykrywanie DNA Pneumocystis jiroveci metodą Real Time-PCR136
Ilościowe oznaczanie DNA Pneumocystis jiroveci metodą Real Time-PCR
Pneumopanel 1 bakteryjny
Pneumopanel 2 wirusowy + M.pneumoniae
Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF204
Profil: Pneumopanel bakterie/wirusy/Pneumocystis
Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polycheck (L91)116
Panel alergenów Mleka - 5 alergenów mleka + gluten metodą Polycheck (L91)111
Panel białek mleka - 6 alergenów141
P/c. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF
Panel alergenów pediatrycznych -20 alergenów metodą Polycheck (L91)186
Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91)186
Panel alergenów pokarmowych - 30 alergenów metodą Polycheck217
Panel rekombinantów pyłków - 6 alergenów met. Polycheck (L91)116
Panel alergenów Rheuma plus - 12 alergenów metodą Polycheck
Panel alergenów wziewnych III - 10 alergenów metodą Polycheck (L91)124
Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91)186
Panel alergenów wziewnych - 30 alergenów metodą Polycheck217
Posiew wymaz ze skóry rąk met.odciskową (91.821/831)
Kontrola czystości powierzchni – badanie ukierunkowane z identyfikacją – met. Odciskowa (91.821/831)
Kontrola czystości powierzchni – met. odciskowa (91.821/831)29
Dopłata do pobranie w domu pacjenta poza miastem
Dopłata do pobrania10
Pobranie krwi do badań genetycznych16
Pobranie ginekologiczne
Pobranie zewnętrzne
Panel Biochemiczny PLUS - POCT (szybka diagnostyka )283
Panel Biochemiczny POCT (szybka diagnostyka )207
Biocenoza – ocena stopnia czystości pochwy47
Panel Ogólnego Stanu Zdrowia PLUS - POCT (szybka diagnostyka)345
Panel Ogólnego Stanu Zdrowia POCT (szybka diagnostyka)258
Panel Lipidowy - POCT (szybka diagnostyka)191
Panel Lipidowy - POCT (szybka diagnostyka )149
Panel Wątrobowy - POCT (szybka diagnostyka)198
Panel Wątrobowy - POCT (szybka diagnostyka )155
Dopłata za pojemnik
Dziedziczna polipowatość jelita grubego (FAP, MAP, polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4 z wykorzystaniem NGS3792
Pakiet Odżywianie Life
POLIO - typowanie wirusa579
Pakiet badań do projektu Polsenior2
Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry)
Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w suchej kropli krwi)
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać dystroficzna łącząca i prosta - test MLPA (P415 i/lub P416)946
Nawracające poronienia - identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA5439
Porfobilinogen (N43)
Badanie genetyczne kosmówki z poronienia metodą Rapid-FISH (chromosomy 13, 16, 18, 21, 22, X i Y1427
Porfiryny w erytrocytach (N41)507
Porfiryny metodą ilościową (N41)434
Porfiryny w osoczu (widmo fluorescencji) (N41)113
Porfiryny w kale ilościowo80
Porada Lekarska 1
Porada Lekarska 2
Porada Lekarska 3
Porada Lekarska 4
Porada Lekarska 5
Porada Lekarska 6
Porada Lekarska 7
Badanie genetyczne kosmówki z poronienia metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH)2307
Badanie DNA poronionego płodu w celu identyfikacji płci z wykorzystaniem markerów genetycznych genów AMGX, AMGY i SRY525
Badanie gentyczne kosmówki z poronienia metodą rapid FISH1097
Elektroforeza białek moczu (I79)125
Posiew Vitek (78)
Posiew ogólny beztlenowce (78)
Wykrywanie peroksydazy w szpiku
Pozostałości trawienia161
Panel Neuroprzekaźników podstawowy437
Pakiet po infekcji COVID - podstawowy106
PML-RARA (met. RT-PCR + nested PCR)
Produkty peroksydacji lipidów PeroX190
Pakiet Life - Panel przedoperacyjny
Pakiet Life - Panel przedoperacyjny-kwal
Badanie mykologiczne preparat bezposredni (91.891)
Panel Neuroprzekaźników rozszerzony1152
Pakiet po infekcji COVID - rozszerzony222
Próba Sulkowitza
Próba zgodności - krzyżówka (E20)
Alloprzeciwciała limfotoksyczne - PRA- CDC
Pramolan (opipramol)172
Test potwierdzający prawidłowość pobrania8
Prazepam187
Produkcja energii (cykl kwasu cytrynowego)491
Preparaty bakteriologiczne (91.891)
Badanię prenatalne pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni - SMA (badanie metodą MLPA)
Prealbumina (N47)92
Preeklampsja- predykcja wystąpienia
Pregabalina187
Preparat
Preparat TB
Porfiria - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu PPOX1768
Porfiria - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu CPOX1515
Porfiria - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu HMBS1515
Progesteron (N55)45
Wykrywanie RNA wirusa Parainfluenza metodą Real Time - PCR, jakościowo143
Test Prisca podwójny
Test Prisca podwójny (wykonywane na aparcie Kryptor)
Test Prisca potrójny
Prolaktyna (PRL) (N59)45
Prolaktyna (PRL) test MTC
Test obciążenia MTC 0/60
Test obciążenia MTC 0/120
Test obciążenia MTC 0/30/60
Test obciążenia MTC 0/60/120
Próba Mayera73
Rozszerzony panel niepłodność żeńskiej - protrombina (20210G>A), czynnik V (G1601A), CFTR (dele2,3, delF508), MTHFR (C677T, A1298C)
Rozszerzony panel niepłodności męskiej - AZF (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk wg EMQN), CFTR (dele2,3, delF508)
Peptyd uwalniający gastrynę pro-GRP427
Proinsulina (N57)224
Próbka
Próbka TB
Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS)507
PROFIL ANA/ENA BLOT (Profil podstawowy)
Profil ENA
Profil A (Koszalin)
Progeria - Analiza najczęstszych mutacji w genie LMNA567
Propoksyfenn jakościowo w moczu137
Prokolagen typu III150
Prometazyna187
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp, oraz wykrywanie DNA i genotypowanie 37 typów wirusa HPV365
Propafenon226
Proteinogram pakiet
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79)45
Elektroforeza białek płynu mózg.-rdzeń. (I79)
Pakiet - próby wątrobowe
Prymidon (T53)142
Przebieg pracy
Predyspozycja dla kobiet (bad. przesiewowe)-rodzinna postać nowotworów piersi, jajnika, jel. grubego, tarczycy, płuca, nerki, czerniaka (najczęstsze mutacje w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN i CDKN2A)1895
Predyspozycja dla mężczyzn (bad. przesiewowe) - rodzinna postać nowotworów prostaty,piersi,jel. grubego,tarczycy,płuca,nerki,czerniaka(najczęstsze mutacje w genach BRCA1/2,CHEK2,NBN,HOXB13,CDKN2A)1895
Analiza serologiczna reakcji poprzetoczeniowej
P/c przeciwko Schistosoma mansoni IgG (Przywra) (X27)361
