Badanie laboratoryjne

Wykonujemy następujące badania:

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, mając na uwadze zdrowie naszych pacjentów poszerzamy naszą ofertę badań laboratoryjnych o diagnostykę serologiczną COVID-19 obejmującą:

przeciwciała anty SARS -CoV-2 w klasie IgM (przeciwciała wczesnej fazy infekcji, ok 7-10 dnia po wystąpieniu pierwszych objawów – mogą świadczyć o aktualnym zakażeniu) 
przeciwciała anty SARS -CoV-2 w klasie IgG (przeciwciała późnej fazy infekcji, 11-14 dni po wystąpieniu pierwszych objawów – ich obecność świadczyć może o przebytym zakażeniu)

Testy te wykonywane są metodą ELISA o wysokiej czułości i swoistości.

Badanie wykonywane z krwi żylnej, nie wymaga się bycia na czczo.

UWAGA: Wynik badania przeciwciał musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

1Zasady przygotowania się i pobierania krwi do badań
 • na badanie należy być rano na czczo ok 12-14 godzin bez posiłku (nie spożywamy pokarmów, pijemy tylko wodę mineralną niegazowaną)
 • poranne leki, które musimy przyjąć popijamy niewielką ilością wody, w razie wątpliwości zażywanie leków powinno być skonsultowane z lekarzem
 • nie wolno palić papierosów około 1- 2 godzin przed badaniem
 • nie wolno pić alkoholu, ograniczyć spożywanie używek np. kawy ok 2-3 dni przed badaniem
 • badanie najlepiej wykonać po przespanej nocy (niektóre wyniki badań są zależne od rytmu dobowego)
 • przed badaniem należy usiąść i poczekać 10-15 min
2Postępowanie przed wykonaniem doustnego testu tolerancji glukozy zgodnie z zaleceniami WHO
 • badanie może być wykonane wyłącznie u pacjentów posiadających skierowanie od lekarza
 • przed wykonaniem testu należy utrzymać normalną dietę bez ograniczeń
 • na badanie należy zgłosić się z zakupioną glukozą - standardowo jest to 75 g glukozy
 • badanie rozpoczyna się na czczo po około 12 godzinnej przerwie w spożywaniu posiłków
 • wskazane jest powstrzymanie się od palenia papierosów przez minimum 8h przed badaniem
 • 2 godziny przed testem nie należy wykonywać ciężkiej pracy fizycznej
 • test można wykonywać co najmniej 3 dni po miesiączce, 14 dni od zakończenia ostrej choroby
 • test polega na oznaczeniu glukozy na czczo i oznaczeniu glukozy 2 godziny po doustnym podaniu roztworu glukozy
 • roztwór glukozy - sporządzony przez pracownika laboratorium powinien zostać wypity przez pacjenta w ciągu maksymalnie 5 minut. Dla dzieci zalecana dawka glukozy to 1,75g/ kg.m.c. do 75 g
 • w czasie trwania testu pacjent musi usiąść i zaczekać w poczekalni przychodni
3Zasady przygotowania próbki moczu na badanie ogólne moczu
 • należy oddać do badania mocz poranny, po nocnym wypoczynku, po dokładnym umyciu okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących
 • przed badaniem należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego oraz stosunków płciowych
 • należy również unikać badania 2 dni przed miesiączką do 2 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
 • mocz należy oddać do pojemnika jednorazowego (dostępny w aptece)
 • przed pobraniem należy umyć dokładnie ręce ciepłą wodą z mydłem
 • mocz należy pobrać z tzw. „ środkowego strumienia” (pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety, pobieramy następną do jałowego pojemnika, kolejną oddajemy do toalety)
 • do badania wystarczy około 50 ml
 • pojemnika należy dokładnie opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia
 • próbkę moczu należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium
4 Zasady pobierania próbki kału na badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (czyli „kał na nosicielstwo” do badania sanitarno-epidemiologicznego)
  • próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa Salmonelli Shigelli należy pobierać w ciągu 3 kolejnych dni (każdego dnia jedna próbka kału).
  • kał należy pobierać wymazówką z podłożem transportowym (dostępne w aptece)
  • dzień pierwszy: za pomocą wymazówki należy pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału, tak aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku, wymazówkę z kałem należy włożyć do probówki z podłożem transportowym, opisać imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania
  • dzień drugi i trzeci: postepowanie jak wyżej
  • pobrane probówki należy przechowywać w lodówce (2oC-4 oC), nie wolno zamrażać
  • wymazówki do badań umieścić w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku i dostarczyć do laboratorium wszystkie razem w trzecim dniu