Pracownia Psychotechniczna

Przeprowadzamy następujące badania psychotechniczne:

Badania kierowców
1. Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Badania kierowców ubiegających się o przedłużenie ważności prawa jazdy.

3. Kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę.

4. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów.

5. Badania kierowców ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne lub o przedłużenie ważności dokumentu.

6. Badania pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych (niepodlegających ustawie o transporcie drogowym)
Badania operatorów maszyn
1. Operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki)

2. Operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym

3. Operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego)

ŹRÓDŁO: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2016 (Pełny tekst: http://www.imp.lodz.pl/upload/edukacja/2016/wytyczneIMP.pdf)
Badania kandydatów
Badania sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników, syndyków, ławników, asesorów sądowych
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia
Badanie wykonujemy w naszej pracowni noktometrem Firmy Psychotronics.