SIL-TAL1(met. RT-PCR + nested PCR)
Pakiet Life - Panel sportowca kobieta
Pakiet Life - Panel sportowca mężczyzna
Zespół złuszczania skóry (PSS) - analiza sekwencji kodującej genu CDSN946
Monitorowanie terapii lekami: psychostymulanty LC-MS/MS361
Screening substancji psychoaktywnych-1 (57 związków), LC-MS/MS433
Screening Substancji psychoaktywnych-2 (60 związków), LC/MS/MS433
Skryning narkotyków w moczu289
Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21)16
Wykrywanie przeciwciał odpornościowych PTA
Pośredni Test Antyglobulinowy, PTA-miano (E05)158
TEL-AML1 (met. RT-PCR + nested PCR)
Parathormon PTH (N30)56
Pakiet Parathormon INTACT ( PTH + Ca)
Parathormon INTACT ( PTH + Ca)
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i nabłonkowi jelita grubego
P/c przeciw wirusowi Puumala (PUUV) IgG96
PVX
Pakiet wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM)
Zespół Prader-Williego (PWS) - analiza mikrosatelitów (chromosom 15q)1515
Zespół Prader-Williego (PWS) - Test MS-MLPA (ME028) - analia metylacji oraz delecji/duplikacji regionu PWS/AS1136
Zespół Prader-Williego (PWS) - Test metylacji (chromosom 15)693
Pseudoxanthoma elasticum (PXE)- Badanie wybranych regionów genu ABCC6 - I etap1478
Pylori Agar
Pyralgina (metamizol)142
Pyrylinks - D (K53)150
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa odry w ramach projektu PZH-WHO (obsługa techniczna)
QIASURE-Wykrywanie metylowanych regionów promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir124-2492
Wczesna diagnostyka boreliozy447
Rabat pakietu kardiologicznego
Rabat do pakietu dla dzieci
Rabat od pakietu dla kobiet
Rabat do pakietu dla mężczyzn
Rabat do pakietu ogólnego
Rabat do pakietu podstawowego (-15%)
Rabat do pakietu rozszerzonego (-15%)
Rabat do pakietu wątrobowego Chełm
RA
Rabat do pakietu PKBZAAU
Rabat do pakietu PKBPDAU
Rabat do pakietu JONO-P
Rabat Pakiet Kardiologiczny - ZOZ
Rabat Pak. ogólny dla kobiet z markerem nowotworowym
Rabat do pakietu PAK-LIP
Rabat Pak.ogólny dla mężczyzn z markerem nowotworowym
Rabat do pakietu PAK-MOR
Rabat do pakietu PKSTOKS
Rabat do pakietu PKBWIRA
P/c przeciw wściekliźnie Rabies291
Wykrywanie wirusów: Adenovirus, Rotavirus, Norovirus (jakościowo)
Rapamycyna256
Rapamycyna met. LC-MS/MS216
57. Zgłoszenie w raporcie
RASopatie - panel NGS: 20 genów2401
Siatkówczak - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu RB1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji3223
Białko wiążące retinol (I85)59
Próba zgodności do RCKIK
Przeciwciała odpornościowe do RCKIK
Grupa krwi do RCKIK
Identyfikacja p/c odpornościowych (80)289
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna recesywna (RDEB) - analiza pozostałych eksonów genu COL7A1, drugi etap diagnostyki3286
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna, recesywna (RDEB) - analiza eksonów: 3-6, 16-20, 40-43, 55-59, 73-75, 92-94, 106-109 genu COL7A11515
Reboksetyna187
Reduktaza methemoglobiny489
Choroba Refsum - Analiza sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH, wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
Renina w osoczu (O27)165
Test RESIST
Panel oddechowy. Wykrywanie materiału genetycznego 21 patogenów dróg oddechowych metodą Real Time-PCR448
Rak rdzeniasty tarczycy - analiza sekwencji eksonów 10, 11,13, 14, 15 i 16 genu RET1073
Oznaczanie odsetka retikulocytów (C69)21
Zespół Retta - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MECP2693
Rezerwa materiału biologicznego
Czynnik reumatoidalny RF IgA (K21)187
Czynnik reumatoidalny RF IgG (K21)84
Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21)84
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21)36
Czynnik reumatoidalny (RF) - latex (K21)14
Czynnik reumatoidalny RF (total) (K21)
P/c anty Rh
Genotypowanie RHD i RHCE*c/C lub RHCE*E płodu z krwi matki z przeciwciałami anty-D+C lub -c lub -E1888
Wykrywanie RNA Rhinowirusa metodą Real Time - PCR, jakościowo143
Indeks Rosnera (RI)
Ribosomal RNP
Risperidon jakościowo w moczu185
Rispolept (rysperydon)
Równowaga kwasowo-zasadowa (O29)23
Równowaga kwasowo-zasadowa Na K (O29)
RKZ-Pakiet
RKZ POCT
Równowaga kwasowo-zasadowa Na K Gluk (O29)
Równowaga kwasowo-zasadowa Na K Hct Ca++ (O29)
Rybia łuska sprzężona z chromosomem X - test MLPA (P160)946
Wykrywanie materiału genetycznego rotawirusa, norowirusa oraz astrowirusa176
RNP-70k
RNP-A
RNP-C
Rodanki - badanie ilościowe w krwi165
Rodanki jakościowo w moczu
Badanie rearanżacji genu ROS1 metodą FISH756
Wykrywanie RNA Rotawirusa metodą Real Time - PCR, jakościowo
Badanie w kierunku rotawirusów (F36)
Badanie w kierunku rotawirusów (F36)
Zespół Rothmunda- Thomsona- Analiza wybranych fragmentów genu RECQL4 - I etap diagnostyki624
Zespół Rothmunda- Thomsona- Analiza wybranych fragmentów genu RECQL4 - II etap diagnostyki737
Zespół Rothmunda- Thomsona- Analiza wybranych fragmentów genu RECQL4 - III etap diagnostyki737
Test rozetowy E - całkowity i po aktywacji 24h
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32)11
Rozpuszczalniki organiczne - badanie jakościowe w krwi,230
Silver-Russel, zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA
Zespół Rubinsteina-Taybiego - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CREBBP z wykorzystaniem NGS3792
Wykrywanie antygenu RSV z wymazu109
RSV - p/c IgG (V16)172
RSV - p/c IgM (V17)204
Wykrywanie RNA wirusa RSV metodą Real Time PCR143
Odwrotna trójjodotyronina (O53)204
RTG zatok PA
RTG twarzoczaszki półosiowe/ celowane na potylicę
RTG wyrostków sutkowatych 3 zdj.
RTG zęba obrotnika 1 zdj.
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne
RTG kręgosłupa szyjnego boczne + skosy 3 zdj.
RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + boczne
RTG kości krzyżowej AP +boczne
RTG kości ogonowej AP+boczne
RTG skośne kręgosłupa
RTG czaszki PA + boczne
RTG celowane kręgosłupa
RTG czynnościowe kręgosłupa 2 zdj. szyjny/lędźwiowy
RTG kręgosłupa w kierunku skoliozy 2 zdj.
RTG stawów krzyżowo - biodrowych AP (+osiowe)
RTG spojenia łonowego - czynnościowe
RTG płuc P-A
RTG płuc - boczne
RTG płuc P-A + boczne
RTG szczytów płuc wg Przybylskiego
RTG płuc z barytem 1 boczne +skosy.
RTG podstawy czaszki
RTG żeber PA+skośne
RTG mostka boczne
RTG łopatki AP+boczne
RTG przeglądowe jamy brzusznej PA
RTG przeglądowe jamy brzusznej na boku
RTG stawu barkowego P/L AP
RTG stawu barkowego AP+osiowe
RTG stawu barkowego transtorakalne
RTG stawu barkowego - porównawcze AP
RTG obojczyka
RTG oczodołów
RTG kości ramiennej AP+boczne
RTG stawu łokciowego AP+boczne /porównawcze
RTG kości przedramienia AP+boczne
RTG ręki AP+skośne/porównawcze1zdj
RTG ręki z oceną wieku kostnego1 zdj.
RTG nadgarstka AP+boczne/porównawcze
RTG śródręcza AP+boczne/porównawcze
RTG palca/palców ręki AP+boczne
RTG miednicy AP
RTG stawów biodrowych porównawcze
RTG oczodołów w kierunku ciała obcego 2 zdj.
RTG stawu biodrowego P/L AP
RTG stawu biodrowego AP +osiowe
RTG kości udowej AP+boczne
RTG stawów kolanowych porównawcze AP+boczne 4 zdj.
RTG stawu kolanowego P/L AP+boczne
RTG rzepki AP+osiowe
RTG podudzia AP+boczne
RTG stawów skokowych porównawcze AP+boczne 4zdj.
RTG stawu skokowego P/L AP+boczne
RTG stopy AP+boczne
RTG siodła tureckiego
RTG śródstopia AP+boczne
RTG kości piętowej AP+boczne
RTG kości piętowej AP+osiowe
RTG palca/palców stopy AP+boczne
Każda inna dodatkowa projekcja
Opis zdj. dostarczonych
RTG żuchwy (zdj.skośne + PA) 3 zdj.
RTG kości nosowych
RTG stawów skroniowo-żuchwowych 2 zdj.
Zespół Retta (RTT)/Rett-like - Analiza sekwencji kodującej genu CDKL52274
Zespół Retta (RTT)/Rett-like - Analiza sekwencji kodującej genu FOXG1883
Zespół Retta (RTT)/Rett-like - Test MLPA (P015) analiza delecji/duplikacji820
Zespół Retta (RTT)/Rett-like - Test MLPA (P189) analiza delecji/duplikacji946
Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21)59
Rubella (różyczka) - awidność p/c IgG412
Rubella (różyczka) - p/c IgG + IgM (V25)
Rubella - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24)61
Wykrywanie RNA wirusa Rubella metodą Real Time-PCR237
Rubella (różyczka) - p/c IgG w PMR
Rubella (różyczka) - p/c IgM w PMR
Rufinamid142
Rośliny sezonowe (RX1) - IgE swoiste (L91)53
Mieszanka roztoczy (RX2) - IgE swoiste (L91)63
Alergeny wewnątrzdomowe (RX5) - IgE swoiste (L91)63
Rybia łuska wrodzona, blaszkowata, typ HARLEQUIN, typ 2- badanie wybranych regionów genu ABCA121515
Rybia łuska - panel NGS: 35 genów2780
Rybia łuska blaszkowata (Lamellar ichthyosis) - analiza sekwencji kodującej genu TGM11515
Rybawiryna477
Rysperydon187
Rdzeniowy zanik mięśni, postać sprzężona z chromosomem X - analiza sekwencji eksonu 15 genu UBA1567
Pieprz (S07) - IgE swoiste (L91)53
S-100 - marker nowotworowy czerniaka150
Białko S-100Beta w PMR (I82)141
Cynamon (S8) - IgE swoiste (L91)53
S-metylotransferaza Tiopuryny158
SAB/SAB+AK
Bulion Sabouraud
Badanie w kierunku świerzbu (Sarcoptes scabiei) - ocena mikroskopowa50
SAID
Wykrywanie Salmonella sp w kale met. immunochromatograficzną
Serodiagnostyka salmonelozy - odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), p/c IgA, IgG i IgM256
Wykrywanie DNA Salmonella
P/c przeciwko Salmonella enteritidis54
P/c przeciwko Salmonella paratyphi B54
P/c przeciwko Salmonella typhimurium54
P/c przeciwko Salmonella typhi – antygen H
P/c przeciwko Salmonella typhi – antygen O54
Salicylany w surowicy (P91)80
Salicylany w moczu (P91)99
Test kwasowo-zasadowy według Sandera176
SAPL
Wykrywanie przeciwciał koronawirusa SARS Cov-2 IgG/IgM - test immunochromatograficzny
Wykrywanie przeciwciał koronawirusa SARS Cov-2 IgG/IgM - test immunochromatograficzny (kasetkowy)36,99
Antymon274
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) i APSS - analiza wybranych fragmentów genów: KRT5 (eksony 1, 2, 5, 7), KRT14 (eksony 1, 4-7)1515
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) i APSS - analiza uzupełniająca genów KRT5 (eksony 3, 4, 6, 8, 9), KRT14 (eksony 2 ,3, 8), TGM5 (eksony 2, 3)1515
Zespół Shwachmana-Diamonda - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SBDS1705
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (screening)129
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (screnning)129
Badanie podstawowe w kierunku ataksji rdzeniowo-móżdżkowych - SCA (obejmuje SCA1, SCA2 i SCA3)
Diagnostyka ataksji rdzeniowo-możdżkowych - SCA (SCA6, SCA7, SCA8, SCA10, SCA12, SCA17) badanie poszczególnych typów SCA - każdy typ
SCAD - Analiza sekwencji eksonów 3, 5-8 i 10 genu ACADS1389
SCAD - analiza sekwencji eksonów 1, 2, 4 i 9 genu ACADS - diagnostyka uzupełniająca po procedurze SCAD-11009
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (I59)150
Schwannomatoza - panel NGS: geny LZTR1, SMARCB12527
P/c przeciwko Schistosoma mansoni i Schistosoma haematobium met. WesternBlot
SCHB
SCHEK
SCHEKV
SCHENV
P/c przeciw fibrylarynie Scl-34142
Kardioencefalopatia związana z deficytem oksydazy cytochromu c - identyfikacja mutacji p.Glu140Lys (G1541A, E140K) w genie SCO2375
SCS
SD
SDHB Gen
SDHD Gen
Selen (O31)144
Selen w moczu (O31)150
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) - analiza sekwencji kodującej genu KRT14946
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) - analiza sekwencji kodującej genu KRT51199
Test sedymentacji
SEPSA noworodkowa DNA, Wykrywanie DNA Streptococcus grupy B (S.agalactiae), L. monocytogenes, E.coli, Ch. tachomatis, U. urealitycum/parvum, CMV375
Serotonina w DZM (O33)180
Standardowe badanie serologiczne (do met. poch.) (NIE KASOWAĆ)
Serotonina w surowicy (O33)180
Serotonina w osoczu (O33)180
Seroxat (paroksetyna)142
Sertralina - badanie jakościowe w moczu142
Sertralina187
PPJ SES (SES-ANA) met. IIF
SF
Rozpuszczalny receptor naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka typu 1.206
SGC
Mukopolisacharydoza typ IIIA (MPS IIIA). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SGSH1009
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (I83)97
P/c przeciw Shigella dysenteriae54
P/c przeciw Shigella sonnei54
Zespół SHORT- Analiza wybranych regionów genu PIK3R1 - I etap diagnostyki567
Zespół SHORT- Analiza wybranych regionów genu PIK3R1 - II etap diagnostyki1420
Krzem289
Sideroblasty
Wykrywanie Shigella  sp w kale met. immunochromatograficzną
SIL-TAL1 (met. RT-PCR)
Status inaktywacji chromosomu X693
Sinequan (doksepina)129
Skopolamina
P/c przeciw SLA/LP met. immuno-blott
Zespół Sjogren-Larssona - Analiza wybranych regionów genu ALDH3A2 - I etap diagnostyki1186
Zespół Sjogren-Larssona - Analiza wybranych regionów genu ALDH3A2 - II etap diagnostyki1389
RNA wirusa SARS-COV-2 (ślina, metoda PCR, COVID) wynik w języku angielskim309
RNA wirusa SARS-COV-2 (ślina, metoda PCR, COVID) wynik w języku niemieckim309
RNA wirusa SARS-COV-2 (ślina, metoda PCR, COVID) wynik w języku polskim264
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)
Zespół Smith-Lemli-Opitz - identyfikacja mutacji p.Trp151, p.Leu157Pro, p.Val326Leu, p.Arg352Trp, c.964-1G>C (IVS8-1G>C), p.Arg446Gln oraz innych mutacji występujących w eksonach 4,6 i 9 genu DHCR7630
Niedosłuch niesyndromiczny - panel NGS: 90 genów2780
SM
Rdzeniowy zanik mięśni - identyfikacja delecji eksonu 7 genu SMN1 w układzie homozygotycznym - weryfikacja rozpoznania klinicznego SMA459
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - identyfikacja delecji eksonu 7 SMN1 wraz z oceną liczby kopii SMN1 i SMN2, test MLPA (P060)756
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - analiza sekwencji kodującej genu SMN11199
SMAC
Badanie genu SMAD4 metodą NGS
Rdzeniowy zanik mięśni, postać przeponowa (SMARD) - analiza sekwencji kodującej genu IGHMBP21705
Rdzeniowy zanik mięśni, postać przeponowa (SMARD) - test MLPA (P060)946
SmB
SmD
Choroba Niemanna-Picka typ A i B - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SMPD11389
Cyna150
SNVS
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) - aktywność135
SORB
Zespół Sotosa, gigantyzm mózgowy- Analiza wybranych regionów genu NSD1 - I etap diagnostyki700
Zespół Sotosa, gigantyzm mózgowy- Analiza wybranych regionów genu NSD1 - II etap diagnostyki1211
Oznaczanie kwaśnej fosfatazy w szpiku
Dziedziczna paraplegia spastyczna - analiza rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 metodą MLPA1009
Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP) - Analiza sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11, ZFYVE26 wykonywana z wykorzystaniem NGS3476
Dziedziczna paraplegia spastyczna(HSP)-Analiza NGS sekwencji kodującej 26 genów zwiazanych z HSP oraz analiza rozległych del/dup w genach SPAST i ATL1 metodą MLPA-procedura uzupełniająca po SPG-NGS11958
Sporal A (78)77
Krążek - sporal
Sporal S (78)73
Szybki test oceny skuteczności sterylizacji (78)73
Sporal - kontrola sterylizacji Parowo-Formaldehydowej (78)
Niepełnosprawność intelektulana - panel NGS (NI - sprzężona z chromosomem X, dziedziczona autosomalnie recesywnie, dziedziczona autosomalnie dominująco)6955
Wykrywanie DNA Streptococcus pyogenes metodą Real Time PCR162
P/c przeciw anty SRP615
Identyfikacja płci genetycznej -analiza z wykorzystaniem markerów genetycznych specyficznych dla genów AMGXY, AMGY i SRY440
SS
SSA/Ro52
SSA/Ro60
SSB (La)89
P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) (N77)96
Stonebrink
STAPH
Zespół Hioba (hiper -IgE) - analiza sekwencji eksonów 12, 13, 14, 21, 22 i 23 genu STAT3617
Zespół Hioba (hiper -IgE) - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu STAT3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji3160
Metoda do statystyki
Stres azotowy - cytrulina, kwas metylomalonowy, kwas nitrofenylooctowy440
Test transformacji limfocytów (LTT) - Streptococcus met. Elispot578
Panel sterodiowy z surowicy met. LC-MS/MS
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR (O28)165
Zespół Sticklera - panel NGS: geny COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL9A1, COL9A22780
Badanie genu STK11 metodą NGS
Wykrywanie DNA Streptococcus pneumoniae metodą Real Time - PCR, jakościowo (U73)143
STRB
Streptoccocus grupy A, antygen
Antystreptodornaza B52
Streptococcus pneumoniae, antygen
P/c przeciw Strongyloides stercoralis (X29)291
Styrypentol187
Subpopulacje limfocytów B (CD19, CD20)
Subpopulacja limfocytów panel564
Badanie test - sulfit-test
Sulfonamidy - badanie jakościowe w moczu80
Sulpiryd - badanie jakościowe w moczu142
Sultiam142
Niedobór surfaktantu - identyfikacja częstych mutacji: c.397delCinsGAA w genie SFTPB, p.Ile73Thr w genie SFTPC i p.Glu292Val w genie ABCA3 oraz innych mutacji w badanych regionach wymienionych genów630
Niedobór surfaktantu - Analiza sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3,wykonywana z wykorzystaniem NGS3223
Surowica własna
Świnka - p/c IgG (F94)172
Świnka p/c IgM i IgG (F95) (F95)
Świnka - p/c IgM (F93)172
Mieszanka przypraw 3 (SX3) (L91)63
Szczawiany (O39)63
Szczawiany w DZM (O39)141
Szpik - ocena cytologiczna
Klon (T1) - IgE swoiste (L91)53
Orzech kalifornijski (T10) - IgE swoiste (L91)
Wierzba (T12) - IgE swoiste (L91)53
Topola (T14) - IgE swoiste (L91)53
Jesion (T15) - IgE swoiste (L91)53
Sosna (T16) - IgE swoiste (L91)53
Kryptomeria japońska (T17) - IgE swoiste (L91)53
Olcha (T2) - IgE swoiste (L91)53
Lipa(T208) - IgE swoiste (L91)53
RBet v1 PR-10 (T215) IgE swoiste (L91)53
RBet v2 Profilin (T216) IgE swoiste (L91)53
RBet v4 (T220) IgE swoiste (L91)53
RBet v2, rBet v4 (T221) IgE swoiste (L91)53
Cyprys(T222) - IgE swoiste (L91)53
ROle e 1 Oliwka (T-224) IgE swoiste (L91)63
RBet v6 (T225) IgE swoiste (L91)53
NCup a 1 Cyprys (T-226) IgE swoiste (L91)53
NOle e 7 LTP Oliwka (T-227) IgE swoiste (L91)53
ROle e 9 Oliwka (T-240) IgE swoiste (L91)53
RPla a 1 Platan klonolistny (T-241) IgE swoiste (L91)53
Brzoza (T3) - IgE swoiste (L91)53
Leszczyna (T4) - IgE swoiste (L91)53
Buk (T5) - IgE swoiste (L91)53
Dąb (T7) - IgE swoiste (L91)53
T-cellspot Candida470
ORGANIX GASTRO pośredni test dysbiozy446
HBs - antygen HBs (WZW typu B) do testu potwierdzenia (V39)
Test kompleksowy stanu funkcjonalności jelita1092
Karnityna całkowita w surowicy met. GC/MS
Test metaboliczny w moczu - skrining59
Test podwójny (PAPP-A, wolna podjednostka bhCG), metoda PRISCA
Test potrójny (AFP, bhCG, uE3 - wolny estriol), metoda PRISCA
Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51)29
Całkowita tyroksyna (T4) (O67)29
Kwaśność miareczkowa (TA) (M55)
Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD) - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ACTA22274
Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD) - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu TGFBR22401
Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD) - Analiza sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFBR2, TGFBR1, wykonywana z wykorzystaniem NGS3476
Tacrolimus met. LC-MS/MS216
Tacrolimus (prograf) (T56)165
Skrining noworodkowy - sucha kropla krwi - Tandem MS
Pakiet Targówek kobieta
Pakiet Targówek mężczyzna
Pakiet Targówek nadwaga
Pakiet Targówek policystyczne jajniki
Pakiet Targówek tarczyca podstawowy
Pakiet Targówek tarczyca rozszerzony
Pakiet Targówek trądzik
Pakiet Targówek wątroba podstawowy
Pakiet Targówek wątroba rozszerzony
Enzymatyczna diagnostyka gangliozydozy GM2-B, choroby Tay-Sachsa (aktywność termolabilnej beta-heksozoaminidazy A w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry)
Lekowrażliwość poszerzona (84)404
Lekowrażliwość podstawowa (84)236
Posiew TBC met. automatyczna (78)274
Posiew TBC met. automatyczna (78) - skł. pakietu
Posiew TBC - szybki system (78)
Bad. w kierunku gruźlicy met.biologii molekularnej (U37)440
Identyfikacja szczepu (80)137
Identyfikacja Prątków atyp. Do grupy (80)274
Identyfikacja test niacynowy (80)
Lekowrażliwość na Izoniazyd o stężeniu 0,1 mcg/ml i 0,4 mcg/ml (84)
Posiew TBC met. automatyczną + preparat
Posiew TBC met. Konwencjonalna (78) - skł. pakietu
Posiew TBC met. Konwencjonalna (78)73
Posiew TBC (78)
Preparat TBC- bad. w kierunku gruźlicy (91.891)33
Preparat TBC- bad. w kierunku gruźlicy (91.891) - skł. pakietu
Lekowrażliwość podstawowa z lekowrażliwością na pyrazynamid (84)289
Test QuantiFERON-TB312
Test T-SPOT.TB wykrywanie zakażeń prątkiem gruźlicy
Lekowrażliwość na Streptomycynę o stężeniu 1,0 mcg/ml i 4,0 mcg/ml (84)
Trójcykliczne antydepresanty TCA (R05)142
Monitorowanie terapii lekami: trójcykliczne antydepresanty, HPLC/PDA361
Test ciążowy (L46)33
Rearanżacja genów Ig lub TCR (BCL1-IGH, BCL2-IGH)
Tellur289
TEL-PDGFRB (met. RT-PCR + nested)
TEL-AML1 (met. RT-PCR)
Badanie długości telomerów (wiek biologiczny)747
Temazepam187
Przeciwciała odpornościowe z układu AB0
Testosteron wolny (O41)96
Testy kiłowe - VDRL, FTA-ABS, FTA, THPA, diagnostyka kiły odczynem IgM
Test EMA (cytometryczna analiza zaburzeń w białkach cytoszkieletu erytrocytów we wrodzonych anemiach hemolitycznych577
Badania biochemiczne do testu FMF (PAPP-A, F-BHCG)
Testosteron (O41)45
Testosteron profil dzienny w ślinie554
Test ToxCup - panel narkotyków (sprzedaż testu w punkcie pobrań)67
Test Roma156
Test z Synathanem (testy endokrynologii)
Tetracyklina - stężenie leku w surowicy259
Tetrazepam187
Triglicerydy (O49)15
Lipid Test - triglicerydy po obciążeniu289
Rybia łuska lamelarna - analiza sekwencji eksonów 2-10 genu TGM11073
Rybia łuska lamelarna - analiza sekwencji eksonów 11-15 genu TGM1 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze TGM1-1503
TH
Kanabinoidy (THC) (P44)55
Trombocytopenia - identyfikacja mutacji p.Glu167Asp w genie MASTL oraz mutacji c.-116C>T, c.-118C>T, c.-125T>G, c.-127A>T, c.-128G>A i c.-134G>A w genie ANKRD26567
Kanabinoidy (THC) w moczu test półilościowy
Teofilina (T55)137
THMA
Niewrażliwość na hormony tarczycy - analiza sekwencji eksonów 7-10 genu THRB756
Przeciwciała przeciwko trombospondynie (THSD7A)
Tiagabina187
Tianeptyna - badanie jakościowe w moczu142
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93)27
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (Czern.)
Tal150
Tal w moczu150
Tłumaczenie wyniku badania COVID
TMAO (Trimetyloaminoksyd)155
Organix TMAO (Trimetyloaminoksyd/Trimetyloamina (TMAO/TMA)) w 1. moczu porannym (stab.)184
Szybki test meningokokowy w surowicy
Test potny II Nanoduct (Chlorki w pocie Nanoduct)198
TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna (M09)158
Topiramat (Topamax)303
Zespół Townes- Brocksa - Identyfikacja mutacji p.R276X (c.826C>T) w genie SALL1472
Toxoplazma gondi - p/c IgA (X39)208
TOX-AB
Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41)49
Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG (X49)133
Toxoplazma gondi awidność PAKIET p/c IgG (X49) (X49)
Toxoplazma gondi - p/c IgG + IgM (X47)
Toxoplazma gondi przeciwciała klasy IgG techniczne (X41)
Toxoplasma gondii – test potwierdzenia (IIF) IgG + IgA + IgM 282
Toksoplazmoza - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45)49
Wykrywanie DNA Toxoplasma gondi metodą Real Time-PCR251
Toxoplazmoza – met. Western Blot (IgG, IgM, ocena awidności IgG) – całościowa ocena fazy zakażenia497
Toxoplazmoza - met. Western Bloot (IgM)282
Toxocara IgG awidność462
Toxocara IgG Western Blot404
Toxocara canis - IgA137
Toxocara canis IgG (X33)129
Toxoplazma gondi p/c IgG w PMR (X41)54
Toxoplazma gondi p/c IgM w PMR (X41)
Białko całkowite (I77)15
Mieszanka drzew (TP9)- Zestawy alergenów (L91)
Białko w dobowej zbiórce moczu (A07)14
Białko do Indeksu immunoglobulin (I77)
Białko w moczu (A07)
Białko całkowite w płynie z jamy ciała (I77)
Białko w PMR (I77)
Białko w PMR (I77)
Zespół Li-Fraumeni - analiza sekwencji eksonów 5-8 genu TP53693
Zespół Li-Fraumeni - analiza sekwencji eksonów 2-4, 9-11 genu TP53 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze TP53-11136
TPA - tkankowy antygen polipeptydowy (I55)241
TPA - M Polipept.antyg.tkankowy raka pęcherz.mocz.
Serologia kily TPHA ilościowo
TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy (I57)117
PSA całkowity (I61)52
Stopień wysycenia transferyny
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15)144
Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (chory i 1 dawca)
Badanie niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej typu TRALI (każdy kolejny dawca)
Tramadol - badanie jakościowe w moczu142
Transferyna (O43)48
Transferyna w moczu
Trazodon187
Wykrywanie DNA Trypanosoma brucei795
Wykrywanie DNA Trypanosoma cruzi (świdrowiec amerykański)795
Wykrywanie DNA Treponema palladium456
Wykrywanie DNA Trichomonas vaginalis500
Triazolam187
Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) (X53)224
Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (91.821/831)49
Niskorosłość MULIBREY - analiza najczęstszej mutacji c.493-2A>G w eksonie 7 genu TRIM37567
Trimipramina142
Tromboelastrogram APTEM
Tromboelastogram EXTEM
Tromboelastogram FIBTEM
Tromboelastogram INTEM
Trombomodulina248
Troponina I (O59)50
Troponina I- test jakościowy
Troponina T (O61)50
Troponina I - HS (wysokiej czułości)43
Troponina T - HS (wysokiej czułości)37
Trypsyna55
Tryptaza129
Rak trzustki,predyspozycja do raka trzustki-badanie genów APC,ATM,BMPR1A,BRCA1,BRCA2,CDKN2A,EPCAM,FANCC,MEN1,MLH1,MSH2,MSH6,NF1,PALB2,PMS2,SMAD4,STK11,TP53,TSC1,TSC2,VHL,PRSS1 metodą NGS2142
TSB
Stwardnienie guzowate - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem NGS3792
Stwardnienie guzowate - analiza rozległych delecji/duplikacji w genie TSC2 metodą MLPA1515
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69)32
Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25)14
TTC (biofilm)
Serodiagnostyka tularemii - odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG, IgM212
Badanie genetyczne na obecność sekwencji chromosomu Y u pacjentek z zespołem Turnera metodą PCR1009
TV
Mieszanka drzew (MX1) - IgE swoiste (L91)63
Mieszanka drzew (TX10) - IgE swoiste (L91)63
Mieszanka drzew (TX4) - IgE swoiste (L91)63
Drzewa wczesne (TX5) (L91)53
Drzewa późne (TX6) (L91)53
Mieszanka drzew (TX9) - IgE swoiste (L91)63
Tyreoglobulina (O65)63
Urydylotransferaza galaktozo-1-fosforanowa (UDPG)28
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza15
Usługa pielęgniarska6
Usługa pielęgniarska - badania CITO20
Usługa pielęgniarska w godzinach dyżurowych16
Usługa pielęgniarska – mocz
Usługa pielęgniarska – okręg podmiejski
Usługa pielęgniarska – okręg miejski54
Usługa pielęgniarska – wyjazd A52
Usługa pielęgniarska – wyjazd B162
Usługa pielęgniarska – wyjazd C272
Wykrywanie DNA Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum metodą Real Time - PCR, jakościowo112
Mocznik (N13)12
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej (N13)15
Mocznik w moczu (N13)15
Mocznik w płynie
Mocznik – Bioreserach
Wykrywanie DNA Ureaplasma sp. metodą Real-Time PCR
Kwas moczowy w surowicy (M45)12
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej (M45)15
Kwas moczowy w moczu (M45)15
URICULT
URILINE
Urobilinogen w moczu (A25)
Uroporfiryny w moczu (O73)
Urografia - badanie RTG nerek z użyciem kontrastu
USG jamy brzusznej
USG ginekologiczne
USG piersi
USG tarczycy
UTI
Usługa wykonania testu antygenowego COVID
Usługa wykonania testu PCR COVID
Wanad (R07)289
Badanie wydzieliny z pochwy w kierunku Vaginozy49
Wankomycyna (T61)70
VCA
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w moczu (L39)165
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w surowicy (L39)165
Test kiłowy VDRL11
Zespół von Hippla-Lindaua - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu VHL604
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku angielskim - CITO597
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku niemieckim – CITO597
RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku polskim - CITO597
Ocena predyspozycji do rozwoju najczęstszych chorób o podłożu genetycznym występ. u kobiet (najczęstsze mutacje w genach: FMR1, F2, F5, HFE, CFH, ARMS2, BRCA1, BRCA2)
Ocena predyspozycji do rozwoju rodzinnej postaci wybranych nowotworów (najczęstsze mutacje w genach: BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN, HOXB13 i CDKN2A)
Ocena aktywności enzymu VKORC1 -Identyfikacja wariantu rs9934438:C>T (1173C>T) w genie VKORC1 przy leczeniu warfaryną503
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (M47)165
VRE
Choroby IRF-6 zależne - zespól van derWoude (VWS) - analiza sekwencji kodującej genu IRF61262
Choroby IRF-6 zależne - zespól van derWoude (VWS) - test MLPA (P304)756
Test transformacji limfocytów (LTT) - VZV met. Elispot578
Varicella Zoster - p/c IgA w surowicy (ospa i półpasiec)
Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) (V68)208
Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) (V69)208
Varicella Zoster - indeks przeciwciał IgG (PMR/Surowica)
Wirus Varicella Zoster - met. PCR472
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa Varicella Zoster - metodą Real Time - PCR
Wirus Varicella Zoster p/c IgG w PMR (ospa i półpasiec) (V68)
Wirus Varicella Zoster p/c IgM w PMR (ospa i półpasiec) (V69)
Ambrosia elatior (W1) - IgE swoiste (L91)53
Komosa biała (W10) - IgE swoiste (L91)53
Nawłoć pospolita (W12) - IgE swoiste (L91)53
Parietaria lekarska (W19) - IgE swoiste (L91)53
Pokrzywa zwyczajna (W20) - IgE swoiste (L91)53
Rzepak (W203) - IgE swoiste (L91)53
Rumianek (W-206) - IgE swoiste (L91)45
RPar j 2 LTP Parietaria lekarska (W-211) IgE swoiste (L91)53
NAmb a 1 Ambrozja bylicolistna (W-230) IgE swoiste (L91)53
NArt v 1 Bylica pospolita (W-231) IgE swoiste (L91)53
NSal k 1 Solanka kolczysta (W-232) IgE swoiste (L91)53
NArt v 3 Bylica pospolita (W-233) IgE swoiste (L91)59
RPla l 1 Babka lancetowata (W-234) IgE swoiste (L91)53
Tulipan (W30) - IgE swoiste (L91)53
Wrzos(W31) - IgE swoiste (L91)53
Bylica pospolita (W6) - IgE swoiste (L91)53
Mniszek lekarski (W8) - IgE swoiste (L91)63
Babka lancetowata (W9) - IgE swoiste (L91)53
Odczyn Waaler-Rose (K21)27
Wągrzyca (Taenia solium) - test potwierdzania met. Western-Blot
Wągrzyca (Taenia solium)- p/c met. ELISA289
Kwas walproinowy (T59)70
Zespół Waardenburga typ 1 - Analiza wybranych regionów genu PAX3 - pierwszy etap diagnostyki1123
Panel wątrobowy pełny (ANA, ANA-ENA, AMA, PCMG, LKM, PCSLA)
Próby wątrobowe
Próby wątrobowe (Gorzów)
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)259
Choroba Wilsona - Identyfikacja najczęstszej mutacji p.His1069Gln oraz innych mutacji występujących w eksonie 14 genu ATP7B339
Choroba Wilsona - identyfikacja mutacji c.3402delC (3400delC), p.Thr977Met, p.Arg778Gly oraz innych mutacji występujących w eksonach 8, 13 i 15 genu ATP7B - diagnostyka po procedurze WD-1627
Choroba Wilsona - identyfikacja mutacji p.His1069Gln, c.3402delC (3400delC), p.Thr977Met, p.Arg778Gly oraz innych mutacji występujących w eksonach 8, 13, 14 i 15 genu ATP7B776
Choroba Wilsona - analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu ATP7B z wykorzystaniem NGS3792
WX5 Pyłki kwiatów63
Wenflaksyna jakościowo w moczu185
Wenlafaksyna187
Werapamil jakościowo w moczu185
Wykrywanie DNA Tropheryma whipplei550
Odczyn Widala226
Wigabatryna187
Czynnik von Willebranda (antygen) (G47)274
Czynnik von Willebranda (G47)208
Witamina A (retinol) w surowicy (O81)105
Witamina B1 (Tiamina)149
Witamina B12 (O83)42
Witamina B2 (ryboflawina)149
Witamina B3 (PP, Niacyna, Kw. nikotynowy)221
Witamina B5 (Kwas Pantotenowy)260
Witamina B6199
Witamina C147
Witamina D- metabolit 1,25(OH)2214
Witamina D-25(OH)72
Witamina E (tokoferol) w surowicy119
Witamina H (biotyna)118
Witamina K311
Witamina K2 MK7187
Pakiet Witamin met. HPLC – kwas foliowy, wit. B6, wit. B12285
Witamina C w moczu (O85)
Witamina D3+K2 MK7219
Wolne kortykoidy w DZM174
Wolne kwasy tłuszczowe (O92)185
Wirus zachodniego Nilu624
Wodorowęglany w moczu
Zespół Wolframa - panel NGS: geny WFS1, CISD22780
Wrodzony przerost kory nadnerczy - analiza sekwencji regionu kodującego genu CYP21A2 i analiza delecji/duplikacji metodą MLPA1642
Test kiłowy - przesiewowy (WR)17
WR-CRP
Test kiłowy - przesiewowy (WR) w PMR
WR test potwierdzenia (RPR ilość +TPHA)52
Serologia kiły TPHA71
%URR
Wsk. LSQrel- ocena wew. oponowej produkcji p/c IgG
Wskaźnik fagocytozy
Wskaźnik aterogenności
Wskaźniki detoksykacji organizmu491
Wskaźnik kwas mlekowy/kwas pirogronowy215
Nitrowana tyrozyna215
WT1 (met. RQ-PCR)
Wirus WU (WUV) met. PCR
Zespół Walker-Warburg - Analiza sekwencji kodującej 11 genów: POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, POMGNT1, ISPD, LARGE, COL6A1, COL6A2, CLO6A3 i DAG1, wykonywana z wykorzystaniem NGS3476
Mieszanka chwastów (WX1) - IgE swoiste (L91)63
WX2 Pyłki ziołowe+szczaw63
WX3 Pyłki ziołowe (L91)+nawłoć pospolita63
WX4 Pyłki kwiatów63
Chwasty (WX5) (L91)63
Wykonanie preparatu cytologicznego
Wykonanie preparatu met. cytowirowania
Wysyłka
Wzrost
Yersinia - p/c IgA (U89)96
Yersinia biotypowanie194
Wykrywanie DNA Yersinia enterocolitica550
Test transformacji limfocytów (LTT) - Yersinia met. Elispot578
Yersinia - p/c IgG (U87)96
Yersinia - p/c IgM (U88)96
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgA – met. Western Blot (U93)238
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG met.ELISA (U94)129
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG – met. Western Blot (U95)238
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgM– met. Western Blot (U98)238
Test zakwaszenia (1 porcja moczu)pH,HCO3-,TA,NH4+
Zaleplon187
Zespół Angelmana / Zespół Retta - panel NGS: geny UBE3A, CDKL5, FOXG1, MECP22907
Zespół Aperta - analiza sekwencji eksonu 7, w tym identyfikacja mutacji p.Ser252Trp i p.Pro253Arg w genie FGFR2440
Badanie zarodników grzybów462
Zespół oskrzelowo-uszno-nerkowy, zespół BOR - panel NGS: geny EYA1, SIX52780
Zespół Baraitser-Winter- panel NGS: geny ACTB, ACTG12527
Zespół Crouzona z rogowaceniem ciemnym - analiza sekwencji eksonu 9, w tym identyfikacja mutacji p.Ala391Glu w genie FGFR3440
Zespół Coffina-Lowry'ego - panel NGS: gen RPS6KA32527
Zespół Cowdena / Zespół Bannayan-Riley-Ruvalcaba - analiza sekwencji kodującej genu PTEN1452
Zespół Coffina-Siris -panel NGS: geny ARID1A, ARID1B, SMARCA4, SMARCB1, SMRCE12527
Zespół Dravet / Dravet-like - panel NGS: geny SCN1A + PCDH19, CHD2, HCN1, GABRB32844
Zespół FG - analiza eksonów 21-28, 37 regionu kodującego genu MED121073
Zespół Floating-Harbor - panel NGS: gen SRCAP2527
Zespół hiperamonemii/hiperinsulinemii - analiza eksonów 6-12 genu GLUD11262
P/c przeciw wirusowi Zika (ZIKV) IgG109
P/c przeciw wirusowi Zika (ZIKV) IgM121
Wykrywanie RNA wirusa Zika546
Zimne alutyniny
Zespół Klippel-Feil - panel NGS: geny GDF3, GDF6, MEOX12527
Zespół Muenke - analiza sekwencji eksonu 7, w tym identyfikacja mutacji p.Pro250Arg w genie FGFR3440
Zespół Mohra- Tranebjaergera- Analiza regionu kodującego genu TIMM8A693
Cynk w surowicy (K15)72
Cynk w moczu (K15)72
Cynk w nasieniu (K15)78
Zespół Nicolaidesa-Baraistera - panel NGS: gen SMARCA22527
Zespoły niedoboru transportera glukozy GLUT1 - test MLPA946
Zespoły niedoboru transportera glukozy GLUT1 - analiza sekwencji kodującej genu SLC2A11515
Zolpidem (stilnox) - badanie jakościowe w moczu121
Zolpidem187
Zonulina w kale262
Monitorowanie terapii lekami: zonisamid, HPLC/PDA204
Zonulina289
Zopiklon - badanie jakościowe w moczu121
Zopiklon187
Zespół padaczki i upośledzenia umysłowego kobiet - test MLPA (P330)820
Zespół padaczki i upośledzenia umysłowego kobiet - analiza sekwencji kodującej genu PCDH191515
Zespół Rapp-Hodgkin - analiza pozostałych eksonów genu TP63 (z wyjątkiem eksonów 13 i 14)1832
Zespół Rubinsteina-Taybiego - panel NGS: geny CREBBP, EP3002527
Zespół Saethre-Chotzen - Analiza sekwencji kodującej genu TWIST1946
Zespół Simpsona, Golabiego i Behmela typu 1 - analiza sekwencji kodującej genu GPC31389
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) - Identyfikacja najczęstszych mutacji p.Arg122His, p.Arg122Cys, p.Ala16Val, p.Asn29Ile oraz innych mutacji występujących w eksonach 2 i 3 genu PRSS1415
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe)- badanie mutacji w eksonach 1, 2 i 4 genu SPINK1 - diagnostyka uzupełniająca657
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) - identyfikacja najczęstszych mutacji w genach SPINK1, CFTR i PRSS1 korelowanych z zapaleniem trzustki + innych mutacji występujących w badanych eksonach tych g756
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) - identyfikacja mutacji p.Trp55*, p.Arg254Trp, c.738_761del oraz innych mutacji występujących w eksonach 3 i 7 genu CTRC415
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SPINK1946
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) - analiza sekwencji eksonów 1, 2 i 4 genu SPINK1 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze ZT-2744
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe)- badanie mutacji w genie CTRC (np. R254W, 738_761del24, W55X)443
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe)- najczęstsze mutacje w PRSS1, mutacja N34S w SPINK1, mutacje F508del; dele2,3(21kb); IVS8-T+(TG) oraz mutacje w eksonach 10 i 11 w CFTR806
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) - analiza przesiewowa sekwencji kodujacej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC z wykorzystaniem NGS3792
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe)- badanie 12 najczęstszych mutacji (m. in. R122H, R122C, A16V, N29I) w genie PRSS1 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich443
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe)- badanie mutacji w całym regionie kodującym genu SPINK11037
Zespół Treacher-Collins - panel NGS: geny TCOF1, POLR1C, POLR1D2780
Zapalenie trzustki - analiza eksonów 7-10 genu CPA11073
Zapalenie trzustki - analiza eksonów 2,3,7 genu CTRC630
Zespół Ushera typ 2- Analiza wybranych regionów genu USH2A820
Zespół Ushera - panel NGS: geny CDH23, USH3A, WHRN, VLGR1, MYO7A, PCDH15, PDZD7, USH1C, USH1G, ABHD12, USH2A, HARS2907
Zespół Waardenburga - panel NGS: geny EDN3, EDNRB, MITF, PAX3, SNAI2, SOX102907
Zyprazydon187
Żywotność komórek
3PAKIETY ALERGICZNE
Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polycheck Pszczoła, Osa, Szerszeń, Komar, Meszka95
Panel alergenów Mleka - 5 alergenów mleka + gluten metodą Polycheck mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, gluten 95
Panel rekombinanty pyłki - 6 alergenów metodą Polycheck
Tymotka łąkowa, Tymotka łąkowa r Phl p1, Tymotka łąkowa r Phl p5, Brzoza, Brzoza rBet v1, Brzoza rBet v2
83
Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów metodą Polycheck Penicilin G, Penicilin V, Ampicillin, Amoxicillin, Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefacior, Tetracyclin, Erythromycin149
Panel alergenów wziewnych I - 10 alergenów metodą Polycheck Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Oliwka, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Ambrozja, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej109
Panel alergenów wziewnych II - 10 alergenów metodą Polycheck: D.pteronyssinus, D.Farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek owcy, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata. 109
Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polycheck mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, jabłko, kakao, marchew, mąka - mix109
Panel alergenów atopowych - 20 alergenów metodą Polycheck Mleko, Kazeina, α- laktoalbumina, β- laktoglobulina, (BSA) surowicza album. woł., Białko i żółtko jaja kurzego, Ryż, Soja, Banan, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Mąka- mix, Drożdże, Roztocza kurzu- mix, Pleśnie- mix, Drzewa późne, Drzewa wczesne 6 traw- mix, IgE całkowite153
Panel alergenów pediatryczny -20 alergenów metodą Polycheck Orzech ziemny, Mleko, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Ziemniak, Marchew, Dorsz, Jabłko, Soja, Mąka pszenna , Pyłek brzozy brodawkowej , Tymotka łąkowa, Pyłek bylicy, D. pteronyssinus, D. farinae, Nasórek psa, Naskórek kota, Nasórek konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum153
Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Płek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, D. pteronyssinus, D. farinae, Naskórek psa, Nakórek kota, Naskórek konia, Naskórek świnki morskiej, Naskórek chomika, Nakórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria tenuis 153
Panel alergenów atopowych - 30 alergenów metodą Polycheck mleko , α-laktoalbumina, β-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka – mix, kurczak, cytrusy – mix, ryż, 6 traw – mix, żyto, naskórek psa, naskórek kota, Cladosporum herbarum, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, pyłek leszczyny, pyłek brzozy, pyłek bylicy, CCD.187
Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck Orzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia153
4CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Nazwa badaniaCena PLN
Posiew krwi - beztlenowo52,00
Posiew tkanek, wydzielin - tlenowo92,00
Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - beztlenowo51,00
Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. - tlenowo22,00
Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL)58,00
Posiew kału72,00
Posiew kału- beztlenowo51,00
Posiew kału u dziecka do lat 285,00
Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej66,00
Posiew kału w kierunku Campylobacter142,00
Poiew kału w kierunku Clostridioides difficile60,00
Posiew krwi - tlenowo52,00
Poiew materiału z ucha środkowego tlenowo77,00
Posiew moczu47,00
Streptococcus pyogenes, Streptococcus gr. C i Streptococcus gr. G44,00
Posiew na obecność werotoksycznych szczepów Escherichia coli377,00
Posiew nasienia beztlenowo59,00
Posiew nasienia tlenowo58,00
Posiew płynów ustrojowych - tlenowo47,00
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - tlenowo42,00
Posiew ropy - tlenowo92,00
Posiew rozszerzony z dolnych dróg oddechowych216,00
Posiew rozszerzony z górnych dróg oddechowych216,00
Posiew TBC met. Automatyczna274,00
Posiew TBC met. Konwencjonalna73,00
Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych)37,00
Posiew w kierunku dermatofitów84,00
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae55,00
Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus38,00
Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus44,00
Posiew w kerunku nosicielstwa Staphylococcus aureus MRSA50,00
Posiew w kierunku Salmonella Shigella54,00
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS)61,00
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica71,00
Posiew wymazu oka noworodka49,00
Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo49,00
Posiew wymazu z jamy ustnej beztlenowo59,00
Posiew wymazu z nosa - beztlenowo59,00
Posiew wymazu z nosa noworodka54,00
Posiew wymazu z odbytu63,00
Posiew wymazu z odbytu/kału noworodka49,00
Posiew wymazu z oka - beztlenowo59,00
Posiew wymazu z oka - tlenowo58,00
Posiew wymazu z rany - tlenowo92,00
Posiew wymazu z ucha noworodka41,00
Posiew wymazu ze skóry58,00
Posiew wymazu ze skóry noworodka49,00
Posiew z DMP na obecność Mycoplasma / Ureaplasma96,00
Posiew z dolnych dróg oddechowych - tlenowo58,00
Posiew z dolnych dróg oddechowych beztlenowo59,00
Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo66,00
Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo59,00
Posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo59,00
Posiew z górnych dróg oddechowych noworodka54,00
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony66,00
Posiew z nosa rozszerzony64,00
Posiew z ucha zewnętrznego – beztlenowo59,00
Posiew z ucha zewnętrznego – tlenowo49,00
Posiew ze skóry - beztlenowo59,00
Posiew ze zmian skórnych - tlenowo58,00
Posiew ze zmian skórnych-beztlenowo59,00
Posiew ze zmian wewnętrznych-beztlenowo59,00
Posiew ze zmiany trądzikowej - tlenowo92,00